Edith Piaf

01.04.2011 09:09

 Zpěvačka a šansoniérka první poloviny dvacátého století, která se proslavila nádhernými písněmi plnými prožitku a citu, který do jejich interpretace dávala. Přes těžké začátky se stala celosvětově známou a velikou hvězdou, jejíž písně mají dodnes co říct.

VÝKLAD NA OSOBNOST OSOBNOSTI

Datum: 11.2. 2011, Použité karty: Lo Scarabeo tarot

Vytažené karty:

1, 2 = Osobnost, jaká byla – 8 pohárů a 7 holí  

3 = Její temperament – Král mečů

4 = Její duše, pravá podstata - 10 mečů

5 = Její slabiny – 21.Svět

6 = Odkud přišla, z čeho vzešla – Král pohárů

7 = Jaký měla život – 9 pentaklů

8 = Čeho dosáhla – 8 mečů

9 = Její poselství, životní role, význam – Páže holí  

Výklad:

Jako osobnost byla Edith Piaf velmi rozporuplná. Na jednu stranu často utíkala, dělala si, co chtěla a šla svým vlastním směrem. Tento směr a tuto cestu si však uměla velmi dobře prosadit a obhájit. I když často nevěděla, kam jde a co jí tam čeká, byla odhodlaná svému slovu a předsevzetí dostát a cíl si vybojovat třeba násilím a bojem. Možná také občas šla proti sobě a bojovala sama se sebou.

Byla velmi tvrdá, odhodlaná a kurážná. Uměla si prosadit své a dávala to velmi znát. Což odpovídalo jejímu temperamentu. Když něco chtěla a nešlo to, jak si představovala, padaly hlavy. V jádru své duše ale byla velmi nešťastná a smutná. Zažila mnoho utrpení a trápení, hodně věcí v jejím životě předčasně skončilo a ona tím ve svém nitru velmi trpěla. A toto utrpení dávala do svých písní. Její slabinou bylo, že tento smutek neuměla ventilovat jinak, než že jej troubila do celého světa nebo se naopak za celý svět schovávala. Jakoby nevěděla, kam vlastně patří, neměla zázemí a neuměla si ho vytvořit.

Vzešla z poměrně stabilního prostředí, dětství trávila s otcem – autoritou i pomocníkem – a cítila z něj oporu a stabilitu. Možná to netrvalo dlouho, ale byl obklopena vždy lidmi, kteří to s ní mysleli dobře a kteří jí pomáhali i později. Její život byl i v době chudoby velmi bohatý. Měla svůj svět, který si hýčkala a který jí naplňoval. Později, když své představy skutečně zažívala, když se jí plnily sny, byla tato hojnost skutečností. I přes její nesporné úspěchy, slávu i naplněné sny, sama před sebou nedosáhla skutečné radosti a hrdosti. Zůstala smutnou a svázanou a nerozvinula se i jinými směry. Zde se mohou zrcadlit např. milostné vztahy nebo její nemoci i údajné zkušenosti s drogami.

Významem a odkazem Edith Piaf je její nadšení pro svou práci a skutečný prožitek, který dávala vždy a všude naplno. Ať už to bylo cokoliv, šla do toho naplno a odvážila se riskovat, aniž by věděla, jak to dopadne. A to je její životní poselství i pro nás.