Juliana, krásná panna

27.10.2018 21:11

Na Tarotové konferenci 2018 jsme vyslechli zajímavou přednášku Honzy Kroči o silových místech u nás. Když zmínil pomníček sv. Juliany na rozcestí u Velkých Přílep, kam chodily zdejší panny v procesí prosit o ženichy, nenechalo nás to v klidu a vyrazily jsme. A nejen tam.

JULIANA, VELKÉ PŘÍLEPY

12.8.2018, Gaian Tarot

Minulost: Páže mečů, 2 mečů, Královna mečů 

Přítomnost: 5 mečů

Budoucnost: 7 pentaklů

Rada: Kolo života 

Varování: 8 pentaklů 

Energie místa: 9 mečů a Páže pentaklů

Duch místa: Král holí

Už od vždycky bylo rozcestí u Juliány ženské místo. Mísily se tu ženské archetypy, ne náhodu vypadají první tři karty jako panna, matka a stařena. Dnes je tato funkce už tak trochu zapomenuta, ženské energie tu skomírají, a jsou zašlapávány do země přísunem cyklistů, kteří se sem slétávají jako dravci, aby nasytili své ego. Ti, kdo sem však přijdou s čistými úmysly a otevřeným srdcem, mohou dostat dar. Nikoliv ženicha, cyklista se tu s námi žádný nezastavil, ale poznání naší správné role a její přijetí. Mohlo by to být krásné místo třeba na ženské přechodové rituály, protože je z karet hezky cítit podpora starších a síla možných změn. Stojíme ale opravdu jen na ženském místě, kde žena pro ženu může mnohé vykonat, muži, ať sednou na kolo a odjedou jinam.

LIBUŠÍN

Na vyvýšenině nad jihozápadním okrajem obce Libušín se rozkládají pozůstatky stejnojmenného slovanského hradiště z 9. až 11. století s kostelíkem sv. Jiří. Už podle jména je zde údajná spojitost se sídlem kněžny Libuše.

KOSTEL SV. JIŘÍ

Touchstone Tarot: Rytíř holí, Císař, Královna pentaklů

Jestli tu někdy, někde Libuše byla, jako že se o kousek níž, dočtete, že nejspíš ne, tak tu po ní opravdu nezbyla ani památka. Veškeré ženské energie, zvlášť v místech dnešního kostela, jsou zaraženy, zastaveny a utlumeny silným mužským principem a ne a ne se protlačit ven. Vládnou tady muži a basta! Také proto možná nese kostel jméno svatého Jiří, který vítězil nad draky a ďábly, tedy nad přirozenou, živočišnou a dravou energií. A i naše ženská výprava se posunula raději dál. 

HRADIŠTĚ

12.8.2018, Tarot starých pověstí českých

Minulost: 4 pentaklů, 8 pohárů, Eso mečů  

Přítomnost: Věž

Budoucnost: 6 pohárů 

Rada: 2 pentaklů  

Varování: Poustevník  

Energie místa: Hvězda a Královna pohárů 

Duch místa: Kolo života

Na hradišti samotném už přeci jen ženské energie vládnou. Možná po staletí používané jméno a spojování s velkou českou kněžnou zanechalo své ovoce a podepsalo se na tiché a čisté energii. Není sice až tak přínosná, a ani minulost tohoto místa nebyla ničím významná, ale už je to přeci jen trochu jinde, než v blízkosti kostela. Kdysi tu mohl panovat čilý ruch, ale úmysly byly ryze praktické, a za účelem spokojeného života a dobrého výdělku, což nelze nikomu vyčítat. Pravděpodobně se tu neodehrály nikdy žádné velké bitvy nebo půtky, žilo se tu docela spokojeně, alespoň do určité doby. Dnes je Libušín trochu zapomenut, zažívá chvíle nespokojenosti, ale to časem pomine a tak nám může sloužit k rozjímání a přemýšlení, ke zvažování a tiché meditaci nad tím, co je v našem životě opravdové a přínosné. Ale jen krátce a ne hluboko.

STUDÁNKA:

Gaian Tarot: 2 pentaklů, Vůz, Mírnost

Studánka sama o sobě je krásná a čistá, i voda v ní bývala dobrým pramenem, ale není o ní postaráno, není ji poskytnuta péče a prostor a tak křičí a řve do dálky. Já tu být nechci, ujměte se mě někdo!

SOUVISLOST S KNĚŽNOU LIBUŠÍ

Tarot starých pověstí českých: Prázdná karta

Prostě nothing. Odpověď byla zřejmá už z předešlých karet i dojmů. Libuše tu buď opravdu nikdy nebyla anebo to prostě nemáme vědět.

