Když jsem šel z Hradiští...

04.09.2013 11:38

Okolo Konstantinových lázní jsme navštívily dvě stará Hradiště. V Dolní Polžici a na Hradišťském vrchu. Jedno zajímavější než druhé.

HRADIŠTĚ DOLNÍ POLŽICE

V malé vsi je nejen výborná Pizzerie, ale i tvrziště, které je pozůstatkem sídelní stavby z 12. - 13. st. Dochoval se zde pahorek ohraničený příkopem a valem.

2.8. 2013, Keltský tarot (LS) 

Minulost: Eso mečů, 4 pohárů, Hvězda 

Přítomnost: Rytíř mečů

Budoucnost: Eso pohárů

Rada: 6 holí

Varování: Ďábel

Energie místa: 3 holí, 2 mečů

Duch místa: Král pohárů

Raná minulost místa naznačuje velké bitvy a ryze mužskou energii, která stála u vzniku tohoto hradiště. Buď si své bydlení museli vybojovat nebo bylo poznamenáno jinou bitvou, do které museli muži odejít a ženy nechali ve strachu a smutku doma. Vše ale dobře dopadlo, a je možné, že ženy, které zde zbyly v sobě objevily nejen sílu vše přestát a zvládnout, ale také vnitřní světlo a spojení s nebem. Tato původní síla je dnes ale trochu zkalená a zřejmě není možné ji opět obnovit. Místo má pořád své kouzlo, ale je zřejmě opět převažující mužskou energií utlačeno a meditaci a kontakt s vyššími sférami bych zde zatím nedoporučovala. I do budoucna by se to nemělo příliš měnit, láskyplná energie zde sice zůstává, ale žije si vlastním životem a není možné ji spoutat. Je zde tedy možné se spíše zamyslet nad tím, co pro naše předky znamenala ve skutečnosti víra a jak s ní bylo zacházeno. Jako by tuto sílu uměly využívat jen ženy, pokud byly bez přítomnosti mužů. Těm byl k tomuto zdroji zapovězen přístup. Zdroj se měl možná nějakou souvislost s jedním zázračným stromem, kterých  najdeme na místě hradiště více než dost. Všimněte si opět souvislosti s obrázky na kartách a realitou.

Hradiště Dolní Polžice tak není místo určené právě k rozjímání nebo delší návštěvě. Možná se situace za pár set let změní, dnes tu možná hlídají ženy našich předků, aby si nemohl vzít každý, kdo chce.

Jana, Mary El tarot

4 mečů, 4 pohárů, 2 pohárů

Karty, které vylosovala Jana, mluví o věčném souboji mezi dobrým a zlým, mužským a ženským, pasivním a aktivním, vzduchem a vodou. Jako by se zde přetahovaly tyto protiklady, a nikdo v této bitvě nebyl vítězem. Zároveň karty na napovídají, co by bylo nejlepším řešením. Spojení. Nenechat jednotlivé živly bouřit, ale spojit je dohromady, aby pracovaly společně pro jednu věc. Co se zde mezi muži a ženami v minulosti stalo, a zda to zavinilo současný neuspořádaný stav, se už asi nikdy nedozvíme. Nebo že by o tom byla další výklad?

 

Miládka, Rider Waite tarot

2 holí, Věž, Hvězda

Miládky karty ukazují energii místa jako na houpačce. Dříve bylo místo klidné a pevné, mělo dobré obranné systémy, a vládla zde mírná atmosféra. Pak ale přišla nějaká rána. Dobyli snad klidné místo cizáci a ublížili přítomným ženám? Vše se nakonec uklidnilo a strom života a jeho moc zde vládl dál. Pachuť však ale zůstala.

 

HRADIŠŤSKÝ VRCH

U Konstantinových lázní se vypíná čedičová hora, jejíž ploché temeno neslo opevněnou lokalitu – halštatské hradiště, které se zde rozkládalo na ploše 50 ha. Plochu hradiště obepínal val o délce 3700 m přerušený čtyřmi až pěti branami. Svou velikostí je tak druhé největší v západních Čechách. Stáří hradiska je kladeno do pozdní doby bronzové, kterou lze na našem území datovat do 9. století před n.l.

http://www.konst-lazne.cz/pro-pocestne/hledani-ztraceneho-casu/stopy-minulosti-v-okoli/hradistsky-vrch/

 

MÍSTO MEZI KAMENY

Nenápadné místo mezi dvěma hranatými kameny, které nás zaujalo na první pohled. „K čemu to tak mohlo sloužit, viď?“ „Tak si na to vylož!“ „Tak si na to vyložím!“ Rada nad zlato!  

