Inspirace: Svatá Barbora

04.12.2013 11:23

Dnes 4.12. si připomínáme svatou Barboru. Moc toho o ní sice nevíme, jen že zemřela jako panna a mučednice a splnila se na ní Ježíšova předpověď, že "nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina". Je patronem horníků, sedláků, architektů, stavebních dělníků, pokrývačů, zedníků, slévačů zvonů, kovářů, kameníků, tesařů, hrobníků, zvoníků, kuchařů, řezníků, dívek; zajatců; dělostřelectva; hasičů; umírajících; vzývána za dobrou smrt, proti ohni, nebezpečí při bouřce, proti moru a horečnatým onemocněním, jako pomocnice v nouzi. A jejími atributy jsou dělo, kalich (často s hostií), kniha, meč, paví pera, věž (s třemi okny); bývá vyobrazována ve společnosti dalších 13 pomocníků v nouzi.

Můžeme si tedy dnes zkusit cvičení svaté Barbory a najít si tak v tarotu od ní vzkaz. Listujte kartami, dokud nenarazíte na jakýkoliv z jejích atributů. Jakmile ho budete mít, vyndejte tuto kartu a interpretujte ji jako poselství svaté Barbory vám právě teď. Co to je? Čeho se to týká? Co vám chce svatá Barbora poradit? A proč?