Klatovsko

14.09.2014 21:35

4.9. 2014 jsme uspořádali výpravu, během které jsme obkroužili několik kruhů kolem Klatov. A byla to krása krás.

BOLFÁNEK

Dominantou Chudenicka viditelnou z daleka je rozhledna Bolfánek. Z této věže, která se nachází na nejvyšším vrcholu lesa Žďár (583 m n.m.), je možno přehlédnout široké okolí a kochat se zdejší malebnou krajinou. Věž je pozůstatkem kostela svatého Wolfganga, též název Bolfánek, je počeštěnou zdrobnělinou jména Wolfgang. Rozhledna zde byla zřízena již roku 1845, kdy byla věž dostavěna do výšky 45 metrů a tesařským mistrem Janem Kubátem změněna do nynější podoby. Na vrchol věže vede 138 schodů. Odměnou za vynaloženou námahu při výstupu na vrchol rozhledny je nezapomenutelný dokonalý kruhový výhled na panorama Šumavy, vrcholy Českého lesa, lze spatřit také Radyni, Plzeň a Brdy a při dobré viditelnosti i Krušné hory a vrcholky Alp.

4.9.2014, Sidhe tarot

Minulost: 2 pohárů, Královna mečů, 3 mečů

Přítomnost: 4 pentaklů

Budoucnost: 10 pohárů

Rada: Rytíř pentaklů

Varování: 9 holí

Energie místa: 5 pentaklů a 6 mečů

Duch místa: Král pohárů

Podle pověstí vyhnal z Bolfánku sv. Wolfgang ďábla. A přesně o tom svědčí vylosované karty. Jen tím ďáblem nebyl čert, ale mocná žena, nebo ženské síly. Pravda, sice neměla asi úplně dobré úmysly, ale je možné v tomto souboji spatřit obvyklý spor církve a prapůvodních sil. Místo bylo původně sjednocené, harmonické a čisté. Pak jej ovládly tvrdé požadavky a možné i zlé úmysly, udělat z toho tak trochu feministické sídlo. To se zřejmě zásahem vyšší dobré a mužské síly nestalo, ale souboj zde dál potichu vládne. Nic není navěky uzavřeno. Ženská, nezkrocená síla, odpočívá někde poblíž a čeká na svou chvíli. Dokud ale duchem místa bude Král pohárů, bude všechno v pořádku.

Tento výklad trochu postavil na hlavu tradiční pojetí rolí, vidíme zde negativně pojatou Královnu mečů se zlými úmysly a pozitivního Krále pohárů, který vše láskou zachraňuje. Bolfánek se tedy nemusíme bát navštěvovat, ale snažte se nijak nepřivolávat a nepokoušet původní ženské animální síly, nemuselo by to dobře dopadnout.

KAPLE SV. WOLFANGA

Až roku 1897 byla zřízena nynější kaple při věži. V ní se ukazuje skála, na které sv. Wolfgang stál, když se loučil s Chudenickým lidem. V kameni je možno spatřit otisk stopy i důlek po biskupské berle a přisuzují se mu též léčivé účinky. Pod kaplí se nachází kamené lůžko, o němž se traduje, že na něm sv.Wolfgang přespával.

KÁMEN V KAPLI

Se stopou po sv. Wolfgangovi.

4.9.2014, Sidhe tarot

6 pohárů, Viselec a Luna

Tento kámen nemá ani tak léčivé účinky, jako spíše umožňuje napojení nahoru, na vyšší sféry a je možné se zde dozvědět také něco o své minulosti, pochopit důležitou pravdu. Když na tento kámen usedneme, a zahledíme se až na dno své duše, nebo pro tento účel použijeme tarotové karty, možná nás informace překvapí.

PUKLINA

Pod kapličkou najdeme zbytek skály a také puklinu, ke které se váže pověst, že jakmile se zvětší tak, aby jí prošla těhotná žena, na stane konec světa. Zatím máme snad dost času.

4.9.2014, Sidhe tarot

Královna mečů

Určitě na náhodou se zde objevila stejná karta jako v historii Bolfánku. Jakoby tato puklina a její prokletí byla pomsta oné ženské síly. Jakoby tím říkala: „Dobře, dostali jste mě, ale ne navždy! Až přijde můj čas, vrátím se v plné síle zas.“

SV. WOLFGANG

Sv. Wolfgang byl původně biskup v bavorském Řezně, který se zasloužil o šíření křesťanství v tehdejších Čechách a významnou měrou přispěl ke zřízení biskupství v Praze (roku 973). Pověst praví, že Wolfgang šel pěšky z Řezna do Prahy vysvětit prvního pražského biskupa a při zpáteční cestě se zastavil na návrší u Chudenic, kde přenocoval a založil kostel.

