FAQ - Na co se nejčastěji ptáte

22.06.2010 09:18

Může se naučit karty vykládat každý?

Naučit se vykládat karty může každý, kdo chce a má na to čas, chuť a výdrž. Trpělivost a vytrvalost je u tarotu velmi důležitá, ale obecně platí, že kdo to chce umět, rozhodně má možnost. Tak jako je to u kterékoliv jiné oblasti zájmů. Samozřejmě, že někomu to půjde lépe a rychleji a někomu hůře a pomaleji, ale naučit se to může každý, kdo chce.

Je nutné k výkladu tarotu mít nějaké speciální psychotronické schopnosti?

Nutné to opravdu není. Výklad karet obvykle nezávisí na napojení na nějaké paranormální skutečnosti. Je to otázka propojení psychologie, intuice a kombinování naučených významů karet. Člověk, který má lépe vyvinutou intuici či určité psychotronické schopnosti, se pravděpodobně bude výkladem karet zabývat častěji nebo mu jeho učení půjde rychleji. Ale „nadpřirozené schopnosti“ nejsou podmínkou pro dobré výklady karet.

Kterou rukou mám míchat karty?

Jak už bylo řečeno a ještě mnohokrát bude, výklad karet je naprosto individuální věc. Míchání karet je stejně jako jejich rozkládání a ukládání součástí rituálu, který majitel karet s balíčkem provádí. Je tedy čistě jeho věc, jak bude karty míchat a kterou ruku použije pro jejich obracení. Obvykle se ale míchá oběma rukama.:-)

Na co se mohu ptát?

Podle Hajo Banzhafa jakoukoliv otázku, kterou se tazatel vážně zabývá, je možné položit kartám. Pokud na ní skutečně chce znát odpověď, není v tom žádná překážka. Vše, co tazatele zajímá a je pro něj důležité, je důležité i pro tarot. Tedy i třeba to, jaké bude počasí při stavbě jeho domu.

Můžu si nechat vyložit i na nepřítomnou osobu?

Podle mého soudu ano. Otázka by ale měla být namířena na jinou osobu ve vztahu k tazateli. To znamená ne otázka: Co se stane s dotyčným zlého? Ale např. Jak se projeví jeho povaha v našem vztahu? Pokud tazatel má vážný zájem na životě dotazované osoby, není důvod mu zakazovat takové otázky.
Další možnost je ta, že tazatel se k výkladu nemohl dostavit osobně a pověřil někoho sobě blízkého, aby se na otázky, které ho zajímají, zeptal za něj. Také na tom není nic špatného a karty v tomto případě budou vhodné. Cílem tohoto výkladu je totiž také znát odpověď, nikoli někoho ovlivňovat.
Někteří kartáři považují tyto otázky za neetické, ale je důležité si uvědomit, že na základě výše uvedených otázek se nesnažíte s osobou nijak manipulovat, či jí pomlouvat za jejími zády, ale snažíte se stále pomoci člověku, který se ptal, i když se ptá na někoho jiného.

Jak dlouho výklad trvá?

To je velmi různorodé a vždy záleží na tazateli. Obvyklá doba je asi jedna hodina, ale tazatel může mít více nebo méně otázek a tím se výklad může zkrátit nebo prodloužit. Většinou ale nedoporučuji vykládat jedné osobě déle než dvě hodiny, aby byl výklad efektivní. Delší doba je totiž únavná, jak pro kartáře/ku tak pro tazatele a výklad pak nemá požadovaný efekt.

Proč bych si měl vůbec nechat vykládat karty?

Pokud máte otázky či problémy, které vás zajímají a chcete je probrat s někým objektivním, kdo vám nebude nadržovat ani vás zbytečně kritizovat, můžete jít na výklad karet. Pokud vás jen zajímá jak to funguje, a co si můžete z takového výkladu odnést, jděte tam také. Pokud chcete jen zkoušet, kdo co umí uhádnout, pusťte si televizní soutěž. Karty vám nabízí objektivní zrcadlo vás a vašeho života, je to zajímavá šance, ale samozřejmě se nehodí pro každého. Je to jen jedna z metod, kterou můžete ale nemusíte vyzkoušet.

Co mi může výklad tarotu dát? 

Je mnoho věcí, které se můžete z výkladu dozvědět a mnoho věcí, které můžete získat. Ať už je to nový pohled, který jste před tím na danou věc nemohli vidět, něco, o co se můžete opřít, ve chvíli, kdy si potřebujete s někým poradit. Poskytne vám pochopení souvislostí a příčin událostí z vašeho života. Může vám přinést poznání svého okolí a sama sebe. Trvalou a delší prací s kartami můžete dojít k sebepoznání a získání hodnotných informací a rad. Tím můžete získat také sebedůvěru a sebejistotu a klidnější životní postoj. 

Jak dlouho trvá učení tarotu?

Tento proces je naprosto individuální záležitost. Někomu trvá kratší dobu zapamatovat si významy všech karet a posléze je spolu vhodně kombinovat. Někomu to trvá déle. Nejdůležitější je zkušenost, kterou získáme až výklady. Obecně ale platí, že výkladu tarotu bychom se měli učit po celý život, abych nesešli z cesty sebepoznání.

Jaká metoda výkladu je nejlepší?

Každý kartář je jiný a má svoje způsoby a svoje naučené metody. Jsou to metody, které buď od někoho převezme nebo si vytvoří. Tyto metody si musí kartář sám najít a sám se rozhodnout, že jsou pro něj nejlepší. Naštěstí existuje mnoho publikací a v nich mnoho různých způsobů výkladů a postupů, z nichž je možné čerpat inspiraci.

Z kolika karet můžu vykládat? Jaký je ideální počet karet ve výkladu?

