Co je tarot a symboly v tarotu od Lenky Vláškové

23.02.2012 09:21

Výborná studentka Lenka Vlášková se v rámci kurzu zamýšlela nad symbolikou tarotu a barvami ve své sadě (Tarot Sharman - Casselli). Zde si můžete přečíst výsledek: 

CO JE TAROT OD LENKY VLÁŠKOVÉ

Tarot by měl sloužit jako nástroj v hledání sama sebe. Je to soubor karet, rozdělený na Velkou Arkánu (22 karet) a Malou Arkánu(56karet + Dvorní karty 16). Velká Arkána jde hodně do hloubky – má svůj název právem. Popisuje konkrétní život. Malá Arkána vyjadřuje děje, osoby a jejich vlastnosti. Popisuje konkrétní život.

MA je rozdělena do příslušných živlů – hole(oheň), poháry(voda), meče(vzduch), pentakly (hmota). Hole vyjadřují vášeň, konání. Jsou jako oheň, potřebují jiskru, aby mohli vzniknout a pak potřebují další konání, aby mohli žítJ, bez přičinění nevzplanou. Poháry vyjadřují naše pocity, emoce. Jsou jako voda, protékají námi a tím co děláme, jsou nezadržitelné a pokud jsou silné umějí i ublížit. Meče vyjadřují logiku, rozum, pochodové myšlení. Jsou jako vzduch, dají se dýchat a přijímat pokud to není příliš otrávené, pak mohou škodit. Pentakly vyjadřují hmotné věci, hmotný život. Jsou jako země, chodíme po ní, děláme z ní věci, měníme formu. Když ji nemáme zemřeme, když ji je moc, škodí charakteru a otupuje ostatní živly. Měli by být v naprostém souladu.

SYMBOLY NA KARTÁCH OD LENKY VLÁŠKOVÉ

 • Muži na kartách – 2PO, Milenci, Císař, 10PE, 10HO, Poustevník, 4HO, 6HO, 2HO, Hierofant, 10PO
 • Ženy na kartách – 10PO, 4PO, EHO, Spravedlnost, 2PO, 3PO, 8PO, 6 PE, Milenci, EPO, 3PE, 6PO, Viselec, 7ME, 7HO, 5PE, Hvězda, 5PO,5ME, Císařovna, 5HO, Blázen, Kolo osudu, 8PE, 10PE, 3HO, 4HO,4ME, 9HO, Ďábel, 8HO, Smrt, Soud, 2ME,5ME, Slunce, Síla, Vůz, Mírnost, EME,8ME, Mág, 2PE, 10ME, 3ME, 4PE, 10PO, 7PIO,9ME, Svět
 • Děti na kartách – 6PO, Smrt, 10PO
 • Zvířata na kartách – Měsíc, 4PO, EPO, Spravedlnost, 3PO,8PO, EPO,6PO, Viselec, 7ME, 7HO, Hvězda, 5PO, 6ME, Císařovna, 5HO, Blázen, Kolo osudu, Císař, 10PE,3HO, 10HO, Poustevník, 4HO, 4ME, 6HO, Ďábel, 2HO, 8HO, Smrt, Hierofant, Soud, 5ME, Síla, Vůz, Mírnost, EME, 8ME, Mág, 2PE, 4PE, 7PO, EPE,9PE,7PE, Svět,
 • Rostliny na kartách – 10PO, 4PO, EHO,2PO, 3PO,8PO, EPO, Milenci, 3PE, 6PO, Viselec, 7ME, 7HO, 5PE, Velekněžka, 5HO, Hvězda, 6ME, Císařovna, Blázen, Mág, 10PE, 10HO, Poustevník, 4HO, 6HO, 9HO, 8HO, Smrt, Slunce, 2ME, 5ME, 2ME, EME, Mírnost8ME, 3ME, 10PO,7PO, EPE, 7PE, 9PE, Svět
 • Stojící postavy – Spravedlnost, 2PO, 3PO, 8PO, 6PE, Milenci, 3PE, 6PO, 7HO, 5PE, 5PO, 6ME, 5HO, Blázen, Kolo osudu, 8PE, 10PE,3HO, 10HO, Poustevník, 4HO, 9HO, 2Ho, Soud, Slunce, 5ME, Vůz, Mág, 8ME, 2PE, 10PO, EPE? 7PE, 9PE, Svět
 • (Tady začínám mít pochybnost o stojících postavách, některé sice stojí, přesto jsou v pohybu – 3PO,5HO,10PE, Blázen, 10HO,4HO, 2HO, 5ME, Slunce, 2PE, 10PO,EPE, Svět)
 • Sedící postavy – 10PO, 4PO, EHO, 6PE, EPO, Velekněžka, 5ME, 6ME, Císařovna, Kolo osudu, Císař, 10PE, 6HO( je sice sedící ale na koni), 8HO, Ďábel, Smrt, 2ME,5ME, Hierofant, Síla, Mírnost, EME, 4PE, 7PE, 9ME
 • Pohled doleva – Měsíc, Císař, 10PE, Poustevník, Hierofant, Soud, 2ME, 5ME
 • Pohled doprava – 5PE, Milenci, 3HO, Kolo osudu, 6HO, 8HO, Slunce, Síla

BARVY V TAROTU OD LENKY VLÁŠKOVÉ

Některé karty mají barvy syté, plné života

 • Mág, Císařovna, Kolo osudu, Viselec, Svět, Blázen, Císař, Slunce

( to podle mě znamená, že jsou plné emoci a jsou bohaté na hodně pocitů)

 • Pak jsou tu karty zaměřené na jednu barvu – do modra a to jsou – Mírnost, Vůz, Soud a Hvězda ( i přes to, že jsou plné i jiných barev, jsou jakoby zastřené, protože karty ukazují důležitost jedné barvy a na tu je třeba se zaměřit – modrá pro mě na těchto kartách znamená – Pochopení
 • Potom jsou karty které ukazují na bílou až odstíny šedé – Poustevník, Velekněžka (Tato barevnost pro mě znamená – duchovno něco co je v nás ale samotných)
 • Poté jsou tu karty, které upozorňují na hnědou barvu – Milenci, Hierofant, Spravedlnost ( to podle mého znamená určité postavení v chování, je to o našem postoji, chování)
 • Pak jsou tu karty které dávají do popředí žlutou barvu – Síla a Ďábel, to podle mého znamená – Vášeň ať v dobrém smyslu či špatném
 • Další kladou důraz na takovou šeď až zamlženost – Měsíc a Smrt ( tady je tedy barev hodně, ale já v popředí vnímám tuhle a to z důvodu – že určité věci jsou v mlze očisty)
 • A poslední kartou je karta Věž ta klade důraz na Fialovou ( ta pro mě znamená změnu, proces uzdravování, který ale není vždy snadný)

ZAMYSLETE SE I VY NAD POSTAVAMI A BARVAMI V BALÍČKU. JAK SE LIŠÍ VAŠE ZKOUMÁNÍ OD LENČINÉHO?