4.9.2014, Golden tarot by Cat Black

Jaký byl člověk: Eso holí

Jaký měl život: Páže pentaklů a 3 pohárů

Jaké je jeho poselství: Král holí, 6 holí a Velekněz

Svatý Wolfgang zřejmě velmi dobře věděl, co dělá. Byl to člověk zapálený pro svou pravdu, s jasným cílem a velkým odhodláním své plány prosadit. Což také ve svém životě velmi často dělal. Kudy chodil, tudy trousil poučení a moudrost, dával dary v podobě rad a oslňoval zvláště ty, kteří takové věci neznali. Také my bychom se měli svatým Wolfgangem inspirovat a uvědomit si, co v životě chceme dokázat. Za tím pak jít a nenechat se zastavit. Odpovězte tedy sv. Wolfgangovi na otázku: Co je váš cíl?

BÝVALÝ KOSTEL

O stavbě kostela samotného se zachovalo též několik pověstí. Historicky je kostelík doložen v roce 1650, v letech 1722 – 1725 byl Františkem Josefem Černínem vystavěn nový kostel dle návrhu architekta Maxmiliána Kaňky. V téže době byla v místě zřízena i poustevna, v níž bydlel poustevník. Zdaleka sem přicházeli poutníci a byly zde konány velké poutní slavnosti. Kostel po přestavbě byl dlouhý 26 metrů, s obdélníkovou lodí a užším presbytářem obráceným k východu. Původní věž byla cibulovitá a teprve později byla přestavěna do současné podoby, jejímž vzorem byla prý Černá věž v Klatovech. Kostel byl zrušen roku 1786 výnosem Josefa II., byly zakázány i pouti. Roku 1810 byl kostel pobořen, zachována zůstala jen věž. Stavební materiál z kostela byl použit na stavbu panských stájí, čímž zcela zanikla sláva poutního kostela. Nicméně ještě v roce 1829 sloužil u zbytků kostela slavnou staroslovanskou mši Josef Dobrovský, který pobýval na zámku jako host a vychovatel v rodině Černínů.

http://www.otisk.org/rozhledna-bolfanek/areal-bolfanek

4.9.2014, Golden tarot by Cat Black

Viselec, Král pohárů, 10 mečů, 3 mečů

Zdá se, že kostel jakoby sem nepatřil. Byl asi velký a čistý, ale neměl zde vyměřený čas na dlouhou dobu. Zanikl, protože už neměl, co předat a jeho účel se naplnil, čas vypršel. Není třeba po něm pátrat, síla místa zůstala dál.

SKLEPENÍ

U rozhledny jsou zbytky sklepení, k čemu asi sloužilo?

4.9.2014, Sidle tarot  

Císař, 9 mečů, 2 holí

V těchto prostorách sídlil a možná ještě sídlí mocná síla, je tu cenný, i když ne úplně přístupný a snadno uchopitelný, zdroj energie. Využít ji je tak trochu nebezpečné, a nepustí sem jen tak někoho. Zkuste si to sami.

KAPLE SV. ANNY

Barokní kaple z roku 1766, kde se konaly Chudenice poutě, později byla změněna na hřbitovní. Na hřbitově je pochováno mnoho významných občanů kraje.

Zdroj: Cedule na místě

4.9.2014, Golden tarot by Cat Black 

Minulost: 8 pohárů, Mág, Páže pentaklů

Přítomnost: 3 pentaklů

Budoucnost: 10 holí

Rada: Velekněz

Varování: Blázen

Energie místa: Královna pentaklů a 4 holí

Duch místa: Páže holí

Původně zde asi stála jiná důležitá stavba, která ale zanikla a dala tak prostor k vytvoření něčeho nového, i když už ne tak hlubokého. Kaplička slouží, plní své funkce, a je naším úkolem jí využívat a ctít, ale jinak v sobě neskrývá žádné hluboké mystické tajemství. Ne všechny stavby jsou významné i po duchovní stránce, kaple sv. Anny je církevní stavbou, bez hlubokých energií.

