Historie tarotu v bodech

30.07.2009 11:55

HISTORIE TAROTU

300 n.l. – Pravděpodobný vznik knihy Sefer Necita – základ pro kabalistické pojetí tarotu
1367 – zákaz hrát tarotové karty v městě Bern
1392 – Jacquemin Gringonneur vytváří tři soubory pro pobavení krále Karla VI. Zlomky těchto karet jsou nejstarším dochovaným druhem tarotu.
1450 – Rodina Visconti Sforza si objednává tarotové karty. Části těchto karet sloužily jako vzory pro moderní soubory.
1500 - V latinském rukopise Sermones de Ludo Cumalis je uveden nejstarší soubor velkých arkán, jak je známe dnes
1540 - V Itálii se v díle Le Sorti od Marcolina objevuje nejstarší tiskem vydané pojednání o tarotu jako divinační soustavě.
1612 - V díle Sláva a vyznání rosenkruciánů se objevuje první zmínka o esoterním tarotu. Má název ROTA a je popisován jako prostředek nebo nástroj, s nímž se lze radit o minulosti, současnosti a budoucnosti.
1781 - Pod názvem Le Monde Primitiff (Primitivní svět) se v encyclopedii Court de Gebelina objevuje první spojení tarotu s Egyptem.
1785-1791 - Francouzský okultista Eteilla, ovlivněn teorií Courta de Gebelina o egyptském původu tarotu, píše řadu knih, které zavádějí esoterní slovník pro tarotové karty.
1856 - Eliphas Lévi ve svém díle Dogma a rituál vysoké magie [Dogrne et RUuel de la Haute Magie) vydává tiskem první spojení kabaly a tarotu.
1889 - Papus (Gerald Encausse) vydává Cikánský tarot (Le Tarot des Bohémiens), v němž podrobně rozvádí chybný kabalistický tarot, založený na zastřených okultních atributech, jež udávává Lévi ve Vysoké magii.
1910 - Arthur Edward Waite publikuje The Pictorial Key to the Tarot (Obrazový klíč k tarotu), kde jsou zmínky o tajném kabalistickém tarotu Zlatého úsvitu, podrobnosti však nejsou uvedeny.
1937 - Ve své čtyřdílné knize nazvané Zlatý úsvit (The Golden Dawn) vydává Israel Regardie tajné instrukce Zlatého úsvitu, včetně Knihy Thovtovy.
1944 – Vychází Thovt Tarot Aleistera Crowleyho pojímající tarot jako propojení magie, kabaly, egyptské symboliky a mnoho dalšího. Autorkou obrazů je Lady Freda Harris.
1969 – dosud - Obnovený zájem o tarot vede k novým vydáním mnoha starých verzí karet (jako je například Waiteova, Crowleyho a dalších) i k vytváření nových, velice různorodých návrhů (například od rekonstruovaných verzí Zlatého úsvitu přes surrealistické alternativy Salvátora Dalího až ke Knize Thothově od Aleistera Crowleyho a Friedy Harrisové). V roce 1969 se objevuje T: The New Tarot (Nový tarot T), jehož návrh vznikal v transu při seancích (Quija) a který ohlašuje počátek mnoha nových tarotových výhonků a variant.