Když se Buddha potká s Rochem

13.07.2019 21:04

Prostě s Putujícími to vždycky stojí za to. Tentokrát jsme jen tak obyčejně neputovali, resp. ne sami. Pozvání přijal buddhistický mnich ze Sri Lanky, původně jeden ze zakladatelů Putujících, Bante Sidho, který s námi sdílel čas, své učení a především moudrost a božský klid, který z něj vyzařoval. Lhostejno jakého je kdo vyznání.

Navštívili jsme silové body v klášteře v Kladrubech, kopec v Sedmihoří a zakotvili na Rochlově, zámku u Nýřan, kde jsme strávili krásný večer v laskavé atmosféře domova andělů, jehož název se sice od slavného světce neodvozuje, ale jeho jméno připomíná.

Jak toto setkání proběhlo a co si obě kultury předaly a vyměnily? Je vůbec možné protnout tak vzdálené směry? S Putujícími jistě. Čtěte!

KLÁŠTER KLADRUBY

Zahrady kláštera jsme prošli a výklad jsme učinili už v roce 2014. Nedopatřením upadl v zapomnění, takže ho spojuji s letošní návštěvou.

12.4.2014, Touchstone Tarot

Minulost: 5 holí, Kolo života, Vůz

Přítomnost: Mírnost

Budoucnost: Královna holí, Císařovna

Rada: Rytíř mečů

Varování: Síla

Energie místa: Měsíc, 3 pentaklů 

Duch místa: 6 pohárů

V hluboké minulosti bylo toto místo neutěšené a rozkmotřené. Nějakým zásahem vyšších sil sem však byla vložena obrovská a silná energie, která nasměrovala veškeré další počínání pravým směrem. Místo se tak mohlo rozhýbat a dávat ze svých bohatých zdrojů. Zda to byli Benediktýni, Santini nebo ještě někdo daleko před tím, těžko říct. Nyní jen kvete a ukazuje skutečnou sílu kláštera v jeho čisté a ničím nezkažené podobě. I do budoucna bude pořád krásné a čisté a bude mít všem návštěvníkům co dát. Ale pozor, všeho s mírou. Není možné zde dostat to, co nemáme mít nebo si něco odnést do zásoby. Vždy dostaneme pouze to, co potřebujeme, žádné extrémy zde nemají místo.

Klášter má ryze ženskou energii, tradiční až jeptiškovsky čistou. Má nám hodně co nabídnout, ale také toho od nás hodně očekává. Nic nedostaneme zadarmo. Klášter skutečně asi vznikl cíleně za velkým účelem a je na nás, abychom ho stále objevovali. To vše ale s pokorou a silou našeho srdce.

KLÁŠTER, JEHO ROLE

5.7. 2019, John Bauer Tarot

Kačka: 7 mečů

Znavený poutník, rytíř vracejí se z bitvy i vystresovaný manažer velkého korporátu zde najde klid a útěchu. Klášter se mu zjeví na cestě, jako sen, jako záchrana na poslední chvíli, jako útěcha pro rozbouřenou duši. Tu funkci, měl, má a bude mít, co bude stát, i dlouho po tom.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, svatého Wolfganga a svatého Benedikta

Je mohutný trojlodní klášterní kostel v areálu kladrubského kláštera řádu benediktinů, postavený počátkem 13. století v pozdně románském slohu a v letech 1712 až 1726 podstatně přestavěný ve stylu barokní gotiky podle projektu Jana Blažeja Santiniho-Aichla.

5.7. 2019, Golden Tarot by Kat Black

4 mečů, 3 pohárů, 2 pentaklů

Ticho a klid, láska a mír, hluboké zamyšlení. Ten, kdo sem usedne, ponoří se do sebe a nenechá se vytrhnout, může najít další směr své cesty, návod na další počínání a moudrou radu, na co se zaměřit a kudy jít.

HVĚZDY V KOSTELE

VELKÁ U VCHODU: Císař, 4 pohárů, 3 holí

Pevný trůn, který tomu, kdo na něm sedí, nabízí hojné dary a vědomý pohled dál. Kdo stojí na správném místě, vně i v sobě samém, obdrží tu darem to, co měl už dávno před očima. Pochopí souvislosti a napřímí své kroky správným směrem. Může pak vidět dál, výš a v jiných souvislostech, může si lépe uvědomovat své úkoly i svou sílu na ně a plnit je s větší ochotou a radostí, neočekávajíce výsledku. Pevný trůn uvnitř i vně je však nutný předpoklad a první krok.

NAPROTI OLTÁŘI: Mírnost

Malé soustředění, zacílení, a ponoření do nitra a hups, už na nás mluví shůry všichni, kdo tam jsou. Už se můžeme podívat do míst, která nejsou obvykle přístupná a dostat cennou informaci lahodící našemu srdci, ne až tak rozumu.

VLEVO OD OLTÁŘE: Síla

Silový bod, místo růstu a upevnění se v sobě. Opora a podpora. Podle Petra, když na dvou bočních hvězdách někdo stojí, může ten, co okupuje tu hlavní vyletět ještě výš. Síla by tomu odpovídala, je však nutné, ne jen stát jako ypsilon, ale udržet sama sebe na uzdě, chceme-li svou sílu na něco použít. Ovládnout ji a zacílit na to, co si přejeme, aby se stalo. Pak to poletí.

VPRAVO OD OLTÁŘE: 3 holí

Druhý bod, na němž má opora stát, je o pohledu dál. Oproštění se od toho, co si přejeme a co víme. Snaha podívat se z výšky na to, co se děje a může dít. Otočit se od ega a pastí, do kterých nás žene náš rozum. Podívat se dál, než běžně, za to, co obvykle vidíme.

