Klášterní tajemství

04.09.2013 11:26

Vzhledem k pekelným horkům, které zavládly, jsme odložily naučnou stezku a rozjely se směrem ke dvěma klášterům. Teplá a Nové dvory nám díky tarotu ukázaly i to, co je pod povrchem.

KLÁŠTER TEPLÁ

3.8. 2013, Modern Medieval tarot 

Minulost: 8 mečů, Rytíř holí, Páže holí  

Přítomnost: Svět

Budoucnost:  Rytíř mečů

Rada: 6 pentaklů

Varování: 7 pohárů

Energie místa: Slunce a 2 holí

Duch místa: 3 holí

Minulost kláštera Teplá rozhodně není nic veselého. Na samém počátku stála neutěšená krajina, kam se málo kdo odvážil a kde bylo málokomu dobře. Udatný hrdina, všimněte si: nikoliv zbožný mnich, se do toho však pustil. Zapojil všechny síly, sebral všechnu energii a vydobyl z hrůzné krajiny místo vhodné na žití. Postupně k sobě připoutal i další spojence, kteří oddaně a možná i s obdivem k jeho síle, budovali kamínek po kamínku dílo, které by ho bylo hodno. Nebylo to lehké, ale vyplatilo se. Nyní nabízí klášter nejen útočiště pro několik mnichů, ale také velký zdroj energie a možnost zrekapitulovat si vlastní život a zhodnotit to, co jsme sami vykonali. Je to ale jen malé okénko a malý průnik, není tak síla pro každého. Je třeba o ni požádat a být skutečně potřebný. Pokud budete chtít něco jen tak, nic nedostanete. Ale pokud vám na tom opravdu záleží, dostanete mnohem víc, než jste žádali. I energie místa naznačuje jeho velkou sílu a možnost pomoci tomu, kdo ji skutečně potřebuje. Klášter a jeho duch neztratil nic ze svého původního účelu. V určitém nastavení a konstelaci je možné zde spatřit i svou budoucnost a to, co se k nám blíží. Toto okno však asi nebude otevřené dlouho. Do budoucna jakoby se opět měly přihnat mraky a vyžadovat další boj. Možná o holou existenci, možná o smysl celého kláštera. Ti všichni, jimž klášter dříve pomohl, by tak neměli jen nečinně přihlížet a sami přispěchat do tohoto boje. Možná z něj pak vzejde nový Hroznata a dokončí jeho dílo. 

 

Jana B., Golden Tarot by Kat Black

Nenápadný výklad v kapli kláštera v Teplé

7 mečů, Král pentaklů, 2 mečů

Zlatá, bohatá, obrovská a nádherná kaple v sobě skrývá už docela jiné tajemství než klášter sám. Jeho síla je zdá se ukrytá v původních místech stavby, nikoliv v novodobější kapli. Kaple ukazuje skutečně jen pozlátko, které je na povrchu a zdá se, že od něčeho odvádí pozornost. Od čeho se asi hned tak nedozvíme, co je pod ní ukryto, nám asi zůstane utajeno. Ale že to nebude nic veselého, je asi víc než jisté. Jaký hrůza to však musí být, byla-li vykoupena takovým množstvím zlata?

 

3.8.2013, Modern medieval tarot

Blahoslavený Hroznata – Co byl zač?

Jaký byl: 8 mečů

Jaký měl život: Páže pohárů a Rytíř pohárů

Jeho poselství: Rytíř holí, Rytíř mečů a Velekněz

Hroznata, ač Blahoslavený, asi nebyl příliš šťastný člověk. Ve svém životě toho asi hodně zažil a viděl a musel se hodně prát se svým nitrem, aby si to zpracoval a přenesl se přes to. Určitě byl hluboce věřící, a vyznával skutečné hodnoty, které okolo sebe často neviděl a tak je pravděpodobné, že se tím trápil a občas křičel do nebe, jak je to možné. Byl naplněn hlubokým zoufalstvím, a jeho víra byla asi často křižována krizí, se kterou se musel prát. Ve svém životě se hodně zaobíral láskou a touhou skutečně pomoci svým bližním. Ne vždy to ale šlo láskyplnou cestou a jemu nezbývalo než se protivit svým zásadám a postojům a vydobýt si účel nedobrými prostředky. Zřejmě se  s tím pak ve své duši a v modlitbách hodně potýkal. To, co by zřejmě rád předal dalším generacím, je bojovat za pravdu, nebát se jí prosadit a bít se za to, co posléze pomůže dalším a dalším lidem. Nesedět doma a nestudovat náboženské texty, ale uvádět je do praxe. A i když k vám život nebo Bůh není právě milostivý, nežehrat a vybojovat si svou pravdu a své místo na slunci. Vezměme si z něj příklad: Chcete změnu? Udělejte ji sami!

 

PŘEVORSTVÍ MATKY BOŽÍ V NOVÉM DVOŘE

Dosud fungující nové opravený klášter najdete blízko Teplé u vesnice Dobrá voda. Nádherné místo, ze kterého se vám nebude chtít odejít, snad jen po informaci, že mniši, kteří zde žijí, vstávají k první modlitbě ve 3:15 ráno.

3.8., 2013, Golden Tarot by Kat Black

Minulost: Eso mečů, Síla, 3 mečů, Slunce  

Přítomnost: 3 pohárů

Budoucnost:  2 pohárů

Rada: 7 pohárů

Varování: Vůz

Energie místa: Páže mečů a Věž 

Duch místa: Eso pentaklů

Toto místo je zřejmě požehnané. Na jejím počátku stál přímo andělský zásah. Jako by si nahoře vybrali tento kus přírody a požehnali všem, kdo zde budou žít.

Všem zdejším obyvatelům, nechť je dána velká síla zvládnout všechny strasti a trápení, které jim život připraví. Vždy dostanou sílu pomáhat a dávat, ulehčovat těžké osudy těch, kdo sem v zuboženém stavu přijdou. Odsud pak odejdou úplně jiní, než přišli. A to díky síle, kterou zde dostanou.

V současné době místo přímo kvete a svou nádheru ukazuje všem přítomným i náhodným návštěvníkům. Vládne tu příjemná atmosféra a vezme do náručí všechny, kdo sem přijdou. Tato čistá síla zde zůstane i nadále, a bude dál nabízet vše, co má, aby pomáhala. I přesto, že je klášter na první pohled krásný a idylický a nic po nás nežádá, jen nám chce dát, není to povrchní zkušenost klidu a odpočinku, kterou zde dostaneme. Pod touto krásnou zkušeností se ukrývá nutnost zodpovědět zásadní životní otázky. Tím, že zde člověk stráví delší dobu, musí si vybrat, co od života vlastně čeká, zhodnotit své dosavadní skutky a připomenout si, skutečný smysl našeho konání. Nejde jen o to klášterem projet, podívat se a zase zmizet. Posedět zde, zameditovat nebo se popovídat s mnichem, jehož pohled nás může v mnohém inspirovat. To je pravým smyslem tohoto místa. Uklidnit naše rozházené myšlenky, napravit chaos, který vládne našim duším. Dát jim směr a tvar. Vědět, co skutečně chceme. To je to, co si odsud máme odnést. Vždy a všude se soustředit na jednu věc, jeden dar, jeden život.