Energetické body Prahy II.

18.06.2015 12:18

17.5.2015 jsme obešli další energetické body naší matičky Prahy. Je neuvěřitelné, co všechno skrývá.

SVATÝ MATĚJ V ŠÁRCE

Podle pověstí byl na místě dnešního kostela postaven jiný už v roce 971 a to na místě, kde byla lstí krásné Šárky pobita Ctiradova družina.

17.5.2015, Sacred Feminine tarot

Minulost: Blázen, Páže mečů, 5 mečů

Přítomnost: 7 pohárů

Budoucnost: 10 pohárů

Rada: Královna pohárů

Varování: 2 holí

Energie místa: Královna holí a Kolo osudu

Duch místa: Císařovna

Zdejší místo objevil poutník, hledající a vnímající. Došel sem a pochopil, že jeho cesta měla cíl. Je to místo ženské síly a energie a snahy ji spoutat. Snahy, která se vždy vymstí a nevyplatí, i když se třeba i povede. Je zde možné pochopit vlastní mateřské linie, vlastní vnitřní ženu, a vlastní svobodu. Zdejší strážkyně nám s tím ráda pomůže, i když je poněkud přísná a nedovolí to každému. Pokud jí jsme vyvoleni a pobídnuti, můžeme pochopit, co naše duše poutá a vyletět výš nad kostel a nad vše, co nám dělá potíže. Ne zkoušet spojit protiklady, ale dát jim svobodu. Dát každému jeho prostor a dovolit mu svobodně dýchat. Jen být. Se všemi dary i prokletími. Jen být.

 

JAK TO BYLO SE ŠÁRKOU A CTIRADEM?

Král holí, 10 pohárů, Páže holí

Verze první: Ctiradovi poradili, že Šárka, ač o ní příliš velký zájem nejevil, mu bude dobrou manželkou. Souhlasil, ale do cesty mu přišla jeho skutečná životní láska, do které se zamiloval na první pohled a netoužil po ničem, než si jí vzít za ženu. Věřil, že Šárka to pochopí, vždyť spolu ani tolikrát nemluvili. Šárka se ale vzbouřila, trvala na splnění Ctiradova slibu, dovolávala se jeho cti, předvedla několik hysterických záchvatů, ale Ctirada nepřesvědčila. Odešel a ohlásil svatbu s jinou. Vymyslela tedy s dalšími dívkami ďábelský plán. Nalákala Ctirada do pasti a pak jej z pomsty zabila i s jeho družinou.

Verze druhá: Ctirad tokal, běhal kolem Šárky, přemlouval, sliboval, že jí bude navěky milovat. Šárky podlehla jeho kouzlu, souhlasila se svatbou a začala se těšit. Když tu do vsi přijela skupina kejklířů a cikánů. Ctirad zešílel, bláznivě se zamiloval do jedné z těch nejtoulavějších, se kterou čestného vladyku nemůže nikdy potkat štěstí. Všichni mu radili, že mu to nic dobrého nepřinese. Nedbal, Šárku zostudil, veřejně chodil s onou poběhlicí a zlodějkou, Šárku urážel, byl sprostý a ničemný. Jeho otec už se nemohl dívat, jak veřejně zostuzuje jeho rod. Počíhal si na něj v lese, kde zrovna kolem procházela Šárka. Usedla ke stromu a tiše plakala nad svým neštěstím. Okolo jel Ctirad, zase na ní křičel, zase jí urážel a nahlas vykřikoval, že tu ženu si vezme, stůj, co stůj a celý majetek, který jeho otec pracně nashromáždil, dá jí a její rodině. Zpoza stromu se pojednou vynořil jeho otec a před Šárčinýma očima jej zabil. Ctirad ještě stihl zatroubit na svůj roh a přivolal posilu, kterou jeho otec pobil také.

Tak, a jak to tedy bylo se Šárkou a Ctiradem?

 

STUDÁNKA POD MATĚJEM

17.5.2015, Tarot Magie druidů

8 pohárů, 6 mečů, 5 mečů

Skutečný pramen se zřejmě nacházel někde jinde, mnohem výš. Chodili k němu poutníci, aby se jeho vodou posilnili a mohli jít dál. Bojovníkům dodával odvahu, poutníkům důvěru a lidem štěstí. Nebylo snadné jej objevit, protože se zjevil jen těm, kteří ho skutečně potřebovali. Možná vám něco napoví také.

 

STUDÁNKA ZLATNICE

17.5.2015, Tarot Magie druidů

Velekněžka, Císařovna, Svět

Zlatá záře, temná síla,

mezi nimi správná míra.

Jak nahoře, tak dole,

potřebujem oboje.

Zlatá záře, temná síla,

víra nikdy neumírá.

ZLATNICE

Přírodní památka nacházející se na pravém břehu Šáreckého potoka má jméno podle nedalekého statku Zlatnice, které proslulo vinicemi.

17.5.2015, Tarot keltských draků

Královna pentaklů, 7 holí, Císařovna

Divoká a nespoutaná energie se zde otevírá tomu, kdo je pevně ukotvený v sobě samém. Jedině ti, co sedí na svých trůnech, a nalézají jistotu a oporu ve svých srdcích, mohou dostat více.

 

JENERÁLKA

Jedno z nejstarších míst osídlení v Praze, největší a nejslavnější paleolitickou lokalita. Podle Pavla Kozáka jde o nejstarší prehistorickou svatyni v okolí Prahy, zasvěcenou kultu Země. Silná zemská energie je tu dodnes.

17.5.2015, Tarot Magie druidů

Minulost: Věž, 4 holí, Slunce  

Přítomnost: 2 mečů  

Budoucnost: 7 pohárů

Rada: 3pohárů

Varování: 4 pentaklů  

Energie místa: Královna pentaklů a 7 holí

Duch místa: 2 holí

Ještě, než sem vkročila lidská noha, bylo tu obrovské množství volné a silné energie působící mnohem dál. Předci, kteří ji objevili, ji spoutali a začali používat pro sebe. Někteří z nich, ti nejčistší, i do sebe. Dnes je to jiné. Dnes už to neumíme, protože volíme, přemýšlíme a rozhodujeme. Rozum je to, co nás svazuje. Zkoušíme sílu zamknout na zámek a uvolnit ji jen při těch nejduchovnějších činnostech.  Zapomínáme na každodenní běžné používání, na přirozenost. Oddělujeme srdci od hlavy. Tady ale všechno jedno jest. Místo planého přemýšlení, pohroužení se do sebe a hledání smyslu, žijme a slavme. Splynout s přírodou, spojit hlavu a srdce, nepřemýšlet o tom, jak se to dělá nejlépe, ale dělat to. To je to, co se tu dělo a dít má.