Hezký Letní slunovrat

20.06.2011 14:49

Karta Slunce z Tarotu Marie Brožové

Ve dnech kolem jednadvacátého a dvaadvacátého června dosahuje Slunce při svém relativním pohybu vůči Zemi své nejsevernější polohy – severní konec zemské osy je nejvíce přikloněn ke Slunci. Nadchází letní slunovrat; začíná léto. Sluneční paprsky v tento den dopadají v poledne kolmo na obratník Raka. Na severní polokouli je nejdelší den a nekratší noc. Slunce bude vstupovat do trojice tzv. letních znamení – Raka, Lva a Panny. České slovo slunovrat vzniklo podle ročního pohybu vycházejícího Slunce nad obzorem. Poté, co Slunce dospělo k nejsevernějšímu bodu východů a západů, se nyní bude přesouvat - vracet - po obzoru na jih. Na opačný, nejjižnější bod své pouti dospěje za zimního slunovratu.

Byliny sbírané v tento den mají největší moc, voda přetéká léčivou silou. O půlnoci při letním slunovratu hořívaly na počest vrcholícího Slunce ohně na kopcích.

Podle keltských tradic se den letního slunovratu nazývá druidsky Alban Heruin, skandinávsky Midsommer nebo také germánsky Litha. Keltové pořádali slavnosti zasvěcené bohyni Matce. Lidé tančili kolem ohňů a bylinami z ohně zapálenými žehnali dobytku. Uhlíky ze slunovratových ohňů byly rozhazovány po polích pro zajištění dobré úrody. Uzavíraly se takzvané čarodějnické svatby; novomanželé po nich přeskakovali koště.

Některé keltské tradice můžete dodržovat snadno i dnes. K zajištění štěstí a blahobytu dejte v noci do oken zapálené svíce. Dveře příbytku ozdobte malým věncem s letními květy a magickým znakem; tím je otevřená křivka znázorňující rozvinutý list. Provizorní oltář si můžete ozdobit smaragdem a jinými zelenými kameny.

Zdroj: http://www.druidstvi.cz/view.php?cisloclanku=2007060005

Zde si můžete stáhnout a vyzkoušet Rozklad a Cvičení na Letní slunovrat.
Rozklad_LETNÍ SLUNOVRAT.pdf (68 kB)
CVIČENÍ_Letní slunovrat.pdf (96,7 kB)