 

4.8.2013, Vision Quest tarot

Velekněžka, Velekněz, 2 pohárů

Jednoznačnější už karty být nemohly. Žena – kněžka a muž – kněz se zde mohou spojit v něco vyššího, co uvolní velkou sílu. Stačí, když si protiklady podají ruce, když se sloučí a vytvoří tím jednotu. Zde je možné usmířit našeho vnitřního muže s vnitřní ženou, vyrovnat síly a sloučit vše, co v našem životě působí opačně.

 

Místo v srdci Velekněžky.

 

PLOCHÝ KÁMEN NA BOKU

Další zajímavé místo. Plochý kámen na boční straně vrchu, pod ním už je strmá skála a propast jako stvořená k trestání nebožáků. Bylo to tak?

4.8.2013, Vision Quest tarot

Poslední soud

Zastavme se zde na své pouti a podívejme se na nebe. Přijde nám zpráva, kudy se máme vydat dál, jaký je cíl naší pouti. Nechme se vést!

 

Miládka, 4.8.2013, Rider Waite tarot

Král holí

Až se tuto zprávu dozvíme, pak nelelkujme. Vyražme na svou cestu s energií a mocí, kterou nám informace dala. Není čas sedět a meditovat. Je čas jednat.

Jana R., 4.8.2013, Sidhe tarot

6 pentaklů

Jedině pak můžeme utrhnout plody naší práce, jedině tak, můžeme dostat skutečné poznání.

 

HRADIŠTĚ

4.8.,2013, Wild Spirit tarot  

Minulost: 2 holí, 6 pohárů, 5 mečů

Přítomnost: 2 pentaklů

Budoucnost:  Eso mečů  

Rada: Eso holí

Varování: Páže pentaklů

Energie místa: Vůz a Síla

Duch místa: Páže holí

Poselství místa: Královna pentaklů

Kdo se dříve chtěl dostat na toto místo, nebylo to pro něj snadné. Musel dlouho hledat, pátrat ve své duši i v radách ostatních, přinést oběť a přijmout moudrost a učení těch, od nichž se chtěl něco dozvědět. Bylo třeba dát něco ze sebe a podstoupit zkoušku, v níž položíme na oltář to, co dosud víme a obětujeme to nejcennější, co máme. Informace a vědění pak asi stály za to. Možná se zde na hradišti dříve nacházelo zasvěcovací místo, možná se zde konaly iniciační obřady a staří předávali své znalosti mladým. I nyní je ale čeho se chytit a co se zde naučit. Nemusíme už tolik obětovat, je ale třeba se dobře dívat a nenechat se zastrašit. Zřejmě bude třeba vrátit se o nějaký ten krok zpět, snažit se pochopit život našich předků a poznat, co mělo tu největší cenu pro ně, ne pro nás. Dívat se na dnešní svět jejich očima nám může přinést mnoho cenných poznatků. Přitom si ale musíme dát pozor na své stíny a to, co se v naší duši může obrátit proti nám. Energie místa je silná a naprosto živočišná. Vládne zde Matka příroda a všichni její poddaní. V noci se tu prohání víly a skřítci, hradiště ožívá a možná se sem vrací moudří dřívějších rodů. Připomíná nám tím, že jedině, když budeme sami sebou a pustíme se tak do života, něco nám dá. Je zde vše na dosah, stačí si jen vzít.

Hradiště tak možná bylo a stále může být jakousi přestupní stanicí do jiných světů. Vstoupit do nich ale znamená mnoho si odříct a přitom zůstat svůj. Zdá se vám to jako těžký úkol?

Miládka, 4.8.2013, Rider Waite tarot

2 pentaklů, 4 pentaklů, 8 pohárů

Přišel mladý šohaj z jiného rodu, požádat stařešinu o radu. „Nejdřív zklidni svou mysl a soustřeď se jen na jeden cíl. Pak zde odlož vše, co tě tíží i obohacuje a jen se svou duší pokračuj dál.“

  

Jana R., 4.8.2013, Sidhe tarot

9 pentaklů, Kolo života, Král holí, 8 mečů

Až dozraje ten správný čas, dary Matky Země objeví se zas.

Jenom ve svém moudrém dílu, najdeš opět svoji sílu.

Stíny, strachy rozplynou se, od konce jsi jenom kousek.