Čím více karet, tím složitější je jednotlivé karty kombinovat a pospojovat jejich významy. Ideální počet karet se liší podle zaměření otázky. Jedná-li se o konkrétní otázku, počet karet by se měl pohybovat od jedné do tří vyložených karet. Pro přehlednost a efektivnost odpovědi je však maximum pět. Jedná-li se o velký výklad, např. na počátku sezení, které má shrnout jednotlivé oblasti, ideální počet je od devíti do dvanácti. Větší počet je už nepřehledný a také nesnadno zapamatovatelný. Jak pro kartáře/ku, tak pro tazatele.

Dá se tarotem odpovědět na otázky ano-ne?

Otázky, na něž se dá odpovědět jen ano nebo ne, rozdělují kartáře/ky na dvě poloviny. Jedni se tomu velmi brání a říkají, že pokud se chce někdo rozhodnout, zda ano nebo ne, může si hodit mincí nebo kostkou. Druhá polovina kartářů to považuje za další možnost použití tarotu a zdůrazňuje jeho univerzálnost. Podle mého názoru je to možnost, jak tarot využít, a není to žádné rouhání. Problém je v tom, že význam karty je natolik široký, že se nedá v každé kartě najít jednoznačné ano nebo ne.

Jak často můžu tarot používat?

Četnost a intenzita jeho používání záleží čistě na vaší potřebě. Samozřejmě, že všeho se člověk časem přejí, pokud to jí každý den, ale pokud vám má každodenní práce s tarotem pomoci, pak se tomu meze nekladou. Existuje výklad tzv. karty dne, která se vykládá každý den ráno a poskytuje radu na celý den. Důležité výklady by ale neměly být vykládány příliš často, aby daly prostor pro vaše porozumění celému výkladu a abyste si z něj co nejvíce odnesli. Pokud máte ale problémy a starosti, které jsou akutní, není žádné omezení.

Na co je dobré dát si při výkladu pozor?

Existuje mnoho věcí, na které si musíme dát během výkladu a práce s tarotem pozor, ať už vykládáte pro sebe nebo pro ostatní nebo si necháváme vyložit. Zde jsou některé body, kterých je třeba se vyvarovat, aby výklad splnil svůj účel, který má.
o        Opakování výkladu na stejnou otázku, dokud nezískáme odpověď, kterou bychom chtěli.
o        Lhaní nebo zapírání informací. Sobě i ostatním.
o        Zkreslování i zkrášlování odpovědí.
o        Hodnocení názorů a činů druhých během výkladu.
o        Vstupování svého ega a emocí do výkladu.
o        Závislost na radě a pomoci karet. Neschopnost vlastního rozhodnutí.
o        Bezohlednost při výkladu.
o        Manipulace s Tazatelem.

Jak vlastně kartář/ka radí?

V žádném případě by neměl/a tazatele k ničemu nutit nebo za něj rozhodovat. Má mu jen naznačit správnou cestu, ukázat mu směr nebo poskytnout radu. Měl/a by tazatele popohnat, doporučit mu něco pozitivního, dodat mu sílu a chuť, apod. Jakmile uslyšíte, že do roka budete mít manžela, dítě a dům, i když je to možné, měli byste asi vycouvat. Tahle informace tazateli nepomůže, neporadí ani nedodá sílu, maximálně ho potěší, pokud ale právě tohle od života očekává. Na druhou stranu taková informace způsobí, že tazatel se přestane snažit a bude jen čekat na to, co mu život dá a tím se nic nenaučí

Jak zjistím, že je výklad správný?

Žádný výklad není správný ani nesprávný. Správnost může být projevena jen jako spokojený tazatel, který dostal odpovědi na to, co chtěl a ví, co má dělat, aby mu bylo lépe. Výklad, který tohle dokázal, byl správný.

Jak moc mi tarot může v životě pomoci?

Tarot nám v životě může pomoci jen tak, jak ho necháte. Záleží na důvěře, které ke kartám máme a na víře, že nám tarot pomoci může. Samozřejmě se zde nejedná o placebo efekt, ale naše víra je při výkladu nesmírně důležitá. Aby nám mohl tarot pomoci, musíme věřit, že to dokáže. Když v to věříme, můžeme se mu otevřít a přijmout informaci, kterou když dostaneme v této chvíli, dokážeme lépe vstřebat a pochopit.

Lze vyložit i člověku, který na to nevěří?

Vykládat lze samozřejmě každému, ale jen pro toho, kdo má o výklad zájem a kdo mu věří, bude výklad efektivní a bude z něho těžit. Jsou samozřejmě případy nevěřících Tomášů, kteří po jednom výkladu uvěřili, ale smyslem výkladu není přesvědčovat tazatele o funkčnosti tarotu, ale pomoci mu s jeho starostmi.

Proč vykládat výklady na minulost? K čemu je to dobré?

Kořeny současných problémů se velmi často nacházejí právě v minulosti, ať už v blízké nebo hluboké. Pro případy starostí, které pochází z blízké minulosti, je výklad tarotu velmi dobrý. Snadno je objeví a propojí se současností. Pro tazatele také bude snazší tyto problémy přijmout, protože pátrání v minulosti nebude tak zdlouhavé. Pro otázky, které směřují do vzdálenější minulosti, fobie nebo bloky, je ale asi lepší nějaká hlubší metoda, jako je např. regresivní hypnóza, protože tazateli by nemuseli v takto zapeklitých případech stačit výpovědi tarotu.
Výklady, které se ale zaměřují na minulost jen z toho důvodu, že chtějí tarot vyzkoušet, zda umí popsat také minulé zážitky, jsou ovšem zbytečné, protože rozhodně nepřinesou žádné nové poznání ani vyřešení.