Kapličky Tour

05.09.2013 10:36

16.srpna 2013 jsme nasedly na kola a objely kapličky, které stojí téměř v každé vesničce okolo té naší. Zajímavé výklady na sebe nenechaly dlouho čekat.

16.8.2013, Danilloff tarot

 

KRAMOLÍN – KAPLIČKA

Síla, Císařovna, Poustevník, Slunce

Hned první stavba se ukázala jako nejkrásnější a nejsilnější místo, která nás za ten den potkalo. Kapličce v Kramolíně vládne ryze ženská síla. Je to místo čisté a krásné, vlídné a plné péče a starostí o nás. Všechny ženy, které mají se svým ženstvím problémy, by sem měly povinně jezdit na ozdravné pobyty. Stoupnout si k tomuto kostelíku a čerpat zde sílu a rovnováhu, kterou místo nabízí. Pobytem zde, a to radši o samotě, můžete zkrásnět a zmoudřet, uvědomit si, co je v životě důležité a při odjezdu se cítit jako bohyně. Možná by se zde mohla i léčit neplodnost, nebo narušené vztahy s dětmi. Zkrátka místo, kde sídlí nejkrásnější a nejsilnější bohyně ze všech, která je ochotná se o svou nekonečnou sílu podělit.

Když jsem tak seděla před touto kapličkou a přemýšlela o ženské síle, která překoná i skálu, zvedla jsem hlavu a na chalupě přímo u kapličky zahlédla bohyně hned čtyři. Na fasádě jsou jako plastiky vyobrazeny čtyři královny, které podtrhují sílu tohoto místa. Kde se na české chalupě vzaly čtyři pohanské krasavice, mi do teď není jasné. Asi hlídají svou kapličku a pomáhají všem, kdo se jí přijdou poklonit.

Zdá se, že kaplička v Kramolíně je jediná z dnes navštívených, která může mít nějakou hlubší minulost a místo, na kterém stojí, může mít kořeny už v dávných pohanských dobách.

 

KOZLOVICE – KAPLIČKA CYRILA A METODĚJE

Vůz, Eso pentaklů, Věž, 9 holí

Ujely jsme jen pár kilometrů, ale jako bychom se ocitly někde úplně jinde. Jestliže kaplička v Kramolíně byla ryze ženská, pak tomuto místu vládne muž. A není to ledajaký muž. Je to vládce, který nepřipustí žádný odpor. Tady se prostě bude sekat latina, věřit podle knih a poslouchat vůdce. Kaplička je zasvěcená hned dvěma mužům, kteří přišli do naší země s průlomovým počinem a bránit se tomu zřejmě bylo marné, stejně jako by bylo zbytečné jít proti této síle dnes.

Kaplička zde nestojí dlouho dobu, a místo, na kterém je asi není nijak pozitivně nabité. Je možné si zde představit pevné, a tyranské sedláky, kteří této vsi vládli, možná po celé generace a určovali, co se zde bude dít. Kaplička tak mohla sloužit jako zástěrka tohoto počínání, jakýsi odpustek za tvrdé chování. Ničemu asi ale nepomohla, protože její energie je stále tvrdá, neproniknutelná a nekompromisní. Když k tomu přičtete ještě nekonečný boj o peníze, není zde o co stát.

Až sem pojedeme příště, nebo kdybyste sem vy zabloudili, vezměte kamínek od kapličky z Kramolína, a dovezte ho sem. Možná, že trochu laskavosti a něhy, obměkčí srdce z kameny místních vládců.

 

KOZLOVICE KŘÍŽEK 1918

5 pohárů, 9 pentaklů, Rytíř pentaklů

Tento křížek stojí před vesnicí u cesty a podle karet, které zde padly, jej vybudovaly, nebo daly zbudovat místní ženy, které v první válce přišly o všechno – o muže, děti, majetky i iluze, jen ne o svou lásku. Křížek zde byl postaven na znamení smutku, ale i z přání, aby se už nic podobného neopakovalo a na světě zavládl opět mír.

Z psychologického hlediska je takový křížek touho vyrovnat se se svým smutkem a dostat ze svého srdce neštěstí, které nás potkalo.

 

MAŇOVICE – KAPLIČKA SV. JANA

2 holí, 9 holí, 6 holí

Zde sice vládne klid a mír, ale i za ten byla zaplacena vysoká daň. Opět jsme přibrzdily u ryze mužského místa, které nám nenabídne nic než tvrdou ruku a jednu pravdu, kterou je třeba uctívat. Energie jsou zde svobodné jen napůl, mohou se hýbat, ale jen trochu. Hlídač, který zde ponocuje, spí jen na oko. Ve skutečnosti si dobře všímá a posuzuje, co se kolem něj děje. Soudí a hodnotí a pokud shledá přestupek, nemilosrdně trestá. Zde se nám ukazuje křesťanský bůh v jeho stinné stránce: Dělejte si, co chcete, smíte vše, ale pohybujte se jen v tomto vymezeném prostoru, který vám byl dán. Dál už nesmíte, ani pohybem ani myšlenkou. Jsem tu od toho, abych na to dával pozor. Kaplička zřejmě pochází z nějaké skutečně ortodoxní doby, a sv. Jan zde vystupuje jako hlídač pravé víry, nikoliv pomocník. Ani zde bychom tak zřejmě v ještě dřívějších dobách nenašly pohanskou svatyni nebo jiné volné energie. Zde je silně zakořeněná víra, spoutaná do škatulek a systémů. Skoro by se chtělo napsat, pryč odsud! Ale nejprve se nad tímto poselstvím zkusme zamyslet. Jak jinak jej můžeme uvolnit?

 

ZÁHOŘÍ – KAPLIČKA

Páže mečů, Svět, 5 pohárů

Kaplička v Záhoří je na tom o malinko lépe než dvě předchozí. Klube se pomalu na svět, očišťuje se a je možné, že za pár set let už nám nabídne něco docela jiného, než teď. Nyní si ale stále v sobě nese křivdu, zradu a smutek, který jí zasáhl a přesto, že její nejhlubší energie jsou v podstatě čisté a mohou růst a vyvíjet se, ještě pořád je zatížena svou minulostí. Možná, zde třeba za války, došlo k nějakým nespravedlnostem. Možná se zdejší síly ještě nevyrovnaly se zlem a nenávistí, která se zde projevovala. V každém případě jsou zde ještě energie nabroušené a tvrdé, a není radno si s nimi zahrávat. Je možné, že časem otupí a zjemní se. Ale dnes, když na ves padne tma a do ticha neštěkne ani pes, můžete slyšet tichý pláč za padlé, kteří už nejsou mezi námi. Nerušme tento pláč, nechme ho tiše znít.