Kleopatra

01.04.2011 09:05

Egyptská královna proslulá svou krásou a ambicemi. Oslnila samotného Cézara a přesto vládla svému lidu spravedlivě a přispěla k jeho slávě a rozvoji.

 

VÝKLAD NA OSOBNOST OSOBNOSTI

Datum: 31.3. 2011, Použité karty: Universal Waite tarot

Vytažené karty:

1, 2 = Osobnost, jaký člověk byla – 6 pentaklů a Královna holí

3 = Její temperament – 20.Soud

4 = Její duše, pravá podstata -  16.Věž

5 = Její slabiny – 0.Blázen

6 = Odkud přišla, z čeho vzešla – 6 pohárů

7 = Jaký měla život – 8 pentaklů

8 = Čeho dosáhla – Král mečů

9 = Její poselství, životní role, význam – 11.Síla

Výklad:

Kleopatra byla ohnivá a ambiciózní žena, která věděla, co chce. Byla bohatá, nejen na peníze, ale také na prožitky a vlastnosti. Byla skutečně velkou ženou, která měla všechno, ale chtěla víc. Ráda si brala i dávala, ráda žila a zažívala. Její život byl plný a velký.

Její temperament byl až ničivý. Ne vždy se dostal na povrch, ale když ano, tak nezůstal na kameni kámen. Vedla ostatní lidi a snažila se žít tak, aby na onom světě, kam se faraoni celý život chystali, měla také všeho dostatek. Její duše nebyla zlá, ale často vybuchovala a každý zážitek se pevně usadil a včas se dostal ven. Snažila se usilovat o vyšší cíle a i když svou duši často neměla pod kontrolou, nemyslela to zle. Možná proto, že měla velkou moc, mohla si dovolit určitou marnivost a lehkomyslnost. Často měla přání, která se nedala splnit a přesto na tom trvala. Velké cíle a velké nároky nepřekážely v životě ani tak jí jako jejím sluhům.

Pocházela z klidné a zámožné rodiny, možná nebyla až tak solidární, ale určitě v ní měla jednoho spřízněnce, který jí pomáhal v životě i s osobními věcmi. Přátel sice neměla mnoho, ale jeden opravdový jí byl souzený. V životě měla všeho dostatek, zásoby peněz a činností, ale často se musela velmi snažit, aby něco dokázala a aby o nic nepřišla. V životě možná i díky tomu dosáhla, mnoho poct a to takových, které by obvykle získal spíše muž. Je známá jako žena, která stála v ženě státu, a měla síly jako muž.

I žena, čistá a slabá, ale vznešená a mocná, může krotit zvířata a překonávat všechny překážky, které jí život do cesty postaví, a to se ctí a hrdinstvím. To je hlavní význam Kleopatry, to je to, čemu bychom se měli naučit.