Do Klatov

15.09.2017 14:45

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE,  PŘEŠTICE

Barokní kostel stojí na pahorku v historickém jádru města, v části zvané Pohořko, kde se před rokem 1245 nacházelo hradiště s kaplí, patřící Svatoboru z rodu Drslaviců. Kapli později nahradil gotický kostel, jehož kapacita však v první polovině 18. století přestávala dostačovat. Výstavba současného barokního chrámu probíhala v letech 1750–1775. Pro Řád svatého Benedikta z Kladrub, vlastnící Přeštice, jej navrhl Kilián Ignác Dientzenhofer, který také stavbu až do své smrti roku 1751 vedl.

Podle Pavla Kozáka stojí kostel na mnohem starší kultovní lokalitě, kde druidi ještě zvyšovali jeho kosmickou energii. Energetický bod je v ose kostela u malého stolku, a také obraz Panny Marie vyzařuje typickou energii duchovních bytostí, ovšem oproti většině Madon, 1,7 násobnou.

4.7.2017, Golden Tarot

Minulost: Poslední soud, 7 holí, Smrt

Přítomnost: Milenci

Budoucnost: 6 mečů

Rada: 2 holí

Varování: Páže pentaklů

Energie místa: 4 holí a Královna pentaklů

Duch místa: 10 mečů

Od počátku bylo toto místo hodně významné a důležité. Pamatovalo si podstatné události a chránilo bohatství, které sem bylo vloženo. V průběhu let o ně ale bohužel přišlo a dnes už je to jen hezký kostel, pro potěchu oka i duše, ale na původní záměr asi nepůjde navázat. Ani bychom se o to neměli pokoušet, protože síla tohoto místa dnes spočívá v něčem jiném.

ROUPOV

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1250, ale její okolí je osídleno již od střední doby bronzové, jak dokládají mohylové nálezy v blízkém okolí obce. Hrad byl založen ve 13. století Držkem z Roupova, který patřil k rozvětvenému rodu Drslaviců. Hrad byl poté ve 14. A 15. století přestavěn. V roce 1427 hrad oblehla husitská vojska a Jan I. z Roupova raději přijal podobojí, než aby byl hrad dobyt. Při renesanční přestavbě se stal hrad údajně jedním z nejhezčích hradů v Čechách vůbec. Další obléhání zažil hrad v dobách třicetileté války, kdy hrad oblehla švédská vojska. Dobýt hrad se jim nepodařilo a tak alespoň vypálili přilehlou vesnici. Poté střídal majitele a po požáru nedaleké vesnice Merklín v roce 1817 byl hrad rozebírán na stavební kámen. Během pozdně gotických úprav přibylo čtvrté palácové křídlo postavené před čelem původního jádra a vybavené kuchyní, jejíž komín tváří dominantu zříceniny.

CO JE DOLE?

Zastavili jsme se nad sklepením, kde Janinka pocítila kromě průvanu ještě něco jiného a vydala se to prozkoumat.

Ghost tarot: Luna a Rytíř holí

Možná je tam tajná chodba, která vede na bezpečné místo nebo prostě jen ven z hradu. Možná se tam skrývá vchod do jiných prostor nebo brána do jiné dimenze, ať už tam Janu lákalo cokoliv, nedozvíme se to, protože na samém okraji vstupu je hlídač, který tam jen tak někoho nepustí.

ČERNÁ KUCHYŇ

Černá kuchyně a komín na Roupově je největší a nejzachovalejší stavba tohoto typu u nás.

Jordan Tenčev Tarot: Poustevník, Síla, 2 pentaklů

Místo, kde se nejen vařilo a peklo, ale které také poskytovalo přístřeší chudým a nemocným, kde každý ztrápený našel novou sílu a ztracený nový směr. Představuju si zde bodrou kuchařku, která byla rázná a silná, ale nenechala nikoho na holičkách. A každý, kdo potřeboval, u ní našel útěchu. Zkuste dnes přijít do kuchyně v restauraci a říct, že jste chudý pocestný, zda by se pro vás nenašla miska polévky. Poženou vás svinským krokem!

