Jak kombinovat tarotové karty

29.09.2010 15:52

Když se jako vykladači dostanete do fáze, kdy vám výklad jedné karty na konkrétní otázku začne být málo, je dobré, vytáhnout si více karet a ty potom k sobě kombinovat. Výpověď dvou nebo tří karet dohromady může být zpočátku matoucí, ale časem v ní najdete konkrétní radu s podrobnostmi, které mohou být užitečné.

Nejprve tedy položte otázku nebo si ujasněte téma výkladu. Poté vylosujte dvě nebo více karet a dříve než je otočíte, ujasněte si, jak je spojíte. Způsobů je několik:

1.     Obě karty jsou si rovny. Výklad pak spočívá ve spojení obou významů do jedné výpovědi.

Př.: 16.Věž + eso mečů = velmi náhlý a intenzivní nápad

2.     Jedna karta je hlavní a druhá jí rozvíjí.

Př.: 2 mečů + 4 mečů = pochybnosti, které nás ochromí a zabrzdí další vývoj.

3.     Karty jsou spojeny spojkou, která souvisí s otázkou (ale, i když, přestože…)

Př.: 10 pentaklů, ale královna mečů = stabilita a dostatek, ale omezení vlastní svobody.

Jakmile si rozhodnete, který způsob použijete pro konkrétní výklad, karty otočte a spojte. Snažte se přitom využívat intuici a zaměřit se také na obrazy na kartách a jejich vzájemné postavení, podobné detaily nebo nápadné odlišnosti.

Výpověď dvou karet může být delší a podrobnější, ale také obecnější a méně jednoznačná. Nabízí ale větší prostor pro dedukce a konkrétní nápady a podněty.