Jára Cimrman

01.04.2011 09:02

Všestranný vynálezce, spisovatel a dramatik, který uměl spoustu věcí, ale bohužel zůstal nedoceněný. Naštěstí se našlo pár chytrých hlav a inscenují jeho dílo ve svém divadle, a tak můžeme být i dnes poučeni a inspirováni jeho umem.

 

VÝKLAD NA OSOBNOST OSOBNOSTI

Datum: 11.2. 2011, Použité karty: New Vision tarot, AB

Vytažené karty:

1, 2 = Osobnost, jaký  byl – 10 mečů a Král mečů  

3 = Jeho temperament – 8 pentaklů  

4 = Jeho duše, pravá podstata - 13.Smrt  

5 = Jeho slabiny – 12.Viselec

6 = Odkud přišel, z čeho vzešel – 4 mečů  

7 = Jaký měl život – Rytíř mečů

8 = Čeho dosáhl – 9 pohárů

9 = Její poselství, životní role, význam – Král pohárů

Výklad:

Jára Cimrman byl osobnost velmi inteligentní a rázná. Uměl vyjádřit svůj názor i v pohnutých dobách Rakouska-Uherska a stál si za svými rozhodnutími, i když ho to mohlo stát i život nebo alespoň pohodlí a snadnější situaci.

Nebyl příliš průbojný, spíše pracovitý a jeho temperament tomu odpovídal. Raději usilovně pracoval na svém díle a tvořil, aby po něm něco zůstalo, než to aktivně propagoval a nabízel. V jádru duše byl velkým měnitelem a inovátorem. Jeho nitro bylo plné nových nápadů a myšlenek, které mohly měnit svět, ale nebyla na to vhodná doba, nebo neměl mnoho štěstí, a tak se s nimi seznamujeme až dnes, když jsou dávno vynalezeny. Jeho slabina tkvěla právě v pasivitě, se kterou k životu přistupoval a že si ledacos nechal raději líbit, než aby s tím musel ven. Byl to takový tichý trpitel, který měl mnoho nápadů, ale zároveň nechtěl být vynálezcem.

Přišel z chudých poměrů, kde nic nebylo jisté a nic se nikam nevyvíjelo. Stagnaci a pasivitu viděl kolem sebe a proto se mu zachovala. Možná žil v duchu nějakého jiného velikána, který mu byl vzorem. Jeho život byl plný akcí a útoků. Musel čelit mnoha agresivním výpadům vůči své osobě a hodně se bránit, což brzdilo jeho invence a nedovolovalo mu to se řádně projevit. Dosáhl nakonec dobrého postavení a úspěchu. Může nosit radost všem kolem sebe, mladým i starým a z nebe si vychutnat své triumfy.

Jeho odkazem je pevnost a vytrvalost postojů a hodnot, kterou bychom si všichni měli uchovat. Usilovná práce, která se dělá s láskou a také velké vyhlídky a nápady na velké skutky jsou odkazem Járy Cimrmana. Laskavý a inteligentní humor a velkolepé sny.