Javorník podruhé

23.03.2018 10:59

Poslední výlet roku 2017 mířil opět na Klatovsko. Na Javorníku a po cestě k němu je pořád co objevovat a nalézat. A tak jsme lovili jako diví. Bohužel včetně Edy, který měl jako kartu dne něco mezi Bláznem a Cvokem a dal nám všem pěkně zabrat.

NALŽOVSKÉ HORY

V oblasti vrchu Prašivice asi 1,5 km severovýchodně od Nalžovských Hor se nachází umělá zřícenina. Zdejší místo bylo v 80. letech 19. století upraveno do podoby anglického parku. Kromě kopie zříceniny irského rodového sídla Ballymotte, který tu nechal vystavět majitel panství Ludvík Taafle tu ještě můžeme najít upravené skalní útvary do podoby draka a želvy, romantické jezírko a gloriet.

DOLMEN

Cestou ke zřícenině a velkým kamenným útvarům jsme objevili částečně popadaný dolmen.

8.12.2017, Forest Creatures Tarot

Minulost: Mág, 10 pentaklů, Král mečů

Přítomnost: 2 pohárů

Budoucnost: 6 holí

Rada: Královna pohárů

Varování: Královna pentaklů

Energie místa: Hvězda a 6 pentaklů

Duch místa: Páže pohárů

Kameny tu stojí odjakživa a od té doby, co k nim vkročila lidská noha, byly využívány. Ti vědomí klanu, který se tu pohyboval, znali sílu tohoto místa a věděli, co a jak kde spustit a obnovit. K těmto kamenům chodili zřejmě proto, aby prosili o úrodu, dostatek, přízeň bohů a byli ochotni hájit tento pro ně posvátný prostor. Přírodní místo bylo kdysi zřejmě uměle posíleno, aby umožňovalo lepší spojení a dávalo více síly. Toto spojení je to dodneška patrné, nemá už tak dobrý signál jako dříve, protože není tak často navštěvováno, ale i dnes se tu můžeme na ledacos zeptat a měli bychom dostat odpověď. Je to místo rovnováhy a proto, pokud něco chceme, měli bychom tu i něco nechat jako poděkování za to, že je nás někdo ochoten vyslechnout. Kameny mají energii samy o sobě, ale současně je to místo, kde se scházejí různé bytosti, a tančí, rokují nebo prostě jen sledují občasné návštěvníky, kteří sem zavítají, leckdy aniž by tušili, co se kolem nich děje. Bytůstky, které se tu pohybují, se pak určitě dobře baví, a ještě dlouho žijí z dojmů, které načerpaly. Nerušme je proto dlouho.

Kámen dole: Páže pentaklů, 7 pohárů, 9 holí

Spodní kámen možná ukrývá vchod do tajného světa, je to malá brána střežená bytostí, která není zlá ani krutá, ale jen hlídá a pozoruje každého, kdy by se chtěl dostat dovnitř. Co mě na tarotu baví, že často vezmu sadu, která přesně vystihne místo, kde jsme, jakoby ho tam autor domaloval až na místě samém. Kámen, u kterého jsme stály, jako by z oka vypadl tomu, u kterého na kartě létá mladý elf a vyvolal v nás pocit, že tu opravdu nejsme sami.

UMĚLÁ ZŘÍCENINA BALLYMOTTE

Nad městečkem Nalžovské Hory byla kolem roku 1840 postavena věrná kopie irského rodového sídla hraběte Taaffe - hradu Ballymotte. Kolem zříceniny postupně vyrostl svérázný lesní park s jezírkem.

8.12.2017, English Magic Tarot

Minulost: Královna holí, 8 mečů, 10 holí

Přítomnost: Milenci 

Budoucnost: 6 mečů

Rada: Velekněžka 

Varování: Mág 

Energie místa: Slunce a 4 pohárů 

Duch místa: 5 pohárů

Skoro to vypadá, jako by byl irský šlechtic ke stavbě této rarity tak trochu donucen. „Tu ruinu postavíš, i kdy by nás to mělo všechny zruinovat!!“ křičela dáma na svého drahého šlechtice. „Ta sousední baronka se pořád naparuje, že mají altán a jezírko, hodiny s vodotryskem, já chci mít víc!“ Hrabě se nejprve zdráhal, nechtělo se mu, ale pak povolil a nakonec se touto stavbou uklidnil a opět našel. Otiskl do ní svůj rod, svou sílu, i svou energii, pronikl k jejímu jádru a dodnes je jeho odznakem. Dnes je to místo vhodné na přemýšlení, meditování a zpytování, i dnes nás pobyt v těchto zdech může uklidnit a může nám pomoci srovnat si myšlenky a v neposlední řadě je to místo k romantickým procházkám jak vyšité.

