Ispirace: Svatá Sabina

01.10.2013 16:24

Dnes 22.10. má svátek Sabina. Svatá Sabina (* asi na konci 1. století v Římě, † okolo 126 tamtéž) je křesťanská mučednice z dob starověkého Říma, která je uctívána jako patronka Říma, žen v domácnosti a dětí. Svatá Sabina se zobrazuje jako mladá žena, jejímiž atributy jsou palma, kniha a koruna.

JEJÍ POUČENÍ

Kde katolické náboženství blahodárným vlivem svým působiti může, tam přestává otroctví, které lidi nedůstojným způsobem snižuje. Kéž by nikdo svého blížního za nižšího nepokládal, jím nepohrdal, ho neutlačoval! Kdyby jen ve společnosti lidské, v níž musí býti různé stavy, vyšší stavy i nižší křesťanským duchem byly prodchnuty, zmizely by všecky protivy mezi nimi: vyšší by byli láskyplni, soucitni, štědři; poddaní pak by byli poslušni a věrni.

Vyložte si proto Rozklad svaté Sabiny:

  1. Moje víra
  2. Moje láska
  3. Můj soucit
  4. Moje štědrost
  5. Moje věrnost