Citáty o tarotu

28.01.2010 14:43

   

„Nelhat. Nelhat je první pravidlo mancie. Ale je možné vybrat z budoucnosti jen něco? Ostatně, kdo stojí o to slyšet, že těch pár kousků drůbeže, které vlastní, chytne slepičí mor, že se dcera spustí s tovaryšem, že domácí ztratí trpělivost a vysype dlužníka na ulici? A tak hledám v budoucích osudech zrnka štěstí, drobky dobrých zpráv, řídké paprsky naděje.“

Vlastní krev, Petra Neomillnerová, Triton 2006, povídka Lístek cesmíny

 

„Bábi neměla nic proti věštění budoucnosti a předvídání štěstí, když ho prováděli laici a k tomu ještě špatně. Něco úplně jiného to bylo v případě, když se do toho pustili lidé, kteří o tom něco věděli. Bábi byla přesvědčená, že budoucnost je velmi křehká záležitost, a když se na ní někdo ošklivě podívá, může se změnit.“

Úžasná zeměplocha, Čaroprávnost, Terry Pratchett, Talpres, 1994

 

"Před osvícením nanosím vodu, naštípu dřevo. Po osvícení nanosím vodu, naštípu dřevo."

Tarot Magie Druidů

 

„Za posledních deset let přispělo k rozšíření povědomí o tarotu mnoho těch, kteří se jím zabývají. A co se na poli tarotu změnilo? Začínáme si uvědomovat, že při práci s tarotem musíme pohlédnout daleko za hranice, které nám vymezuje kultura, v níž jsme vyrostli, a že musíme začít důvěřovat pricipům s univerzální platností. Tím se také prohloubí kvalita a zvýší přesnost našeho výkladu a rozšíří se naše lidské vědomí."

Angeles Arrien

 

 

"Tarot je prostředek okamžité pomoci, jakýsi druh pohotové terapie."

Mary Katherine Greerová

 

O interpretaci karet:

„Výklad může být proveden velmi detailně a zabíhat do nejmenších podrobností nebo rychle a intuitivně, kdy podobně jako mapa nabízí zhuštěný pohled na skutečnou krajinu snů.“

Arthur Rosengarton

 

„Tarot je, z psychologického hlediska, vizuálním ztvárněním psychických stavů. Tarotový symbol je vnější obraz našich vnitřních procesů."

www.spimajim.nazory.eu

 

„Symboly jsou psychologickým mechanismem pro transformaci energie. Jsou navíc audiovizuálním nástrojem sugesce, jehož používáním si jednotlivec osvojí vlastní cestu k tomu, aby pochopil, čeho je ve svém životě strůjcem jen on sám a proč. Tím se zvyšuje jeho důvěra ve vlastní intuici a vnitrní vedení.“

Angeles Arrien

 

„Tarot je symbolickým ztělesněním přírody a nekonečného bohatství všech jejích forem. Zračí se v něm všechny možnosti, které připadají v úvahu, nikoliv jen jedna jediná.“

P.D. Uspenskij

 

 "Cestujeme-li do neznámého města, měli bychom mít s sebou mapu. Když na cestě štěstí vstupujeme do nových duševních oblastí, do nových prostor duše a chceme poznávat nové duchovní horizonty, může nám řeč tarotových symbolů pomoci jako ukazatel cesty nebo turistická mapa srdce a rozumu."

Evelin Bürgerová a Johanes Fiebig

 

"Vyobrazení tarotu jsou srovnatelná s bránami, které se otevírají do neočekávaných prostor, anebo se změnou směru na volné cestě, jež poskytuje široký rozhled."

A. E. Waite

 

"Možnosti tarotu jsou neobyčejně široké. Rozlehlá krajina tarotu se rozprostírá mezi meditací a žertem, mezi spiritualitou a komercí."

Evelin Bürgerová a Johanes Fiebig

 

"Cesta ke skutečnosti vede přes obrazy. Nevěřím, že existuje lepší. Přidržujeme se neměnného, a tím tvoříme neustále měnící se. Obraz potřebuje zkušenost člověka ke svému probuzení. Tak vysvětlíme, proč obrazy během celých generací dřímají: nikdo na ně nepozřel přes zkušenost, která by je probudila."

Elias Canetti