Kašperk

24.08.2014 10:41

Kašperk je nejvýše položený hrad v Čechách, který založil Karel IV. k ochraně zemských hranic. Má bohatou historii a můžeme zde najít např. strašidelného Šplhavce nebo skřítky. http://www.kasperk.cz/

Výklad, 15.8., Tarot Iluminátů

Minulost: 5 mečů, 4 mečů, 4 holí a Hvězda

Přítomnost: 2 mečů

Budoucnost: Královna pohárů

Rada: Císař

Varování: 9 holí

Energie místa: 8 mečů a Slunce

Duch místa: 3 pentaklů

Minulost hradu ukazuje muže-hrdinu, který zde zřejmě našel konečný klid svého života. Možná je zde pochovaný nějaký významný šlechtic nebo duchovní, protože po jeho smrti hrad dostal novou krásnou a čistou energii, která zdá se, září dál. Místo má ryze mužskou energii a sílu, ženská jakoby zůstala spoutaná pod hradem, a zvláště muži, kteří potřebují opět získat svou sílu, by ji zde mohli načerpat. Tak jako u všeho nám však radí nic nepřehánět a držet se svých pocitů. Kdo je muž, který je zde možná pochován, se těžko dozvíme. Je také možné, že se nejedná o tělo šlechtice, ale třeba o ostatek nějakého významného svatého, které Karel IV. s oblibou sbíral a schraňoval. V každém případě dodal hradu velkou sílu a možná právě proto vydržel celá staletí.

PUSTÝ HRÁDEK

Je bývalé předsunuté opevnění Kašperku z druhé poloviny 15.století. Je položený ještě výše než samotný hrad a podle karet je možná dobře, že je pustý.

Výklad, 15.8., Tarot Iluminátů

Minulost: 5 mečů, Rytíř holí, 5 pentaklů

Přítomnost: 2 pohárů

Budoucnost: Páže holí

Rada: 4 mečů

Varování: Císařovna

Energie místa: 5 pohárů, 2 mečů

Duch místa: Věž

Toto místo je zřejmě skutečně jen obranný nástroj, jakoby neměl žádnou jinou funkci a naopak byl hodně ovlivněn boji, které se tu děly. Dnes už je místo sice klidné, ale i tak se zde nedoporučuje dlouho pobývat, zvláště ženy, by si zde měly dát pozor, aby se z nich nestaly moc velké Xeny bojovnice a uchovaly si svou ženskost. Místo asi zažilo hodně bojů a strachu, i velkých neštěstí. Jimi je energie místa silně ovlivněná a je dobře, že je hrádek Pustý a slouží jen těm turistům, které neodradí velký kopec.