Drahuška

22.01.2012 20:50

Drahomíra – rok 2012

Tarot Four seasons

Leden - Vůz VII.
- pro získání toho co chcete, je základem správné načasování a kontrola. Nenechte si vyklouznout opratě z rukou. Vaše vztahy možná žádají přehodnocení. Nyní nastal čas prásknout bičem, jen vy jste tím, kdo může vše uskutečnit. Je potřeba si počínat soutěživěji, abyste porazili soupeře ve vlastním táboře, důvěřujte si a dosáhnete pokroku.

Únor - Královna holí
- ví co chce a kam směřuje, vyzařuje auru vzrušujícího chvění a ducha. Dokáže svobodně a se sebedůvěrou  vyjádřit vlastní názory, aniž by se bála, co si o ní budou myslet ostatní. Nebraňte se být úspěšná a přitažlivá jak jen toužíte, naplno používejte vlastní intuici. Vyvoláte silný dojem na místě, kde se vám to bude hodit. Přijdou vám do života lidé vyzařující sex-appeal, a připomenou vám i vaše vlastní úspěchy na milostném poli.

Březen - 2 pohárů
- jste ve stavu harmonie, chápete, že každý z vás je samostatná bytost. Tato párová energie je velice silná, jenže současně znamená, že ztrácíte možnost nacházet lásku jinde, neboť do svého okolí vysíláte signály "nepřibližujte se ke mně". Prožijete chvíle ohromné vzájemné přitažlivosti, anebo pocit splývání protikladů.
 

Duben - Rytíř mečů
- potřebujete získat vyšší sebedůvěru, hlasitěji se ozývat, nebát se kritiky a nemít strach, že svým chováním někoho rozladíte. Možná dovolujete hlavě, aby vládla vašemu srdci. Možná je vedle vás někdo s takovou autoritou a natolik prosazující svůj názor, že nemáte možnost hovořit o svých potřebách.
 

Květen - 9 holí
- počínejte si pozorně a nezapomínejte na vlastní zranitelnost. Současně se ale nenechte zahnat do defenzivy a pocitu zahořklosti, protože pak byste mohli opravdu prohrát. Máte schopnosti vidět vlastní silné i slabé stránky, rozeznat nástrahy i možnosti. Dokážete vnímat fakta a za každou cenu vytrvat při zdolávání nových výzev.
 

Červen - Král pohárů
- významné energie ve vašem životě, stabilita - uchovejte si chladnou hlavu - s klidným přístupem k aktuálnímu dění. Pozor na osobu, která se vás možná chystá citově vydírat a ovládat. Dokážete někomu udělit dobrou radu a zhodnotit role, jež hrajete ve vztazích s jinými lidmi. Možná potkáte někoho s těmito vlastnostmi a sehraje důležitou roli v řešení situace.
 

Červenec - Mírnost XIV.
- dostanete se do rovnováhy, pokud zvládnete svoje slabosti - tělesné, citové, duchovní. Naleznete řešení. Pozor na přílišný sklon ke kompromisům, nesnažte se dělat radost každému, myslete i na sebe. Na případný spor pohlédněte z obou stran, dejte jasně najevo své cíle nebo sny. Pocítíte léčivou energii, která vás zbaví citových problémů a zmatků.

Srpen - 7 holí
- přítomnost odporu, vzdoru a současně i sebedůvěry ve vašem nitru. Vybudujte pevné základy, trvejte na svých potřebách a právech. Nebuďte pasivní, čelte kritice a braňte se opozici. Pozor na uložené vzorce chování ve vašem podvědomí, probouzejí se ve chvílích, kdy se cítíme ohroženi změnou nebo přijetím životně důležitého rozhodnutí. Jsou to naše hluboké strachy a obavy, které nás ovládají a jejichž vinou jsme slabí a zranitelní.
 

Září - 4 mečů
- vlastní minulost může bránit v pohybu vpřed. Není správná chvíle na konfrontaci s jinými lidmi. Nerozhodujte se chvatně, nevynucujte si, najděte si okamžik na přemýšlení o skutečné podstatě stávající situace. Pohovořte občas s partnerem o "kostlivcích ve skříni".
 

Říjen - Královna pohárů
- v nejbližší době budete muset v sobě zapudit lítost nebo zlost a jednat co nejsoucitněji se sebou i s ostatními. Máte všechny předpoklady, abyste vnímali, jak se jiní lidé cítí, vyrovnat se všemi problémy nastalé situace.
 

Listopad - 7 pentaklů
- vynaložené úsilí se vyplatilo, více teď věříte svým schopnostem. Ale co bude dál? Možná se nacházíte na křižovatce a je třeba vyhodnotit, kam míříte. Snad byla vaše cesta v minulosti pohodlná a přinášela uspokojení, ale nastala chvíle otevřít se novým možnostem vedoucím ke změně. Každá sklizeň znamená, že je nutno začít znovu.
 

Prosinec - Princezna pentaklů
- hodnocení toho, čeho jste dosud dosáhli, ale zároveň pohled do budoucnosti, čeho byste ještě mohli dosáhnout. Nabízejí se vám nové možnosti - kariéra, projasnění vztahů - dejte se do toho.