Energetické body Prahy

30.04.2015 12:27

11.4. 2015 jsme s báječnými Putujícími obešli několik energetických míst naší matičky Prahy. Den nabídl mnohá překvapení. Podivná tíha na mě padá a to mám Prahu ráda...

BRANICKÉ SKÁLY

Přírodní památka opředená pověstmi o pokladu a hradu, je jedním z nejvýchodnějších výběžků vápenců Českého krasu. Těžil se zde vápenec a je to významné naleziště zkamenělin.

11.4.2015, Tarot Magie druidů

VZKAZ OD BYTOSTI:

7 pentaklů

Posvátná moc toho místa,

ta je dnes už skoro jistá.

I ty, milý poutníku,

přijmi dary, spočiň tu.

Jsi-li dobrý, buď zde vítán,

ve tvé duši právě svítá.

BRANICKÉ SKÁLY

Minulost: 3 holí, Páže mečů, Rytíř holí

Přítomnost: 7 pohárů

Budoucnost: Eso holí

Rada: 2 pentaklů

Varování: Luna

Energie místa: Rytíř pentaklů a 3 mečů

Duch místa: Páže pentaklů

Posvátnost tohoto místa zde nevznikla sama od sebe nebo náhodou. Jeho síla byla objevena a záměrně posílena, aby sem mohli přijít nejen lidé, ale i jiné bytosti a čerpat a dávat zde svou sílu. Přitom jakoby se vše odehrávalo v trojnosti: muž, žena a to, co je přesahuje, zde žilo v souladu a v poklidu. Tři síly zde působí i dnes a je naším úkolem je nejen zde neustále vyvažovat a usilovat o jejich rovnováhu. Skály po nás chtějí světlo, ne tmu. Praxi, ne teorii. Úsilí a odvahu a neutuchající snahu o naše lepší já. To je to, co bude oceněno.

JESKYNĚ

Páže mečů, Milenci a Eso mečů

Také zde uprostřed masivu skal jde především o spojení mužského a ženského. A také zde je to posvěceno bytostí, která dohlíží a jejímž cílem je, abychom pravdy a poznání žili, ne jen tušili. Odvaha poznat své já a žít s ním v souladu je to, co si zde máme připomenout. Zdejší bytost je vlídná, ale spravedlivá. Kdo ví, ale nedbá, uznání se nedočká.

MÍSTO NA ÚPATÍ

Eso pohárů, Mág a 6 pentaklů

Souboj divokého mládí s poklidným a moudrým stářím, to je oč tu běží. Není to ale souboj na nože, ve zlém. Je pod záštitou grálu, lásky a velkého zdroje. Konfrontace pasivního a aktivního, prudkého a rozumného, nabízí víc, než si myslíme a nehledá vítěze. Dávat a brát, vést a naslouchat, tvořit a čekat, vše jedno jest. Vše splyne v poháru lásky a v hloubce našich duší.

 

DĚVÍN

Vrch v Praze, který proslul spojením s pověstnými dívčími válkami. Stával zde také hrad, v 17.století už jen jeho zřícenina.

11.4.2015, Pagan tarot

Minulost: Rytíř pohárů, 5 holí a 2 mečů

Přítomnost: Císař

Budoucnost: Královna pohárů

Rada: Rytíř pentaklů

Varování: Poustevník

Energie místa: Páže pohárů a 8 holí

Duch místa: Věž

Karty zde potvrdily silné ženské místo, plné energie, chuti do života, radosti a smyslnosti. Nutnost se prosadit a odloučit, dělat něco jinak a zkusit si žít po svém, zbavit se zaběhnutých tradic a uvolnit se z pout, která pouty nebyla. To vše se tu možná odehrálo. Vše ale v duchu a míru, čistě jako pokus, který nevyšel. Dnes už tu zase vládne klid a mír a rejdí tu síly, které by se daly využít k posílení, odvaze a naplnění svých tužeb. Na zdánlivou divokost místa dohlíží éterická bytost a laskavě sleduje naše počínání.

 

JAK TO BYLO S DÍVČÍMI VÁLKAMI?

11.4. 2015, Pagan tarot

7 holí, Věž, 9 pentaklů

Byla jednou jedna Vlasta a ta měla trochu jiné představy o svém životě. Uklízet, prát, vařit a posluhovat mužům? Tak to tedy já ne. Já se nepodřídím. Rebelovala a bublal v ní vztek. Chodila za ostatními děvčaty a slibovala jim, že když utečou, budou volné a svobodné a budou se mít dobře. Některá s ní souhlasila, jiná tolik ne. Nakonec se domluvily. „Sejdeme se večer u brány, upustíme tyhle zlopány! Obsadíme protější hrad a budeme se mužům vysmívat!“ Vlasta se zabalila a u brány čekala a čekala, ale nikdo nepřišel. Je krásné být ženou mezi muži, myslela si většina děvčat a zůstala doma. Vlasta se tedy také vrátila domů, věci vybalila, vdala se a zůstala jí jen vzpomínka na jiný život, který mohla vést.

 

MENHIR

11.4.2015, Tarot magie druidů

3 pohárů, 7 pentaklů, 2 pentaklů

V tomto menhiru se spojuje posvátnost s lehkostí. Jeho síla netkví v dramatičnosti a mystice našich předků, nemá budit autoritu ani hrůzu. Čisté úmysly a chuť zbudovat něco výjimečného jej sem přivedly a díky nim stojí. A tak i my, když odložíme veškerá očekávání a touhy, které nám jitří smysly, můžeme dostat to pravé požehnání.

