Do Blatné za Kelty

27.10.2018 21:18

V září jsme s Kačkou tarotářkou vyrazily do přírody, na pár keltských míst, kterými se to na Blatensku jen hemží. Objevily jsme krásná místa, kde jsme se prostě našly.

DÍL PRVNÍ: BĚLČICE

TVRZIŠTĚ

15.9.2018, Celtic Tarot 

Minulost: Milenci, 10 pentaklů, Ďábel 

Přítomnost: 7 pohárů

Budoucnost: Král mečů 

Rada: 10 pohárů 

Varování: 5 pentaklů 

Energie místa: Eso mečů a 7 mečů 

Duch místa: Královna mečů

Tvrziště bylo vždy hlavně o lidech. Lidé tu žili, bydleli, pracovali a milovali se. Hádali se a rozdělovali, smiřovali se a obdarovávali. Neděly se tu žádné velké akce, ideální místo na bydlení. Dnes je tu všechno smířené, to podstatné se tu už stalo a není nutné se k tomu vracet. Je to milé místo, plné klidu, vhodné pro sleziny omladiny, popíjení a radování. Tím dostává místo velkého ruchu opět sílu spojování a sounáležitostí a víc si už nepřeje.

Kačka, Sweet Twilight Tarot:

Energie místa, Co můžeme dát místu my, Co může místo dát nám?

Rytíř pentaklů, Luna, Svět

Kačky karty to pěkně shrnují: energie tu sviští, místo jede a lítá, a když my mu dáme, dá ono nám. A rádo.

VALY

Keltská svatyně z laténské doby, původní hradiště bylo 100x90m, zachován je jen východní val s příkopem.

15.9.2018, Celtic Tarot 

Minulost: 5 pentaklů, 3 holí, 4 mečů  

Přítomnost: Slunce a 2 pohárů 

Budoucnost: Páže mečů  

Rada: Poslední soud  

Varování: Věž 

Energie místa: 5 holí a 6 pentaklů  

Duch místa: 2 mečů

Kačka, Sweet Twilight Tarot:

Energie místa, Co můžeme dát místu my, Co může místo dát nám?

Mírnost, 9 pentaklů, 9 pohárů

Tady už ale jinde jsme, není to sice jiná vesnice, ale energie i historie je tu trochu jiná. Tady se už nescházeli všichni k radovánkám, ale jen ti vyšší a vyvolení. Rokovali tu a řešili důležité životní otázky, na které hledal odpovědi celý kmen. Duchovní, světské i praktické. Spojovali se, aby se mohli podívat do budoucnosti nebo se zeptat bohů na přízeň. Dnes už je signál odpojen, ale pocit výjimečnosti a spojování zůstal. Nechme ho těm, kteří tu byli před námi, a vzdejme tichou úctu všem otázkám, které tu byly zodpovězeny.

NAPOJENÍ VALY – TVRZIŠTĚ

15.9.2018, Tarot Magie druidů

Valy: Rytíř pentaklů

Tvrziště: 4 holí

Mezi: Páže pentaklů

Dnes už spolu obě místa nekomunikují, ale kdysi  dříve se z hradu vydal muž, který byl dobře chráněn a měl jasný úkol. Mohl přečíst odpověď na to, co lidé doma potřebovali znát. Místa byla propojena, na jednom vznikla otázka, na druhém odpověď, a když uzrál čas, byl pro ni vyslán ten pravý tlumočník. Všimněte si vylosovaných karet: na valech je pentakl, na tvrzišti dům, na kartě, která je spojuje, je oboje.

DÍL DRUHÝ: KOSTEL SV. VORŠILY

Původní božiště, starší než hora, kde zůstávali lidé, zatímco nahoru směli jen druidi. Románsko-gotický kostel je ze 13.století.

