Inspirace: Den Boha Thóra

05.11.2013 11:33

Dnes 4.11. je Den boha Thóra. V severském panteonu je to bůh hromu, deště, nebe a plodnosti země. Je strážcem a vykonavatelem spravedlnosti. Ochraňuje kováře, mořeplavce a rybáře, rolníky. Hned po Ódinovi, který je jeho otcem, je druhým nejdůležitějším bohem. Jedním z atributů Thóra je mocné kladivo Mjöllnir, které mu vykovali trpaslíci. Kladivo je ukuto tak těžké, že jej zvedne jen sám Thór a jeho syn. Thór vrhá kladivo v podobě blesku a po neomylném dopadu se mu vrací do ruky. Mjöllnir ale Thórovi neslouží jen k boji s obry, což jsou jeho úhlavní nepřátelé, ale používá ho i k orání půdy a tím ke zlepšení úrody.

Aby mohl Thór kladivu bezpečně vládnout, patří mu ještě dva kouzelné předměty: rukavice, díky nimž kladivo chytá zpět, a opasek síly, který desetinásobně zvyšuje jeho již tak obrovskou sílu.

Inspirujte se tedy tímto mocný severským bohem a vyzkoušejte si následující cvičení:

KLADIVO BOHA THORA

Zadívejte se na obrázek boha Thora a zamíchejte si při tom karty. Jednu vylosujte. Bude odpovědí na to, co je vaším vlastním kladivem. Jaký mocný nástroj máte, který můžete použít na svou obranu i na zlepšení své situace? Co je vaším kouzelným předmětem?

Zamyslete se také nad tím, kde v tarotu byste tohoto severského boha našli? Která karty by mi ve vašem balíčku odpovídala a proč?