OKOŘ

Dominantou zříceného hradu je torzo vysoké hranolové věže se zbytky raně gotické kaple v přízemí. Zachovány zůstaly zbytky pozdně gotického opevnění s baštami a klíčovými střílnami.

12.8.2018, Dante Tarot 

Minulost: 4 pentaklů, Rytíř holí, Vůz

Přítomnost: Mírnost

Budoucnost: 8 pentaklů   

Rada: 8 mečů    

Varování: Královna mečů    

Energie místa: 5 pentaklů a 5 mečů   

Duch místa: Eso pentaklů

Kdysi kdysi dávno byl Okoř vyhledán a zvolen jako důležité místo, kam mohl být umístěný nějaký poklad nebo zdroj síly a energie. Na vše se zapomnělo, pozornost se přenesla jinam, a i když dnes není jednoduché se k tomu dostat, je to tu přítomné pořád. Působí to pořád dobře, ale naším úkolem není to hledat, ale jen tiše přijímat. Tak získáme ten největší dar, který můžeme dnes mít.

KAPLE MÁŘÍ MAGDALENY

12.8.2018, Touchstone Tarot

9 pentaklů, Šťastná veverka, Blázen

Záměr stavby:  Páže pohárů, Hvězda, Rytíř pentaklů

Světlo na fotce: Mág

Kaple určitě skrývá tajemství. I když se tváří nevinně a zbořeně, tak jen odvádí pozornost od toho, co je v ní ukryto. Byla postavena, aby chránila něco čistého a pravého, co není ze zlata ani z drahých kovů. Skrývá zdroj bohaté energie, lásku a moudrost a tím podprahově působí i na nás. Nechtějme to však ulovit a odnést domů. Nemůžeme to ani rozumem pochopit. Stačí tu jen chvíli stát a nechat se obdarovat tím krásným pocitem. Na kapli se Lence podařilo fotkou zachytit barevné světlo, jasně, že je to úkaz, který se dá vysvětlit logicky, ale proč bychom to dělali? My víme, co je to za dar, a jsme za něj vděčni.

KRUH POD HRADEM

Pod hradem je nově postavený kamenný kruh se středovým kamenem a čtyřmi výsečemi. Podle cedule na místě se jedná o medicínský kruh Brána jednoho srdce a je postaven pro upomenutí vize kněžny Libuše.

12.8.2018, Llewellyn Clasic Tarot

Minulost: 8 holí, 7 pohárů, Královna mečů   

Přítomnost: 2 pohárů

Budoucnost: 4 mečů  

Rada: 5 holí   

Varování: 9 pohárů   

Energie místa: Kolo života a Poustevník  

Duch místa: 2 pentaklů

DŮVOD STAVBY: Eso pentaklů, 10 mečů, 9 mečů

AUTOŘI STAVBY: Luna, Milenci, Velekněžka

Podle karet vyložených na hrad, nemohli autoři kruhu zvolit lepší místo v okolí, než je Okořská zřícenina. Ač se tak netváří, je bohatší, silnější a čistší než vypadá. Kamenný kruh byl právě proto postaven, aby ukázal světlo, cestu a naději, aby pomohl vyvést hledače z bahna jejich myšlenek a změti těžkých pocitů. Autoři přesně věděli, co dělají, dali do stavby i plánu veškeré své vědomosti a určitě byli vedeni i nevědomě. Kruh je čistý a hluboký, a i když se bude ještě rozvíjet, už teď krásně funguje. Energie se v něm točí, má správný směr a může nám pomáhat v chápání těžkých úkolů, pokud ale chceme a jsme ochotni pro to něco dát. Díky všem tvůrcům, i každému poutníkovi, který se tu zastaví, aby přispěl svým kouskem práce sobě, kruhu i všemu, co jej obklopuje.

 

Dámská jízda byla rozpuštěna, mise splněna. Poznaly jsme sílu ženských linií, schopnost podržet se navzájem a předat si moudrost, když je to třeba. Viděly jsme, co z ženské energie mohou nadělat mužské, drsné síly, když jim to ženy dovolí a nakonec vše sjednotily v kruhu požehnány rukou těch, kteří kdysi věděli víc. Na konci jsme zase na začátku, mužské a ženské splynuly, a ač ženiši nepřišli, jsme zase o něco šťastnější a vědomější. I bez nich.

ZDROJE:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Libu%C5%A1%C3%ADn

https://www.turistika.cz/mista/okor/detail

Informační cedule na místě