15.9.2018, Tarot Magie druidů

Minulost: 6 pentaklů, 4 mečů, Poustevník  

Přítomnost: Věž

Budoucnost: Svět  

Rada: Páže mečů  

Varování: Páže pohárů

Energie místa: 10 pohárů a Král mečů  

Duch místa: Rytíř pohárů

Kostel stojí na starém místě, které bylo vždycky určené k rozjímání a přemítání. Můžeme to nazvat i modlením, vzýváním a meditováním, vždy se tu prostě ponořovalo do sebe za účelem ztišení a poznání. Podmínky jsou tu k tomu krásně uzpůsobené, vládne tu podpora, jak ze země, tak z nebe. Berte si, vnímejte a sledujte, co to s vámi dělá, jako by volaly karty. Pravda, oproti tomu, co nás čeká nahoře na hoře, je to slabý čajíček, ale jakoby právě tohle byla příprava, očista a naladění na to, co můžeme dostat dál.

Kačka, Sweet Twilight Tarot:

Energie místa, Co můžeme dát místu my, Co může místo dát nám?

Král pentaklů, 6 pohárů, Hvězda

Když se dotkneme toho, co je tu pro nás připraveno, získáme posvěcení, požehnání na cestu dál. Protože, když se podrobně podíváte na Krále pentaklů, uvidíte, že zde je třeba se sjednotit, propojit a připravit si dary, aby opodál v lese, na nás za každým stromem mohl vykouknout průvodce a učitel připravený dovést nás na to pravé a potřebné. A my jdem! Ještě se ale na chvíli zdržíme u pramene.

PRAMEN VORŠILKA

Kačka, Sweet Twilight Tarot:

Jak se cítí? 3 pohárů

Co chce?  Eso mečů

VODA V PRAMENI

Tarot Magie druidů: 8 pohárů, 6 mečů, Síla

Zdejší pramen byl silný, už podle karty Síla, a nesmírně důležitý, právě k cestě nahoru. Mohlo se po něm (nebo díky němu) dostat do toho stavu vnímání a souznění, aby člověk, dostal nahoře přesně to, co potřeboval. Dnes nám stačilo, jen se u vody zastavit, poděkovat jí a dál se nechat vést. A přesně to tento pramen cítí a chce. Je připraven nám pomoci poslat nás dál.

KNĚŽSKÁ HORA – POD HOROU

Pod horou je řada mohyl a aktilitů.

ŽIVÝ KÁMEN

Kačka, Sweet Twilight Tarot: Páže holí

Jen běžte dál, mé dámy, dááál!

Já na cestu vám k tomu hrááám!

Řeknu vám všechno ráááád,

by to každý z vás dobře zvlááád!

Pěje nám trubadúr a vykecá možná i to, co by neměl…

ŘADY?

Blízko této jsou tzv. Bezdědovické řady. Našly jsme podobné i zde, a vyložily, co jsou zač.

Král pentaklů, 8 holí a Eso pentaklů

Krásná ukázka toho, jak ne všechno, co vypadá mysticky, také je. Vedle mohyl, pod druidskou horou, je řada kamenů. Ale jsou to prostě je kameny z pole, seskupené, aby nepřekážely při orání. Vrátili jsme se na zem, a tak můžeme jít výš.

MOHYLA

Tarot Magie druidů: 4 pohárů, Eso pentaklů, Ďábel

V této mohyle spí někdo, kdo si nepřeje být rušen. Chce tu mít svůj pokoj a klid, a nejen ten kytarista od vedle ho pořád ruší. Sleduje všechno, co by ho mohlo vytrhnout a nepůsobí na takové rušiče právě vlídně.