HRAD

4.7.2017, Jordan Tenčev Tarot

Minulost: Páže pohárů, 7 pohárů, 8 pentaklů

Přítomnost: 4 pentaklů

Budoucnost: 9 pohárů

Rada: Mág

Varování: Kolo života

Energie místa: 2 pohárů a 2 holí

Duch místa: Svět

První majitel byl asi velký romantik a snílek. Představoval si, co všechno tady zbuduje, možná si vysnil i manželku a kupu dětí, ale časem zjistil, jak umí být skutečnost krutá a že nic z toho, co si přál, nemůže být pravda. A tak se pustil do práce a on i jeho následovníci pak z hradu udělali velké a známé sídlo. I dnes by se dalo využít více a lépe, samo si o to říká, ale dříve byly plány a nebylo je jak uskutečnit, dnes lze cokoliv, ale když nejsou finance, nemůže se to podařit. A tak je lepší nechat zdejší přátelský hrad tak, jak je a nechat se unášet jeho příjemnou energií a láskyplnou atmosférou. Vylosované karty jsou poklidné a vlídné, žádné půtky ani šarvátky se do nich nezapsaly, a i my bychom je sem neměli vnášet.

ŠVIHOV

Švihov je gotický vodní hrad nacházející se okrese Klatovy. Zakladatelem hradu, který je poprvé zmiňován v roce 1375, byl rod pánů z Rýzmberka. Během husitských válek byl obléhán husitským vojskem a jeho posádka se vzdala až po vypuštění hradních příkopů. Koncem 15. století na příkaz tehdejšího majitele panství Půty Švihovského z Rýzmberka byl nákladně přestavěn ve slohu pozdní gotiky. Po třicetileté válce hrad bezúspěšně obléhala švédská vojska. Po válce, zřejmě ze strachu před možnou „nedobytnou líhní protihabsburského odporu“, vydal habsburský císař Ferdinand III. nařízení k demolici hradu. Díky neustálému oddalování k ní však v plném rozsahu nikdy nedošlo, byla pouze pobořena část hradebního opevnění. V držení rodu Černínů zůstal švihovský hrad s malými přestávkami až do roku 1945, kdy byl zestátněn.

HRAD

4.7.2017, Jordan Tenčev Tarot

Minulost: Císařovna, Král pentaklů, 10 holí

Přítomnost: 2 holí

Budoucnost: 5 pentaklů

Rada: Královna mečů

Varování: Ďábel

Energie místa: 8 pentaklů a 8 mečů

Duch místa: 10 pentaklů

Žena a muž bohatého rodu,

skrývají zlato a čeří vodu.

Najít to zlato, to není snadné,

veškerá snaha už léta vadne.

Upsali se čertu, a ten to střeží,

tak velkou sílu jde stěží přežít.

Oba tu jsou pořád a každého zloděje,

hotovi jsou zabít, vylít jako pomeje.

Nepleťte se do cesty, nechte prachy být,

můžete si snadno, život zachránit.

Roupov jsme si velmi užili, ale Švihov na nás tak pěkně nezapůsobil. Možná ty pravé poklady, o kterých jsem psala v mé kramářské písni, nejsou zlaté a zahrabané pod kameny. Možná je to nevyužitá energie, která spí a dalo by se s ní dělat mnohé, kdyby byla vůle.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV VE ŠVIHOVĚ

Byl zřízen v roce 1644 a nejstarší náhrobky pocházejí z této doby. Celkem je jich zde 140 a některé jsou hodnotnými barokními a klasicistními uměleckými díly. 

Jordan Tenčev Tarot:  Vůz, Páže mečů, 3 pohárů

Zdejší hřbitov je především místem velké úcty a obdivu k tomu, kdo tu leží. Panuje tu jiná atmosféra, než na jiných hřbitovech a je to dáno i jinou podobu vylosované karty Vůz. Možná tu je přítomen někdo velký, kdo měl velkou váhu ve zdejší komunitě a tak se jeho síla přenesla i do našich karet. Je tu pevně hlídán a opečováván, ale vše v lásce a pokoře a i když jsme na hřbitově, tak čiré radosti.

Není to první židovský hřbitov, kde jsem vykládala, a vždy jsem tahala karty trochu jiné, trochu moc veselé a radostné, ale přitom uctivé a neznevažující. Je v tom hodně poučení.

 

ZDROJ:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(P%C5%99e%C5%A1tice)

Tajemná místa Plzeňska, Pavel Kozák, MH Beroun

Informační cedule na místě

https://cs.wikipedia.org/wiki/Roupov_(hrad)