Když mám nový balíček

06.04.2016 10:28

Nový tarotový balíček mi vždy udělá velkou radost. Těším se na nová pojetí klasických symbolů a různorodé pohledy. V každém balíčku je vždy něco, co mě osloví a obohatí mi význam, který už mám. Fascinují mě tisíce způsobů, jak lze vyjádřit stejné. Je to totéž a není to totéž. Proto stále rozšiřuji svou sbírku, proto se snažím nacházet nově vydané i staré sady a hledat v nich to nové pro mě.

Koupí nového balíčku začíná takový malý zasvěcovací rituál. Procházím postupem, kterým vítám novou sadu ve své sbírce a ladím se na ní, abych se opět něco nového dozvěděla. Sleduji své reakce a vnímám obrázky, které mě lákají do svého světa.

Nutno dodat, že si vždy pořídím sadu, která mě baví a zajímá, a zároveň, se kterou se dá vykládat. Tzv. vojeby, tedy sadu, která nemá obrázkovou malou arkánu, si vůbec nepořizuji, nebo je vracím. Nová sada v mé sbírce musí být krásná, ale také použitelná. Protože byla stvořena k výkladům.

A co tedy s novou sadou dělám? Shrnula jsem to do deseti bodů, které mohou inspirovat i vás:

 1. Zamyslím se nad tématem sady a tím, co od ní očekávám. Proč mám právě tohle téma právě teď? Jak souvisí se světem tarotu a jak se mnou? Co o něm vím a nevím? Co mi toto téma může ukázat?

 2. Srovnám si karty v balíčku tak, jak jsem zvyklá. Hole, poháry, meče, pentakly a velkou arkánu. Prohlédnu si každou zvlášť a zamyslím se nad každou, jak symbol ztvárňuje. Zda se liší nebo ne a proč.

 3. Vyberu nové sadě správný sáček. Sáček musí ladit s obrázky na kartách, musí souhlasit s jejich silou a barvami a i kartám se musí líbit. Sáček vybírám tak, aby kartám odpovídal a proto si pamatuji, jaké karty v jakém sáčku mám.

 4. Z celého balíčku vyberu NEJ karty. Beru kartu po kartě a třídím je na dvě hromádky: hezké, líbí se mi a ošklivé, nelíbí se mi. Snažím se dělat to opravdu podle obrázku, ne podle toho, co vím o významu karty. Z každé hromádky pak vyberu ty nej, takže mám tu nejošklivější, která představuje to, čeho se v současné chvíli nejvíc bojím a tu nejhezčí, která ukazuje způsob, jak se mohu se svým strachem vyrovnat. Zamyslím se nad tím, co mi chtěly vybrané karty říct.

 5. Provedu výklad s novou sadou. Vylosuju tři karty. První ukazuje, jaká tato sada je, druhá představuje to, co mi tato sada může dát a třetí mi radí, jaký vztah mám se sadou navázat. Výklad mi přiblíží sadu a její poselství a poradí mi, co je teď pro mě a pro ní důležité.

 6. Najdu neobvyklé karty, tedy karty, které jsou ztvárněné jinak, než je běžné podle tradičního Rider Waite tarotu. Zamyslím se, proč to tak je a co to vypovídá o té dané kartě, o sadě, o autorovi i o mě. Podle toho, kolik takových karet v té sadě je, lze určit mnohé. Najdu také karty, které jsou v balíčku navíc, pokud tam jsou. Třeba Prázdná karta nebo druhé varianty karet. V některých sadách jsou třeba dvě Císařovny, nebo temný Mág a temná Velekněžka.

 7. Najdu si své oblíbené karty, svou kartu osobnosti a roku. Mezi mé oblíbené karty určitě patří Královna holí, Blázen, Smrt i Ďábel. Podoby těchto karet mě zajímají vždy jako první. Karta osobnosti a roku, které si spočítáte podle data narození, mě provází životem a tak hledá jejich nové pojetí, abych třeba díky němu něco nového pochopila i já.