MOHYLY CELKOVĚ

2 mečů, 6 mečů, Poslední soud

Mohyly v lese pod horou nejsou náhodou a nejsou právě veselým místem. Naši předci, kteří sem chodili, je museli potkat a jít právě tudy, aby se jim poklonili, aby si uvědomili, jak je život pomíjivý, aby se setkali dole se smrtí, než vstoupí nahoru k novému životu. Pouť na Kněžskou horu byla těžká a nebyla pro každého. Jen ti, kteří skutečně mohli nebo museli, jí směli podstoupit. Dole bylo třeba se sjednotit, vodou očistit, předky a samotnou Smrt pozdravit a teprve pak stoupat výš, od země k nebesům.

JAK POZNÁME DRUIDSKÉ MÍSTO NA KNĚŽSKÉ HOŘE?

Ještě před výstupem jsme si raději vyložily, co nás nahoře čeká a kdo chodí dnes s námi.

Kačka, Sweet Twilight Tarot:

Rytíř pohárů, 9 holí a 5 pentaklů

KDO S NÁMI CHODÍ A PROČ?

Tarot Magie druidů: Král holí a 6 pohárů

„Vaše výprava (viz poslední karta, která jasně ukazuje nás dvě, včetně vozu, kterým jsme přijely) je tu správně. Na nic se neptejte a tradá vzhůru. Proto jste sem přijely, proto tu máte být. Jste sledovány, chráněny a povzbuzovány. Zatím si vedete dobře, tak si to nezkažte všetečnými otázkami.“

KNĚŽSKÁ HORA (BĚLČICE)

Kněžské hory jsou v okolí tři. Vrcholový bod této signalizuje vyšší sílu než ostatní a také obětiště a bílou magii. Sem směli jen druidi vykonávat své obřady.

15.9.2018, Tarot Magie druidů

Minulost: Velekněz, 4 pentaklů, Milenci

Přítomnost: 8 pohárů

Budoucnost: Páže pohárů

Rada: 9 pentaklů

Varování: 10 mečů

Energie místa: Rytíř pentaklů a 6 pohárů

Duch místa: 4 holí

Skupina druidů stoupá k vrchu. Hledá to správné místo. Cítí, že je to tu. Soustředí se a spojují. Vytváří kruh. Ten nejstarší pokyne, všichni se sjednotí. Jsme zde. Sem uložíme vše, co umíme. Zde vytvoříme pokladnici našeho vědění. Přesně sem. Dívají se dolů i nahoru, spojují všechny směry, v kruhu se točí energie, nikdo už tu není sám za sebe, všichni jsou jeden. Je hotovo, je předáno. Podařilo se. Síla je tu. Vzít si ale může jen ten, kdo má něco z nich. Kdo je nebo byl členem, kdo je otevřen a vědomý. Jen ten, kdo projde celou cestu, od kostela, k prameni, k mohylám, až do tohoto kruhu. Kdo jej přijme a stane se jeho součástí. Ten dostane druidský dar. Ten, který právě teď potřebuje. Jiný projde tímto místem bez povšimnutí, pocítí jen lehký závan čehosi, čemu nebude úplně rozumět, ale co bude lehce vnímat. Jako čistotu, moudrost a laskavost. Jako lásku, „jen“ lásku. Co by mohlo být víc. Sem vedla naše cesta. Sem směřovala voda z pramene, sem jsme se měly dostat. Děkujeme.

DÍL TŘETÍ: HOSTIŠOVICE

Cestou k Poustevně jsme objevily také několik zvláštních kamenných útvarů.

KÁMEN S ROZCESTÍM

Před: Královna mečů

Dvě cesty: Milenci a Královna holí

Tady se rozhodni, poutníče! Co chceš od života? Půjdeš za láskou nebo za mocí? Za spoutáním nebo za svobodou? Vyber si a pak jdi dál, ne, aby ses podíval!

SKÁLY (výkus)

6 holí, 5 holí, 5 pentaklů

Kačka, Sweet Twilight Tarot:

Energie místa, Co může místo dát nám?

