Goldscheidrovka

28.03.2014 17:39

VÝKLAD Z GOLDSCHEIDROVKY 

O tomto místě jsem se dočetla v časopise Vítaný host a protože je velmi snadno dosažitelné a bylo hezky, ihned jsem vyrazila. Jedná se o místní název pro oblast mezi Karlovem a oblastí Na Hvězdě, od severu dále ohraničenou ulicí Borskou a areálem Škoda Plzeň, od jihu sahá až k Borské věznici. Jméno tato oblast získala po majiteli bývalé cihelny, jejíž zbytky stojí ve stejnojmenné, tedy Goldscheiderově ulici dodnes. Po ukončení výroby keramiky, zde vznikla restaurace a oblíbený cíl plzeňských výletníků.

http://www.oplzni.eu/?p=1602

28.3.2014, Steampunk tarot

Minulost: 4 mečů, 8 pentaklů, Páže pentaklů, Král holí

Přítomnost: 10 mečů

Budoucnost: 4 pohárů

Rada: 6 pohárů

Varování: Mírnost

Energie místa: Blázen a Síla

Duch místa: 6 holí

Minulost tohoto místa je poznamenána ryze mužskou energií a těžkou prací. Jako by z toho čišela snaha vydělat si peníze na dělnících. Možná, že původní majitel byl dobrý podnikatel, možná, že jen myslel více na firmu než zaměstnance, ale také mohl do obchodů dávat svoje ego a své dělníky utiskovat. Jak moc, to už se asi nedozvíme. Momentálně je místo naprosto mrtvé, je zde už jen rozpadlý zbytek komína a nebýt článku v časopise, asi by upadlo v zapomnění navždy. I do budoucna by nemělo dojít k nějakému zásadnímu posunu. A přitom zbytek továrny by byl rád, kdyby zase ožil. Místo chce asi připomenout léta, kdy zde vzkvétala restaurace a byl to oblíbený cíl Plzeňáků. Jakoby se v energii tohoto místa prala pracovní minulost továrny a radost a smích výletní restaurace. Místo je stále velmi silné a dovedu si představit jeho částečnou obnovu. Možná by opět ožilo. Musel by se jej ale chopit někdo, jehož cílem není prosadit sám sebe, ale vykouzlit lidem úsměv na rtech. Jinak by to opět sklouzlo k pedantskému panu továrníkovi, který utiskuje své poddané, a který zde možná pořád za tichých nocí obchází. Ale není nutné se ho bát.