 8. Najdu tzv. Ducha sady. Duch sady je karta, kterou získáte, když zamícháte karty a rozdělíte balíček na přesné poloviny. Duch sady je pak horní karta spodní poloviny balíčku. Ukáže vám, co je to za sadu, o čem je a jak je živá.

 9. Najdu karty, na které reaguje moje podvědomí. Tedy svou Slepou skvrnu, Karty brány, Akutní karty a Karty neznáma. To jsou termíny pro váš speciální pohled na karty, skrze který k vám promlouvá vaše nevědomí. Poznáte je podle svých rekcí na ně a mohou vám toho o sobě hodně říct. Tyto karty může mít každý trochu jiné, a mohou se měnit s ohledem na vybranou sadu, ale i období, ve kterém karty taháte. Karty slepých skvrn představuje karty, u kterých máte pocit, že se tady autor spletl. Že nezobrazují kartu správně nebo že jsou prostě divné. Chtějí vám ukázat něco, co nevidíte ve svém životě, čemu je třeba porozumět. Karty brány jsou karty, které nejste schopni vidět oběma póly. Vidíte je zkrátka buď jen pozitivně, nebo negativně, nevidíte tu druhou stranu. Ukazují vám, že někde ve svém životě nehodnotíte věci objektivně. Že některé téma je pro vás citlivé, protože ho nemáte vyřešené. Je to brána, kterou je potřeba projít, abyste se na své cestě dostali dál. Nepůjde to ale bez hlubokého přiznání sobě samému. Akutní karty jsou karty, které ve vás momentálně vzbuzují silné emoce. Ať už veselé nebo smutné. Představují téma, které máte řešit právě teď, protože je to aktutní. A karty neznáma jsou ty karty, u kterých máte pocit, že do balíčku nepatří. Že se tam svým ztvárněním nehodí, že je maloval někdo jiný než autor a že nějak vyčnívají. Ukazují vám tu část vaší osobnosti, kterou nechcete přijmout, protože se liší nebo se vám nehodí. I tady je nutné připustit si o sobě to, co jste dosud nechtěli.

 10. Vyzkouším si naladění na karty. To je cvičení, které ukáže, jak jste na sadu naladění, jak s vámi souzní. Můžete ho provést docela jednoduše tím, že si vylosujete kartu na sebe a kartu na sadu a obě je porovnáte. Pokud jsou v souladu, pak i vy ladíte se svou sadou. Pokud ne, tak je něco špatně a tyto dvě karty vám řeknou co. Nebo můžete provést hru Kosmický souhlas, tak jak jsem ji vyčetla z jedné moudré knihy. Pokusím se vám nastínit postup:

 • Zamícháte karty.

 • Otáčíte kartu po kartě a zároveň opakujete, jak jdou karty za sebou, když jsou seřazené. Říkáte tedy: eso, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, páže, rytíř, královna a král.

 • Všímáte si, jaké karty otáčíte, a když se trefíte, dáte kartu na stranu a pokračujete dál, dokud neotočíte celý balíček.

 • To, že jste se trefili, poznáte podle toho, že třeba řeknete tři a otočíte Trojku holí. Nebo řeknete pět a otočíte Velekněze, který má také číslo 5.

 • Posloupnost karet odříkáte několikrát za sebou a stranou dáte všechny karty, u kterých jste uspěli. Pokud jich bude více než pět, což je takový dobrý průměr, jste naladěni. Pokud méně, tak s touto sadou příliš nesouzníte. Že by nebyla správně ani jedna karta z celého balíčku, to se mi ještě nestalo. J

A díky tomu teď znáte nejen svou novou sadu, ale kousek víc zase i sami sebe. Pokud chcete, inspirujte se mým postupem, nebo si vytvořte vlastní, který vás bude bavit a učit.