KÁMEN DRAK

Draconi Tarot: 5 pentaklů, 9 pohárů a Eso pohárů

Tento drak se jako drak jen tváří. Bohužel nemá nic ze své dračí energie, je mu jen namalovaná a slouží pro obveselení dětí i dospělých. Ta radost, kterou probouzí a dovádění, ke kterému vybízí, je to nejcennější, co nám může dát.

KÁMEN ŽELVA

Draconi Tarot: 3 holí, Slunce, Viselec

V želvím kameni už nějakou energii najdeme, ale pečlivě svázanou a zastavenou. Pokud kámen nějakou sílu měl, podoba želvy jí zakonzervovala a teď tu stojí a trčí bez hnutí a bez cíle. Pokud se potřebujete zastavit a zamyslet, lepší místo poblíž nenajdete.

ALTÁN

English Magic Tarot: 8 pohárů, Eso mečů, 7 pentaklů

Zdejší altán byl svědkem nešťastné situace, malé tragédie a velkého osobního zoufalství. Těžko říct, kdo koho opustil a proč, i když na obrázku je to docela jasné, ale smutek a pláč v těchto zdech zůstal a pořád si ho pamatuje. Příběh asi nakonec nekončil zle, obě strany se usadily a dožily život alespoň v nějakém poklidu, ale tíha smutku se vznáší nad altánem jako šedý mrak dodnes.

KAPLE SVATÉHO ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO, NALŽOVY

Novogotická kaple sv. Antonína Paduánského na návrší mezi městečkem Nalžovské Hory a vesnicí Hradešice je prvně zmiňována v roce 1787. Byla přestavěna do dnešní podoby v roce 1809, kdy si ji hrabě Taaffe (majitel Nalžovských Hor) zvolili za rodinnou hrobku.

Touchstone Tarot: 10 holí, 7 mečů, Královna pohárů

Zdejší kaple ukrývá nejen hraběcí těla, ale ještě něco navíc, o čem se nesmělo mluvit a co dnes již těžko objevíme. Jakoby tu spolu s těly bylo pohřbeno něco cenného a důležitého pro tento rod, co mělo zůstat skryto dalším generacím. Jaký poklad tato kaple skrývá se už asi nedozvíme, nemusí být ale vůbec hmotný.

VRCH PRAŠIVEC

8.12.2017, Forest Creatures Tarot

Minulost: 4 mečů, Král pentaklů, Hvězda 

Přítomnost: Slunce

Budoucnost: Spravedlnost   

Rada: 6 pohárů

Varování: Páže pentaklů

Energie místa: 10 mečů a 9 pentaklů

Duch místa: 2 pentaklů

Zdá se, že Prašivec byl dlouhou dobu opuštěn a žil si svým vlastním životem po dlouhá léta. Vede odtud zřejmě nějaké napojení, kontakt na další místa poblíž, ale dlouho nebylo nijak využíváno, snad je místními bytostmi, které se tu svobodně proháněly odjakživa. Pak se místa chopil nám známý, tak trochu podpantoflák hrabě a rozhodl se udělat z něj něco výjimečného. A tím září dodnes. Energie vrchu je od té doby trochu spoutaná, a neběží tak, jak to bylo, dokud sem lidské nohy tolik nechodily, ale i tak má co nabídnout. Rozporuplnost karet se odráží v pocitu z tohoto místa, které je zajímavé a hluboké, ale zároveň se vám tu nechce dlouho pobývat. Nejde přitom o nepřátelství, ale spíš o narušení staletého běhu, ze kterého je třeba se ještě chvíli vzpamatovávat.

ZAVLEKOV

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, ZAVLEKOV

Na místě nynějšího kostela Nejsvětější Trojice v Zavlekově původně stál kostelík P. Marie, který se uvádí již v roce 1364. Nestačil však pojmout všechny farníky a tak byl zbourán v roce 1768 z iniciativy hraběte F.X. Taaffeho z Nalžovských Hor a na jeho místě byl postaven nynější kostel Nejsvětější Trojice.

English Magic Tarot: Viselec, Mírnost, Svět

Vlivem historických událostí možná zbouráním a stavbou nového kostela, byla zdejší původní energie zastavena a spoutána a od té doby už neproudí. Kdysi to byl asi důležitý bod pro celý kraj, možná se silnou energií, ale tím, co jistě v dobré víře vybudoval hrabě Taaffe, jej odstranil a dnes už nepůsobí. Místo kostela je hluché, ač milé.

TVRZ ZAVLEKOV

Tvrz byla postavena pravděpodobně začátkem 14. stol. Dluhomilem z Velhartic. Poté ji získal Půta Švihovský z Rýzmberka a od r. 1544 byla tvrz opuštěná. Do dnešní doby se zachovaly zbytky zdiva čtyřbokého paláce s kruhovou baštou.