Poustevník, 7 pohárů

Člověk, který se dole rozhodl a vybral si, zde může zjistit, co si vlastně zvolil. Pochopit, kam vede tato cesta, co mu může dát a vzít a co je ten opravdový důvod jeho rozhodnutí. Je to hluboké místo, silné a určené pro hlubší zkoumání toho, co nám život může dát.

POUSTEVNA

Podle Pavla Kozáka ojedinělá megalitická stavba se dvěma hroby, podle historiků umělá novostavba z dob romantismu.

15.9.2018, Tarot Magie druidů

Minulost: Král pentaklů, Slunce, 7 pohárů

Přítomnost: 2 mečů 

Budoucnost: Král holí 

Rada: 5 pentaklů

Varování: Císařovna 

Energie místa: Královna pentaklů a Ďábel 

Duch místa: 5 pohárů

UVNITŘ POUSTEVNY

Tarot Magie druidů: 5 pentaklů, Král holí, 6 pentaklů

NAHOŘE NA POUSTEVNĚ 

Tarot Magie druidů: Král pohárů, Královna mečů, Eso pohárů

MENHIR PŘED POUSTEVNOU

Tarot Magie druidů: 4 holí, Poustevník, 9 pohárů

Ano, kdysi tu zřejmě něco stálo. Tyto lesy se skalními výjevy, s různými kamennými útvary jsou jako stvořené pro práci s energií, pro čerpání síly a odvahy a pro zahloubání do sebe samého. Poustevna stojí na důležitém místě, ale sama důležitá není. Odehrávalo se tu ledacos, bylo možné nahlédnout na svůj život i do životů předešlých a urovnat si své vlastní myšlenky. K tomu byl zřejmě tento prostor zbudován, lhostejno kdy. Když si člověk urovnal své nitro uvnitř, vylezl ven, nahoru na poustevnu a mohl se spojit s vyššími, se svými ochránci a s energií, která ho zalila a naplnila novou silou. Symbolický přechod ze tmy nahoru na střechu byl tím důležitým. Menhiru před ní šel pak hledající vzdát hold, opřít se o něj a slíbit, že udělá všechno, aby to, co tu získal, neztratil a dobře využil.

Kačka, Sweet Twilight Tarot:

Menhir: Král pohárů a 7 pentaklů

Poustevna:  

Energie místa, Co můžeme dát místu my, Co může místo dát nám?

2 holí, Páže pohárů, Věž

Dnes nás menhir očistí a pomůže nám uklidnit změť myšlenek, kterou máme v hlavě. Nasměruje nás přesně tam, kam je podle jeho moudrosti potřeba se dostat. Poustevna by pro nás dnes mohla být přestupní stanicí, nástupištěm na novou cestu. Stačí jen využít to, co jsme se v těchto místech už dozvěděli, předat to, co máme ve svých srdcích a sledovat, co se bude dít. Stejně jako kdysi naši předci i my dnes sem můžeme cíleně chodit posbírat nejen houby, ale i myšlenky a informace, pocity a náhledy a všechno to, díky zdejší přírodě a těm, kteří ji používali pro vyšší účely, používat v našich životech dál. Jsme tu přece pro to.

Nakonec z celého dne jakoby vyplynuly tři celky, které jsme měly tu čest projít. První bylo okénkem do historie, nakouknutí do života našich keltských předků a zjištění, jak používali předchůdce googlu k odpovídání na otázky. Druhá zastávka nám ukázala kousek ze světa druidů, z jejich práce i života, dotkla se našich srdcí i duší a na cestu, kterou jsme díky tomu prošli, nikdy nezapomeneme. Třetí objevy už byly milým pohlazení, dořešením a dočištěním. Přírodní útvary i to, čím jsou za ta staletí nabyty, nám pomohly, dopochopit a dotvořit to, co se odehrálo uvnitř tak, abychom to mohly používat ven. Nedá se říct nic jiného, než z celého srdce děkujem!

ZDROJE:

Tajemná místa od Blaníku k Sušici, Pavel Kozák, Nakladatelství MH