 

PUŠPERK

KAPLE POD HRADEM

Novogotická kaple sv. Václava pod zříceninou, je zajímavá cihlová stavba.

4.9.2014, Golden tarot by Cat Black 

Minulost: Královna pentaklů, Král pohárů, 9 pohárů

Přítomnost: Smrt

Budoucnost: Páže holí

Rada: 10 pohárů

Varování: 3 pohárů

Energie místa: 9 mečů a Královna mečů

Duch místa: Kolo

Také tato kaplička je bez silné a důležité energie. Její vznik je spojený s nápadem dvou vysoce postavených lidí a určitě s dobrým úmyslem. Nyní ale kaplička stárne a oslabuje, jakoby si jí nikdo nevšímal, a tak energeticky chátrá. Oživit ji návštěvami a malými akcemi by jistě místo osvěžilo, ale nedá se říci, že by nám to přineslo nějaké velké výhody. Je to tzv. umělá stavba, hezká na pohled, ale jinak plochá.

ZŘÍCENINA HRADU

Zřícenina hradu ze 13.století, který byl postaven na ochranu nové cesty z Horažďovic přes Klatovy k zemské hranici. Poté střídal majitele, až byl nakonec v roce 1473 dobit klatovskými. Pravděpodobně kvůli náboženství, poslední majitel hradu Břeněk, byl katolík, což se nesrovnávalo s Klatovským podobojím.

http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=2147

4.9.2014, Wizard tarot 

Minulost: 7 pentaklů, 4 pentaklů, 9 pentaklů

Přítomnost: Páže pentaklů

Budoucnost: Královna pohárů

Rada: Král pentaklů

Varování: Páže pohárů

Energie místa: Páže holí a Velekněžka

Duch místa: Milenci

Podle karet jakoby zřícenina Pušperk už ani nebyla. Vypadá to, že šlo skutečně „jen“ o strážný hrad, těžce dosažitelný a hůře obývaný. Bydlet tu asi nebylo snadné, starat se o hrad dalo hodně práce a nenabízelo velké pohodlí. Dnes je možné Pušperk navštívit, ale nedá nám už nic nového. Poklady zde zkrátka nehledejte, ani hmotné, ani duchovní. Místo není ani negativní, ani pozitivní, i díky tomu, jak dlouho už chátrá, je naprosto neutrální a vyrovnané s tím, co bylo. Nemá nám už co dát, ani od nás nic nechce, inu hezká procházka.

POLEŇ

KOSTEL VŠECH SVATÝCH

Stavba svědčí na 14. století, doznala však opravami mnohých změn zejména v 15. století a r. 1739. Nejcennější je v něm obraz Madona s dítětem. http://cs.wikipedia.org/wiki/Pole%C5%88#Kostel_V.C5.A1ech_svat.C3.BDch

4.9.2014, Golden tarot by Cat Black 

Minulost: 10 mečů, Páže holí, 2 pohárů

Přítomnost: 10 pohárů

Budoucnost: 7 pohárů

Rada: Páže pentaklů

Varování: Smrt

Energie místa: 8 pohárů, 5 mečů

Duch místa: 4 holí

Místo, kde kostel stojí, jako by bylo poznamenáno nějakou neblahou událostí. Stavba kostela to sice zachránila a urovnala znepřátelené energie, přesto však ještě něco málo zůstalo. Byť kostel vypadá mírumilovně, jakoby přinášel i hořkou pachuť, která se už docela odstranit nedá. I když se budeme snažit přinášet dary a dělat, že se nic neděje, něco důležitého odsud odešlo a už se nevrátí.

ZŘÍCENINA KAPLE SV. MARKÉTY

Kostel, zasvěcený sv. Markétě, pochází ze 14. století. Dekretem Josefa II. z roku 1786 byl kostel zrušen a dražbou prodán poleňskému faráři. Od té doby chátral. Dnes tu najedeme pouze torzo obvodového zdiva. V roce 2005 zde byly provedeny sanační práce.

