Jedenáctero - výklad karet krok za krokem

02.07.2009 15:12

V tomto článku naleznete praktické jedenáctero pro výklad karet. Krok za krokem možného postupu výkladu tarotu na danou otázku nebo téma od položení otázky až k položení další. Můžete se tohoto postupu držet nebo si udělat vlastní na základě svých zkušeností a postupů. Do tohoto postupu je také možné zahrnout nějaký osobní rituál, na míchání, rozkládání nebo ukládání karet.

Rituály, které je možné s tarotem provádět, aby došlo k navázání vztahu mezi kartářem a balíčkem karet, naleznete v dalším článku.

1)           Rozmyslet si otázku nebo téma výkladu.

2)           Rozmyslet si počet karet a určit vhodný rozklad na danou otázku.

3)           Zamíchat karty, přitom se začít soustředit.

4)           Rozložit karty podle vlastního způsobu (např. na tři hromádky).

5)           Vylosovat daný počet karet.

6)           Rozložit karty do daného obrazce.

7)           Po jednom karty obracet a postupně si v duchu ujasňovat jejich jednotlivé významy a spojovat je s významy pozic, na kterých karty jsou nebo s významem otázky, na kterou byly vytaženy.

8)           Shrnout si významy všech karet pro sebe.

9)           Začít postupně objasňovat daný význam karet a pokud to jde, ukazovat význam na modelových situacích nebo příkladech ze života, aby byl lépe pochopen.

10)      Shrnout všechny karty, zdůraznit důležité body a upozornit na možná nebezpečí.  

11)      Zeptat se na případné další otázky, které tazatel má, pokud se dají zodpovědět z vyložených karet, zodpovědět je a pokud ne, karty vrátit, znovu zamíchat a vyložit