Jarní putování Berounskem 2017

25.03.2017 12:06

18.3.2017 jsme s Putujícími načali novou sezonu na Berounsku a s větrem v zádech i v ústech opět putovali krajinou.

Nevím, jestli je to tím, jaké sady jsem pro toto putování vybrala, i to určitě není náhoda, ale z jednotlivých karet jsem pořád měla pocit, že na mě někdo neustále čumí. Tak dobře, nečumí, ale pozoruje a diví se, kde jsme se tu vzali a co tu chceme. Přitom to ale není nepřátelský pohled, je to jen údiv a zvědavost. "Takovou dobu si tu děláme, co chceme, nikdo si nás nevšímá a najednou zájezd! Tak dobře, budeme si hrát!"

VRANÍ SKÁLA U ZDIC

Vraní skálu tvoří dvacet metrů vysoký skalní blok a poskytuje kruhový výhled na Berounské okolí. Vztahují se k ní pověsti o nalezeném pokladu, to proto, že si sem chodili lidé schovávat své cennosti v nepříznivých dobách.

Další informace na: http://www.brdy.info/kapitoly/vrani_skala.php

POD SKÁLOU

18.3.2017, Pagan Otherworld tarot

8 holí, 2 holí, Rytíř mečů

Živel vzduchu na nás vyvanul hned v prvním výkladu. Už pod Vraní skálou se šikuje a chystá nám předat svou čistou energii, kterou budeme potřebovat nejen k výstupu nahoru. Vítá nás, přináší radost a nadhled a připomíná nám přírodu kolem, upozorňuje nás na vrchol, který je třeba zdolat.

NA SKÁLE

18.3.2017, Pagan Otherworld tarot

Minulost: 3 holí, 4 holí, Císařovna

Přítomnost: 7 mečů 

Budoucnost: 3 pentaklů 

Rada: 5 holí

Varování: 5 mečů 

Energie místa: Rytíř mečů a 10 pentaklů 

Duch místa: Král pohárů

Vraní skála mohla být původně místem setkávání lidí a oslavování ženské, plodné energie, možná Matky Země jako takové nebo nějaké konkrétní mocné a moudré ženy, vždyť Tetín a Kazín je blízko. I vrána v názvu vzbuzuje respekt a úctu. V každém případě zde vládly milé síly a lidé se zde shromažďovali při významných událostech a ctili slavnostní atmosféru. Dnes už je skála opuštěná, slaví tu „jen“ vítr a ukazuje nám sílu skal a kamenů. Energii zde tvoří živly, které tu pospolu dovádějí a my tomu můžeme přihlížet a pozorovat.

HRADIŠTĚ KNIHOV

Pozdně halštatské hradiště, které bylo objeveno teprve nedávno, mělo dvě části: akropoli a předhradí, které ale dnes už nejsou zřetelné.

http://www.hvozd.eu/fotogalerie/pozdne-halstatske-hradiste-Knihov/

BOD

Uprostřed hradiště si patrně děti postavily takovou malou mohylku, zaujalo nás, proč právě tady.

18.3.2017, Wild Spirit tarot

7 pentaklů, Páže holí, Eso mečů

Starý poutník sám kráčí krajinou, nepozorován a zadumán do svých myšlenek, zde může spočinout a spojit se s vyššími světy. Samota a soustředěnost je nutnost, aby se zvířata, ať už živá nebo odjinud, přiblížila na dosah a předala poutníkovi něco ze sebe. Krásné místo na odpočinek, meditaci i hru, kterou místní dětští skřítci vyjádřili svou úctu, aniž by věděli.

KUCHYNĚ

18.3.2017, Wild Spirit tarot

Eso pentaklů, Královna pohárů, 5 holí

Zde je jádro, z něhož vše pramení a vzniká, síla, kterou můžeme uchopit a využít pro své záměry. Ovšem jen, jsme-li čistí a upřímní a známe-li své stíny. Ustojíme-li pohled do zrcadla, neuhneme-li před naší skutečnou tváří, můžeme si vzít. Necháme-li se vyděsit, není tu pro nás nic, než tráva.

HRADIŠTĚ

18.3.2017, Wild Spirit tarot

Minulost: 2 pentaklů, Slunce, Rytíř pohárů

Přítomnost: 2 mečů

Budoucnost: Rytíř mečů

Rada: Královna mečů

Varování: Svět

Energie místa: 5 holí a Eso pentaklů

Duch místa: 7 pohárů

Místo pro zdejší hradiště nebylo vybráno náhodně. Bylo sem zasazeno semínko, o které se dlouho pečovalo a hýčkalo, až z něj vzešla úroda, ze které zdejší obyvatelé čerpali po staletí. Knihov měl zřejmě vždy silný i duchovní význam, už jen to jméno leccos napovídá, a možná se tu hojně využívalo spojení s tzv. totemovými zvířaty. I dnes je možné se zaposlouchat a v naprostém tichu své mysli zaslechnout rady starších a moudřejších, nebo možná jen jiných, než jsme my. Do toho, co zde spatříme, ale nesmíme zasahovat. Jsme jen tiší pozorovatelé a i my jsme bedlivě pozorováni. Poklad, zde ukrytý, neleží zakopaný v jámě, ale je všude kolem a je možné ho spatřit, pokud se oddáme tomu, co zde panuje. Mnoho očí čeká, jak se projevíme a zda můžeme i my ochutnat něco z místního zdroje. Ber anebo nech být. Třeba se tím na Knihově naučíme více než z knih.