4.9.2014, Golden tarot by Cat Black 

Minulost: Poustevník, Královna holí, 3 holí

Přítomnost: 2 pentaklů

Budoucnost: Soud

Rada: Královna pentaklů

Varování:  9 pentaklů

Energie místa: Vůz a Rytíř pentaklů

Duch místa: 2 holí

Za to místo, kde stojí dnes už jen zbytky kaple svaté Markéty, rozhodně nebylo vybráno náhodou. Jakoby sem kroky nějakého učence vedli sami andělé. Ti ho zde zastavili a určili toto místo jako vhodné k uctění nadpřirozených sil. Vládne zde rozhodně silná, a ženská energie, je možné si zde trochu cucnou, zvláště máte-li před sebou těžké úkoly. Odsud s novou krví v žilách je možné vyrazit po své cestě dál.

POLEŇSKÁ LÍPA

Před kostel Všech svatých stojí stoletá Dobrovského lípa.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dobrovsk%C3%A9ho_l%C3%ADpa

4.9., Wildwood tarot

Viselec, 4 pohárů, Císař

Síla lípy velká je,

pokud máš už namále,

popros ji a opři se,

potom rychle vyraž vpřed!

SVATÁ MARKÉTA U DLAŽOVA

Dříve na příkrém vrchu nad Dlažovem stávala do roku 1786 dřevěná kaple. Až z podnětu rolníka z Dlažova, který věnoval na stavbu 600 zlatých byla postavena roku 1886 v gotickém slohu nová kaple zasvěcená sv. Markétě. http://www.sumava.cz/objekt_az/2964-kaple-sv-markety-dlazov/

4.9.2014, Golden tarot by Cat Black 

Minulost: Královna mečů, Rytíř mečů, Eso holí

Přítomnost: 9 pohárů

Budoucnost: Měsíc

Rada: Spravedlnost

Varování: 7 holí

Energie místa: 5 mečů a Smrt

Duch místa: 5 holí

Co bylo na tomto kopci původně, se asi nedozvíme, ale podle karet to vypadá, že to nebylo nic klidného a milého. Možná se zde odehrála nějaká bitva nebo, jak bychom řekli dnes, trestný čin. Negativita už zde sice nepůsobí, byla napravena, ale ještě pořád to není vhodné místo na meditaci a čerpání klidu. Energie tohoto činu sice doznívá, ale stále působí. Nemusíme se jí ale bát, jen je vhodné se zde zamyslet právě nad tím, co my sami děláme špatně, jakých činů se dopouštíme a jaké mohou přinést důsledky.

DOBRÁ VODA U POCINOVIC

Kaplička nad studánkou stojí v sousedství kaple Bolestné Matky Boží na konci křížové cesty nad Pocinovicemi a je známým poutním místem vyhlášeným za kulturní památku. http://www.sumava.cz/objekt_az/2966-kaple-dobra-voda-pocinovice/

KAPLE BOLESTNÉ MATKY BOŽÍ

Vedle kapličky byla díky finančnímu daru zesnulé Anny Blahníkové z Pocinovic postavena v l. 1872-1873 kaple Bolestné Matky Boží. Architektem stavby byl Ondřej Martínek z Domažlic. Ke kapli vede křížová cesta, postavená r. 1882 z podnětu faráře Ondřeje Veseláka z Pocinovic.

4.9.2014, Golden tarot by Cat Black 

Minulost: 2 holí, 3 pentaklů, Eso pohárů

Přítomnost: Rytíř mečů

Budoucnost: Král mečů

Rada: 6 holí

Varování: 3 pohárů

Energie místa: 5 pentaklů a Rytíř pentaklů

Duch místa: Císař

Tato kaplička nabízela a pořád ještě nabízí krásné útočiště. Byla vybudována právě pro to, aby zachránila a napravila to, co je špatně, aby dala sílu těm, kteří jí nejvíce potřebují a nemají čím to splatit. Je to místo čisté a líbezné, a my jej bez obav můžeme využít k naší radosti a k tomu, co nám chybí.

PRAMEN

V 17.století zde údajně slepá kobyla šlápla do studánky a voda, která ji stříkla do očí ji vrátila zpět zrak. Poutníci nechávali jako projev díků za své uzdravení v kapličce na dřevě malované obrázky, znázorňující jakou milost nebo uzdravení si zde vyprosili a obyčejně připojili k obrázku i své jméno.

4.9. 2014, Wildwood tarot

Král holí, Páže holí, 4 holí

V této vodě skrývá se,

síla projít zápasem.

Energii, chuť a víru,

nenajdete nikdy v sýru.

Napijte se, polkněte,

každým bojem projděte.

V duši potom objevíte,

Co o sobě už nevíte.