Inspirace: Svatá Tereza

01.10.2013 16:20

Dnes 15.10., má svátek Tereza. Až budete přát Terezkám k svátku, vzpomeňte si také na svatou Terezičku. Svatá Tereza od Ježíše byla španělská mystička a reformátorka karmelitánského řádu. V klášteře, kam brzy vstoupila, však začala trpět nemocí. Záhy začala zakoušet duchovní vytržení, ovlivněna též knihou Abecedario espiritual, která po vzoru středověkých mystických spisů vybízela k vnitřní modlitbě a kontemplaci. K jejím dílům patří Hrad v nitru (před 1577), kde přirovnává Terezie duši člověka k hradu se sedmi komnatami, kterými je potřeba projít, má-li člověk nalézt Boha i sebe.

Inspirujte se tím a vyzkoušejte cvičení Svaté Terezy.

Zamíchejte karty a vylosujte jich sedm. Každá představuje jednu komnatu, kterou je třeba projít, abyste našli Boha a sebe. Kterou komnatou už jste prošli? A co vás ještě čeká?

Pranostika od Terezy:
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.

Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.

Svatá Terezie z rosičky nadělává perličky.

http://www.spisovatele.cz/tereza-z-avily#cv