Jak a co u mě probíhá?

13.08.2010 13:14

PROCES VÝKLADU     

Jak a co tedy u mě probíhá?

1.   Úvod

Představení, uvedení do výkladovny, pohodlné usazení

2.   Pokyny

Vysvětlení, co se bude dít, co má tazatel dělat, co se od něj čeká

3.   Tahání

Tazatel si vytáhne a zamíchá a vylosuje daný počet, které složím do obrazce

4.   Ticho

Okamžik strpení, kdy přehlédnu všechny otočené karty a vnímám první dojmy

5.   Vyložení

Začnu říkat, co vidím, jaké karty a jejich význam pro tuto situaci a tohoto tazatele

6.   Zpětná vazba

Ptám se na dojem, smysl a nápady a komentáře od tazatele

7.   Další otázky

Vykládáme další otázky buď k tématu výše nebo na další oblasti

8.   Připomenutí

Připomenu, jak jsme na tom s časem a tazatel tak promyslí, na co se ještě zeptá

9.   Shrnutí

Společně shrneme důležité myšlenky a úkoly, které výklad přinesl

10.                    Rozloučení a závěr, platba

Uzavřeme toto sezení

OBČAS:                                                                              VŽDY:

- Odpovídám otázkou                                                     - Vás nechám mluvit

- Nechám tazatele dlouho mluvit,                                   - Se ptám na znamení

          než se dostane k podstatě                                          zvěrokruhu

- Dávám domácí úkoly :)                                                 - Snažím se nezůstávat

- Ptám se na zdánlivé detaily                                                na povrchu

- Vysvětluji význam karty na modelových                         - Snažím se o příjemnou

případech z pohádek, filmů, mého života                                  atmosféru