Klenová

15.09.2017 14:33

Gotický hrad byl postaven za Přemysla Otakara II. a začal pustnout v 17.století. V 19. století byl pseudogoticky upraven a dnes se zde nachází galerie výtvarného umění. Podle Pavla Kozáka má tři energetické body, které jsme tentokrát nezkoumali vlivem zapomenuté knihy v autě.

FELIXOVA KAPLE

Kapli sv. Felixe nechala postavit po smrti Felixe z Heintscheinu jeho manželka, jako památku na tohoto rytíře a jednoho z majitelů hradu a zámku Klenová. 

15.6.2017, Golden tarot (by Cat Black)

Páže pentaklů, 2 pohárů, 3 mečů

Co bylo to neštěstí (3 mečů)? Vůz, Císař, Milenci

Kaple byla postavena jako důkaz čisté lásky, která byla přeťata násilnou a krutou smrtí. Vdova vydala nemalé peníze, aby připomněla všem, co jejich láska znamenala a aby tu stála navěky. Oba manželé se zřejmě velmi milovali a to se odráží ve zdech kaple i v kartách, které jsme tu vylosovali. Další myšlenku, která vzešla z dolosovaných karet, že měla špatné svědomí, protože měla milence, a tak nechala postavit kapli, aby té tíze ulevila, necháme radši spát.

KLENOVÁ – HRAD

15.6.2017, Jordan Tenčev tarot

Minulost: 8 pentaklů, Královna mečů, 9 pohárů

Přítomnost: Eso pohárů

Budoucnost: Slunce

Rada: Král holí

Varování: Rytíř holí

Energie místa: Král pentaklů a 7 pohárů

Duch místa: 8 mečů

V minulosti hradu se vyskytovala žena, která držela všechny obyvatele hodně zkrátka a vládla pevnou rukou. Všechno muselo šlapat podle ní a s jejím odchodem se asi mnohému poddanému ulevilo. Dnes už se jí nemusíme bát, naopak se zdá, že místní duši se velmi snaží, aby ji opět nepustli k vládě. Velké množství králů ve výkladu, jako by se spiklo, aby dáma zůstala tam, kde má být a neotravovala zde vzduch i po smrti. I proto jsou tu dnes i do budoucna krásné energie, vhodné ke sdílení i meditaci. Králům to sice dá trochu práce, ale jejich snaha se rozhodně vyplácí.

HRAD – HLADOMORNA

Strážní a útočištná věž ze 13. století má dole kruhový půdorys a je přístupný pouze otvorem v patře.

Jordan Tenčev tarot

3 holí, 6 pentaklů, 5 pentaklů

Vzpomínáte na pohádku Šíleně smutná princezna, na to, jak tatíček nemá rád krev a tak pořádá popravy? Nakonec dá vždy každému raději milost a slaví se. Tak přesně tak nějak to tu vypadá s hladomornou. Hrabě nechal zlobivé poddané sice zavřít až dolů, ale jakmile vytáhl paty, zločinci dostávali všeho dost a hlady se asi nemořili. Dost možná, že to hradní pán nejen věděl, ale také sponzoroval.

HRAD – KAPLE

Na počátku 19. století se zde nacházela kaple s hrotitými okny.

Jordan Tenčev tarot

4 holí, Císařovna, 4 mečů

Na Klenové opravdu nic není, jak se zdá. Kaple zde vznikla skutečně až mnohem později, a možná také jen tak na oko, aby došlo k nasycení vlka při zachování integrity kozy. Jinak se tu konaly bujaré pijatyky, na kterých vše teklo proudem. Utrum tomu dala opět nějaká žena, který z bývalé nálevny nechala vybudovat kapli, možná proto, aby si to nahoře nakonec taky vyžehlila.

ZÁMEK – KAPLE

Kaple byla zřízena Eduardem Stadionem v 1. polovině 19. století, stavební práce na ní byly dokončeny v roce 1837. V Čechách je ojedinělá zachovalým interiérem, který nebyl později nijak upravován. 

Jordan Tenčev tarot

Spravedlnost, Král pentaklů, 7 mečů

A tady už jsme opravdu v prostoru určeném k přemítání, vážení a meditování, kde se nepracuje, ale modlí a hledá správné řešení veškerých osobních i světových problémů.

 

Klenová je krásné a čisté místo, plné příběhů a minulosti, ze které se můžeme učit i dnes. Má mnoho strážců a ti hlídají, aby si své energie zachovala a aby nebyla ničím rušena. Je to pozitivní místo a tak do něj s čistým srdcem vstupujme i my.