8.12.2017, English Magic Tarot

Minulost: 9 pentaklů, 4 pohárů, Páže holí  

Přítomnost: Velekněz

Budoucnost: Věž

Rada: 9 mečů

Varování: Rytíř mečů 

Energie místa: Eso mečů a Královna holí  

Duch místa: 7 holí

Tvrz měla kdysi dávno své důležité místo, byla bohatá a mocná, a rozhodovalo se odtud o věcech pro celý kraj. Unáhlené a nedomyšlené rozhodnutí nějaké nedospělé osoby, rozuměl umanutého spratka, však připravilo tvrz o vliv, bohatství i důležitost. A z toho už se nevzpamatovala. Dodnes je tu mnoho vzteku a křivdy, i když už je vše zarostlé travou, rozpadlé a nefunkční. Po nocích se tu zřejmě prohánějí rozličná strašidla, která i když je nevidíme, vzbudí v nás nelibost a strach. Je to místo vhodné na bobříka odvahy, zvažte ale, zda vám za to ten vodní hlodavec opravdu stojí.

JAVORNÍK

Javorník je domovským kopcem českého psychotronika Pavla Kozáka a díky naší Janičce na něm i my můžeme objevovat různé menhiry, kameny a útvary, které mají silnou energii a různý účel. Zavítali jsme sem podruhé, abychom jich zase kousek okusili.

8.12.2017, The Star Tarot

MENHIR DRUID

Poslední soud, 3 pohárů, 8 mečů

U tohoto menhiru můžete nakouknout do světů, které jste neznali a získat odpovědi na to, na co jste se ptali. Neptejte se ale na to, co nechcete vědět. Hrozí tu nebezpečí, že se to dozvíte a už nebude cesty zpět.

MENHIR LÉČITEL

Poslední soud, 2 mečů a 2 pohárů

Nejprve je třeba pojmenovat to, co je špatně. Nazvat to pravým jménem a klidně si s tím nechat pomoct. Pak je třeba to rozebrat, rozkouskovat na maličké části a pak zase spojit. Velká práce, kterou velký menhir zvládne. Je třeba mu s tím však trochu pomoci, už jen tím, že poprosíte a otevřete se pomoci, ať bude jakákoliv.

KÁMEN NA NOŽIČKÁCH

Císařovna: Strana Ego

5 pohárů: Strana Sebelítost

6 mečů: Strana Strach

Rytíř mečů: Strana Zbrklost

U tohoto kamene je třeba najít si svou stranu a téma, kterému se chcete věnovat, které chcete podpořit a pochopit. Strana sama už vám řekne, která je která a pro vás ta pravá a ukáže vám cestu k lepší práci s ní.

MENHIR NAPOJENÍ

10 pohárů, Velekněz, Král pentaklů

U tohoto menhiru jakoby stály dva zvedači, kteří toho, kdo přijde očištěn a s dobrým úmyslem zvedli nahoru, k výšinám, ze kterých se vrátí jiný. Všechno světské je třeba nechat dole a soustředit se na to, co se můžeme dozvědět, když odpojíme rozum a necháme se vést.

KÁMEN S MÍSOU

4 holí, Mírnost, Císařovna

Mísa na kameni jako by byla hrncem, ve kterém se vaří láska, hojnost, radost, útěch, něha a mír. Kdo z něj kousek okusí, uklidní své rozbouřené nitro a sílu ticha, kterou tím získá, může šířit dál.

KÁMEN OTVÍRAČ SRDCÍ

4 mečů, Slunce, Poustevník

Tento kámen otevírá naše srdce, aby do něj pustil světlo. Nepředstavujte si, že po návštěvě tohoto kamene z vás bude Marylin Monroe, ale dostanete nový jas a novou cestu, po které můžete jít s větší lehkostí a klidem. Záleží jen na vás, jak se otevřete a kolik světla do sebe pustíte. Může to být prostor pro malou lampičku i velké oslnění. Každému tolik, co právě unese.

Prošli jsme dnes rozličná místa. Kdysi čistou a divokou oblast Prašivce, dnes zastavěnou hraběcími úmysly, starou tvrz plnou vzpomínek a tíhy, kterou není radno nosit sebou a tichou a nerušenou část Javorníku, kde klidně spočívají menhiry jako strážci a učitelé.

Menhiry na Javorníku jsou bytosti, které mají velkou moc a sílu a když je umíte poznat a přečíst, mohou vám být velmi prospěšné. Všechno je ale nakonec v našich rukou. Jak si s energií nebo informací poradíme, jak s ní naložíme a zda pak budeme lepší lidé, záleží jen na tom, co děláme a jak se chováme. Na to žádný menhir nestačí.

Zdroj informací:

http://www.sumava.cz/objekt_az/2153-kostel-nejsvetejsi-trojice-zavlekov/

https://www.treking.cz/regiony/nalzovske-hory.htm

http://www.sumava.cz/objekt_az/2164-kaple-sv-antonina-paduanskeho-nalzovy/

http://www.hrady.cz/?OID=497

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Umela-zricenina-Ballymotte.aspx

Informační cedule na místě