Inspirace: Den svatého Ondřeje

05.11.2013 11:44

Dnes 30.11. je den svatého Ondřeje. Je to pro církev velmi významný den, neboť tento den krom oslavy svatého začíná liturgický rok. V lidových zvycích je to den, který je považován za nejlepší den v roce na věštění. Byl žákem Jana Křtitele a později i Ježíše Krista, společně s Petrem byli prvními a nejbližšími učedníky Ježíše a proto se účastnili mnohých událostí. Po smrti Ježíše putoval Ondřej světem a hlásal křesťanství. Ondřej je uctíván jako patron skotů, rumunů v Burgundsku jako patron vévodů (jeho šikmý kříž je součástí erbů). Je uváděn jako první biskup Byzantie. Na obrazech je zobrazován jako stařec bílých vlasů a vousů (díky dožitému vysokému věku) s knihou evangelií a šikmým křížem.

Den, kdy byl Ondřej ukřižován, se stal dnem věštění, které se týkalo především budoucnosti (ponejvíce láska a svatba), velká část obyčejů byla zaměřena na ochranu před démony a zlem nastupující zimy - ty se ale dnes prakticky již zapomněly. Věštění se provozovalo od Ondřeje až do Tří králů. Své důležité místo měly i sny, co prý se na Ondřeje zdá, to se vyplní. Více o lidovém věštění zde: http://www.chytrazena.cz/svatek-svateho-ondreje-3588.html

I my se tedy právě dnes můžeme podívat do karet, co nás v budoucnu čeká a jak se na to připravit. Použít k tomu můžete speciální rozklad BUDOUCNOST:

B = blízká budoucnost

U = co je třeba uvolnit

D = dlouhodobá budoucnost

O = co je třeba oživit

U = uznání, které se nám dostane

C = cíl, kterého máme dosáhnout

N = nabídka, kterou dostaneme

O = okolí kolem nás

S = síla, kterou budeme mít

T = těžkosti, které nás potkají

Zdroj informací: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_stranaa