POSELSTVÍ SANTINIHO: Mírnost, 6 holí, 3 pohárů

Kdo je veden, rovně, vpřed,

kdo vidí víc, než náš svět,

kdo ví, co chce a míří dál,

to je pravý vládce, král.

Kdo se toho umí vzdáti,

tomu budou hvězdy přáti.

V Kladrubech se často opakoval motiv informací, vědění a pohledu do budoucna. Různé zprávy a vize, pohledy na to, co nás čeká a věštby. To vše tu lze zjistit ale srdcem a duší, které si přejí, ne rozumem, který se domáhá.

SEDMIHOŘÍ

Za sedmero horami a vodami…se nachází oblast obývaná kelty, druidy, lidem Danu a vůbec předky, kteří byli v souladu s přírodou a chápali její význam. Kopce a kameny v Sedmihoří mají zvláštní význam a silnou energii. Pro začátek jsme vybrali ten s názvem Chlum, kde se nacházelo největší hradiště v západních Čechách, Darmyšl.

6.7.2019, Gaian Tarot

STUDÁNKA SVĚTLA

Svět, Císař, Eso pohárů

Ve vodě z této studánky se skrýval celý svět. Byla lahodná, očistná a plná bohatství, které zázračně uzdravovalo a dávalo přesně to, co bylo zapotřebí. Pak přišli moderní lidé, začali kutat a tvořit, podmiňovat a ochočovat a už neteče. Nezlobí se, pokorně čeká, až bude moct zase dávat, hojit a těšit, nejen laně, které sem zase budou moci chodit pít. Věří a ví. Jednou se její svět změní.

CHLUM, HRADIŠTĚ DARMYŠL

Hradiště na Chlumu vzniklo na rozhraní starší a střední doby bronzové, kdy bylo největším hradištěm v západních Čechách a patřilo k největším výšinným sídlištím staromohylových kultur ve střední Evropě. Později bylo znovu osídleno v mladší době bronzové lidem nynické skupiny, ale intenzita osídlení již byla výrazně menší. V souboru keramiky tvoří pozdně bronzové střepy jen 5 % a nalezeny byly pouze v prostoru akropole. Předpokládá se, že výstavba opevněného sídliště souvisela s výskytem ložisek mědi a cínu.

6.7.2019, Gaian Tarot 

Minulost: 5 pentaklů, Rytíř pentaklů, 5 holí 

Přítomnost: Rytíř holí, 9 pohárů, Poustevník

Budoucnost: Královna pohárů

Rada: Císařovna

Varování: 8 pohárů

Energie místa: 2 pentaklů a Páže pohárů

Duch místa: Královna mečů

Hradiště bylo vždy útočištěm, bezpečným přístavem s vlastním zdrojem energie a síly. Lidé tu pracovali a využívali nejen viditelných darů přírody, ale i těch, které na první pohled vidět nejsou. Točily se tu generace, umíralo se tu i rodilo, obětovalo i dostávalo. Vše v řádu, souladu i bezpečí. Moudří věděli, mladí se ptali. I dnes je tu, co získat. Zvláště, když je vedení moudrých čisté a úsilí mladých pokorné. Ti, co sem zavítají a zjemní místo meditací a tichou modlitbou, pomohou sobě i krajině, která láká a vyžaduje. Berme si a dávejme zpátky, jiná cesta k cíli nevede. Studánka Světla by o tom mohla vyprávět.

MEDITACE PŘED A PO: 6 pohárů a 10 pohárů

Skupina, veselá a hravá. Pospolitá, ale na povrchu, bez hlubšího ponoru, zůstává na hladině a baví se tím, co vidí. Po meditaci zůstala stejná radostná a láskyplná energie, jen jde níž. Jde z větší hloubky, do dna, kde může lépe rozlišit, co má a nemá smysl a proč.

 

ROCHLOV

Na zámku Rochlov v blízkosti Nýřan, jsme byli už několikrát, vydařily se nám tam mnohé akce. O tom, co je to za místo si můžete přečíst zde. Tentokrát jsme tu byli s Mnichem a setkání Buddhy s Rochem zanechalo hluboký dojem.

7.7.2019, Sacred India Tarot

MEDITACE S MNICHEM

PŘED A PO: Král pentaklů a 6 pohárů

Vedeni Mnichem, silou laskavou a něžnou, v jejím područí a obdivu jsme drželi sebe v zajetí, mužskou silou ohromeni, jsme tu svou potlačovali. Ač v naší skupině byli i muži, na konci meditace zbyly v kruhu s Mnichem už jen holky. Tedy, holky. Krásné ženy, vědomé si vlastní síly, vlastní energie, rozkvetlé, hřející si své kundalini hady na prsou. S láskou, porozuměním a usazením ve svém lotosovém květu. Děkujeme!

POSELSTVÍ MNICHA SIDHA: 8 holí, 10 pentaklů a Páže pohárů

Jsme vedeni, jsme chráněni. Vždy je někdo s námi, vždy je blízko něco, co nás dovede opět do sebe, abychom se o to mohli v životě opřít. Vždy je po ruce nějaké znamení, člověk, moudrá rada, která nás navede na správnou cestu do našeho nitra, ke spojení se sebou, k radosti a přijetí sebe sama. Nedá se to najít venku, ale dá se najít podpora k cestě dovnitř.

Nemusí být člověk mnichem,

by se spojil se svým tichem.

Ale moudrost dobrých mnichů,

pomůže nám zůstat v tichu.

ZDROJ:

Informační cedule na místě

https://cs.wikipedia.org/wiki/Darmy%C5%A1l_(hradi%C5%A1t%C4%9B)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kladruby_(okres_Tachov)