KOUKOLOVA HORA

Koukolova hora byla pojmenována po majiteli zdejšího panství Vilémovi Koukolovi, který zde žil v 15. století. V minulosti se zde těžil vápenec, dnes na vrcholu najdeme v roce 2010 opravenou výklenkovou kapli svatého Blažeje.

http://www.brdy.info/kapitoly/koukolova_hora.php

KAPLE

18.3.2017, Dream Enchantress tarot

Síla, 8 holí, Rytíř mečů

Kaple stojí na starém silném místě, které mělo svůj význam, ale je to jen zastávka na cestě dál. Výhled odsud byl možná pro naše předky důležitý, ale poté, co spatřili, co potřebovali, tudy jen profrčeli a jelo se dál. Jako by tato kaple a místo, kde stojí, byla jen ukazatel, směrovka, kudy vede další cesta k cíli. Ten je ale jinde.

SVATÝ BLAŽEJ

18.3.2017, Golden tarot

6 mečů, 2 mečů, Mág

V nejtěžších chvílích hledej útěchu,

v klidu své duše, a ne ve spěchu.

Přijímej vše, co kolem je, nezavírej oči,

a to co pravé je, samo Ti do cesty skočí.

HORA

18.3.2017, Gaian tarot

Minulost: 2 mečů, Královna mečů, Eso pentaklů

Přítomnost: Královna pohárů

Budoucnost: Eso holí

Rada: Královna holí

Varování: 9 holí

Energie místa: Hvězda a 2 pohárů

Duch místa: Král pentaklů

Dříve sem zdá se lidé chodili, aby něco pochopili. Jakési poutní místo, ale ne pro procesí, nýbrž pro jednotlivce. Kdo sem přišel a zaposlouchal se do šumů a zvuků, dostal odpověď. Přesnou a jasnou, a hlavně zaslouženou. Možná tu přebývala moudrá žena, která odpověď přetlumočila, anebo jí bylo možné dostat přímo do srdce. V každém případě tazatel odešel smířen a upokojen. I dnes je nám tato „služba“ k dispozici. I dnes můžeme položit otázku, a zaslechnout odpověď. A skutečně to máme udělat, ale pak se tu nezdržovat a jít si o tom přemýšlet jinam. Vrchol hory je možná příliš otevřený, a to, co zaslechneme, už bychom tu neměli ventilovat. Dar, který zde získáme, si máme prohlédnout dole, kde budeme lépe usazeni a chráněni.

MÍSTO MEDITACE

18.3.2017, Gaian tarot

Královna holí, Král pohárů, Eso pohárů

A tak se také stalo. Na společnou meditaci jsme usedli na místo o něco níž, mezi skály, chráněni v lůně, kde jsme mohli nechat mysl létat. Stejná karta, která nás vedla shora dolů (Královna holí), to jen potvrdila.

MĚŇANSKÁ VYVĚRAČKA

Měňanská vyvěračka je známý krasový pramen,  nedaleko Koněpruských jeskyní. Má velmi proměnlivou vydatnost. http://www.estudanky.eu/1983-menanska-vyveracka

Další informace na: http://www.putujici.cz/?p=p_91&sName=Krasove-vyvery-plne-vapniku

18.3.2017, Nymphes tarot

8 pohárů, Slunce, Král pohárů

Už už byla na odchodu,

třela s nouzí bídu,

špinavou tu měla vodu,

v tom řek: „A já přídu!“

Vzal si hrábě, čistou komži,  

napjal všechny svaly,

vyčistil tu malou louži,

díky Ti, náš králi! :)

Všechna místa měla dnes něco společného. Dalo by se to pojmenovat jako nutná samota. Pozor, ne nudná, ale nutná. Každé z míst, která jsme prošli, nám má co nabídnout, ale zřejmě to nejdůležitější nemůžeme poznat ve skupině, ale jen pokud sem přijdeme sami. V tichu a klidu, v ponoření se do nitra, můžeme poznat hloubky, které zde jsou. Jedině tak můžeme přijmout nabídky všech těchto míst. Pak se můžeme spojit s duchy lidí i zvířat, s energií a silou přírody, se živly a bytostmi, kterých je tu požehnaně, a zvědavě nás pozorují.

Berounsko tak, jak jsme ho dnes poznali, je živá oblast, plná bytostí a síly. Elementy v ní řádí jako pominutí a my je nesmíme rušit svou člověčinou. Dívejte se a v tichu pozorujte, spatříte mnohé…