Hvězdní Japonci na Hvězdě

08.07.2017 11:20

STROM STRÁŽCE

23.6.2017, Modern Medieval tarot

9 pohárů, Rytíř pentaklů, Viselec

Stromy nelze podcenit,

musíš s nimi chvíli být,

v poklidu se posadit,

pak tu sílu objevit.

Bohatství je v tichu lesa,

tam, kde tvoje tíha klesá.

Zeptej se a požádej,

jeho sílu teď si přej.

Poděkuj a pokloň se,

Čechovi i Japonce. :)

LETOHRÁDEK HVĚZDA

Letohrádek Hvězda je renesanční letohrádek, stojící ve stejnojmenné oboře v Praze-Liboci. Je velmi originálním příkladem české renesanční architektury. Oboru Hvězda v lese Malejově nad vsí Liboc zřídil roku 1530 král Ferdinand I., který ji později nechal obehnat zdí. Dvoupatrový letohrádek na unikátním půdorysu šesticípé hvězdy (díky kterému získal své jméno) patří do skupiny tzv. filosofických staveb a uvnitř vyniká bohatou štukovou výzdobou. V současné době je zpřístupněn veřejnosti a uvnitř je umístěna expozice o bitvě na Bílé hoře, která se odehrála nedaleko od obory.

23.6.2017, Modern Medieval tarot

Minulost: 4 mečů, Mírnost, Poustevník

Přítomnost: 5 pohárů

Budoucnost: Velekněz

Rada: 10 pentaklů

Varování: 10 pohárů

Energie místa: Císař a Hvězda

Duch místa: 7 pohárů

Poklidné místo tu bylo odjakživa a zdá se, že slavná bitva na Bílé hoře, na něm nezanechala větší následky. Byla sem ukryta moudrost a cenné informace, které nejdou jen tak vyzvednout a jen ten, kdo je schopen vidět pod povrch věcí a naslouchat tichým hlasům zdejší krajiny, může získat to, co chtěl. Letohrádek má dvě stránky, pro ty hledající klid a bezpečí nabídne místo spočinutí a pro ty hledající odpovědi má studnici plnou vědomostí. Záleží na tom, s čím k němu přijdete a co si zasloužíte dostat víc. V obou případech je to ale spíše místo vhodné pro osamělé hledače, ne pro rodinné pikniky, možná právě pro to hluboké zamyšlení, které tu bude oceněno.

PS: Že na energii Letohrádku Hvězda vyjde karta Hvězda, to už nás asi nepřekvapí, že?

KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ

Kostel svatého Mikuláše, nazývaný též chrám svatého Mikuláše, je barokní kostel nacházející se v Praze na Malostranském náměstí. Chrám je někdy díky své monumentalitě a náročnému architektonickému i uměleckému zpracováním považován za umělecky nejvýznamnější barokní stavbu Prahy.

23.6.2017, Golden tarot by Cat Black

Minulost: Milenci, Páže mečů, Císařovna 

Přítomnost: Rytíř pentaklů

Budoucnost: 5 holí

Rada: 9 pentaklů

Varování: 9 holí 

Energie místa: 2 pohárů a Císař

Duch místa: 4 pohárů

Kostel svatého Mikuláše má stejnou minulost jako jemu podobné prostory. Bylo to čisté místo plné potěšení a přirozeného spojení s přírodou, než mu někdo narouboval křesťanské pojetí a přiměl ho s mečem v ruce otočit pozornost jinam. Moc se to ale nepovedlo, protože čistá láska je tu silnější než malé pážátko mávající pravidly vytvořenými ku prospěchu pár jedinců. Dnes nabízí útěchu a náruč každému, kdo to potřebuje a opravdu si chce vzít. Každému, kdo má za sebou těžkou krizi, nabídne sílu a pochopení, aby odešel smířený a utišený.

A JEŠTĚ VÝZKUM VLIVU HUDBY NA PROSTOR PODLE TAROTU

Byla jsem pozvána na koncert barokní hudby do kostela svatého Mikuláše. Vyložila jsem uvnitř před a po koncertu a výsledek posuďte sami.

23.6.2017, Golden tarot, Kostel svatého Mikuláše, Malá strana

Před hudbou: 4 mečů, Blázen, 8 pentaklů

Ticho a klid, soustředění a pilná práce. Prázdný prostor, tmavý a neživý. Jen, když se člověk posnaží, spatří jeho kouzlo.

Po hudbě: 8 holí, 7 pohárů, Slunce

Najednou karty září a svítí stejně jako prostor, který je kolem nás. Vše, co je tu skryto a připraveno, jako by se hudbou probudilo nebo zesílilo. Najednou máme k dispozici vše, co chceme a po čem toužíme, můžeme si vybírat a dýchat jasnější a lehčí vzduch.

Hudba léčí a osvobozuje. Shazuje z nás tíhu a vyvádí nás záměrně z klidu, aby nám nabídla jinou dimenzi. Otevírají se jiné světě a to, co je to odedávna jinak zní a rezonuje s našimi srdci.

WINE PENZION PRAGUE

Penzion v pražských Modřanech, kde naše dámy celý týden bydlely.

20.6.2017, Tarot of Prague

Před Japonci: Páže mečů

Po Japoncích: Milenci

Výsledek: Císař

Penzion byl před příchodem našich japonských přátel perfektně připravený na to, co se bude dít. Byl tak trochu napružený a očekával všechno, tedy myslel si, že je na všechno připraven. To, co přišlo, ale očekávat nemohl. Alespoň ne v plné hloubce a síle, kterou to pocítil. Rozumová příprava na to nestačila a tak se zdejší energie musely roztáhnout do šířky, aby pojaly vše, co se tu otevřelo. Výsledkem je zkušenost, která už se nikdy nebude opakovat, a posílení všech svalů, které místo mělo, dokonce i těch, o kterých nevědělo, že má. Karel IV. sedící na trůnu karty Císař, se rozvíjel a učil celý svůj život a to, co sem vneslo osmnáct Japonek, byla velká škola. Těžko říct, co bylo lepší nebo horší, v každém případě už nic nebude jako dřív.

 

ZDROJ:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzda_(letohr%C3%A1dek)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e_(Mal%C3%A1_Strana)