 

PAVÍ VRCH

Je podle Pavla Kozáka nejsilnějším dodnes nezastavěným energetickým místem v Praze. Je celý podvrtaný a prostoupený podzemními chodbami. Jsou zde dva energetické body a symbolické spojení s Atlantidou.

11.4. 2015, Lo Scarabeo tarot

Minulost: Páže pohárů, Smrt, 7 mečů

Přítomnost: Královna pentaklů

Budoucnost: Poslední soud

Rada: Poustevník

Varování: Milenci

Energie místa: 5 pohárů a 6 pohárů

Duch místa: 3 pentaklů

Čistota a něha tohoto místa byla narušena vnějším, těžkým a tvrdým zásahem. Od té doby už není možné se k původnímu citu, který tu vládl dostat. Byť je Paví vrch dnes znovu navštěvován upraven a kvete, otevřenost zde narušuje strach a jen pořádná práce to může postupně napravit. Mnohá poučení skrývá toto místo. Lidská ruka mu sílu vzala, lidská ruka mu jí může opět dát. Nechtějme ale vše uspěchat.

 

VYŠEHRAD

Mocné sídlo, dominanta Prahy, které je přímo spjaté s našimi dějinami. Jaké energie ukrývá a jak silné doopravdy je?

11.4.2015, Fantastical tarot

Minulost: 9 mečů, Spravedlnost, 10 holí

Přítomnost: Ďábel

Budoucnost: 7 pentaklů

Rada: Královna mečů

Varování: Král holí

Energie místa: 3 pohárů a 9 holí

Duch místa: Viselec

Čím je Vyšehrad vyšším než ostatní hrady? Co v sobě ukrývá jeho majestátnost a nadvláda? Budete asi překvapeni, jako jsme byli my. Strach, úzkost, paniku a bezmoc. Drtil dříve, drtí dnes. Svazuje a nenechá nás volně dýchat. Nařizuje, káže a velí. A lidská dušička je pod tou vší zlobou malinká a nemocná. Jakoby tu byl člověk stále pod dozorem. Jakoby si tu uvědomoval svou tíhu a svázanost. Chápal, co ho tlačí a proč to tak je. A mohl si to všechno uvědomit, přiznat a odložit. Nepáchat už dál, to, co nás svazuje. Vyšehrad nám ukazuje naše vlastní rozhodnutí podléhat strachu, svíjet se úzkostí a nebýt šťastný. Ne to místo, to naše nitra se strachují a trápí. Přitom stačí jednu myšlenku vyměnit za jinou a osvobodit se od všeho, co nás zdánlivě tíží. Nechtějme vládnout Vyšehradu. Začněme vládnout sami sobě a staneme se vyššími.

 

BAZILIKA SVATÉHO PETRA A PAVLA

Chrám založil Vratislav II. v 11.století. Po několika přestavbách byl v roce 2003 povýšen na baziliku minor.

11.4.2015, Fantastical tarot

3 pohárů, 5 pentaklů, Rytíř mečů

Bavte se a rokujte,  

mějte vůli, hodujte.

Já však hlídám vaše kroky,

já sleduji vaše skoky.

Já to jinak neumím,

já jsem vaše svědomí.

ČERTŮV SLOUP

Podle pověsti jej sem přinesl čert z Říma. První písemná zmínka je ze začátku 17. století, kdy byly sloupy doneseny do kostela Petra a Pavla, v 19.století se pak dostaly na současné místo.

11.4. 2015, Fantastical tarot

Eso mečů, Vůz a 8 pentaklů

Původně byl sloup jen jeden. Měl obrovskou sílu a cenu, byl dovezen z daleka, nebála bych se spojení s mnoha vědoucími civilizacemi. Jeho síla se však stala známou a každý chtěl jeho kousek. Bylo nutné zamezit jeho zneužití. Proto byly přivezeny další dva sloupy, aby příchozí nevěděl, který jen ten pravý a jeho sílu si musel zasloužit. Postupem let už nikdo neví, který jen ten původní a jak je možné jeho sílu získat pro sebe. Jen učením a srdcem je možné to zjistit. Fantastická teorie? Vždyť je to princip každé pohádky. „Dám ti Zlatovlásku, dám. Splnil jsi úkoly, ale nejdřív musíš vědět, která to je.“

 

ROTUNDA SVATÉHO MARTINA

Je to nejstarší zachovaná rotunda v Praze. Postavena byla v 11.století a zřejmě sloužila jako farní kostel vyšehradského předhradí.

8 pentaklů, Eso pohárů a Mírnost

Z rotundy snad pro její kruhový tvar a nenásilný vzhled, sálá krásná a pozitivní energie. Je zdrojem lásky a ticha, klidu a dává nám možnost popovídat si se svou duší a načerpat trochu klidu do našich rozbouřených myslí. Balzám na nervy, oáza v poušti.

Pokud si u Baziliky uvědomíme své stíny, Rotunda se svou kruhovou silou, nám je pomůže zmírnit a přijmout za své.

S nejvyšší pokorou přicházejte sem, dotkněte se kulatých stěn, a všechno zlé, bude jen sen.

 

MENHIR U ROTUNDY

11.4. 2015, Fantastical tarot

Poustevník, Hvězda, 2 mečů

Vyvolené místo, velká síla a naše neschopnost ji přijmout. Objetím menhiru se můžete dotknout hvězd, pokud necháme rozum venku před branami a vstoupíme pouze s lehkostí a odevzdáním.

Zdroj: wikipedie.cz, informační cedula na místě