Chotěšovský klášter

08.06.2014 12:59

VÝKLAD Z CHOTĚŠOVA

Klášter Chotěšov založil ve 13.století Blahoslavený Hroznata, stejně jako klášter v Teplé. Osazen byl premonstrátkami z Doksan a měl pohnutou historii plnou zvratů. http://www.klasterchotesov.eu/?st=historie V 18.století byl zrušen Josefem II.

Touchstone tarot, 19.4.2014

Minulost: Rytíř pohárů, 5 holí, Soud, 8 holí

Přítomnost: 8 pohárů

Budoucnost: Slunce

Rada: Měsíc

Varování: 7 pentaklů

Energie místa: Síla

Duch místa: Šťastná veverka

Úmysl založit klášter byl rozhodně dobrý. Blahoslavený Hroznata od tohoto místa zřejmě hodně očekával, vkládal do něj velké naděje a své celé srdce. Jakoby Hroznata věděl o síle tohoto místa a chtěl to včlenit do stavby. Vybudovat to však podle těchto představ nebylo jednoduché, zdá se, že si musel prosadit celou řadu nových věcí, než se to celé povedlo. Nakonec se to přece jen povedlo, i když musel klášter za svou existenci čelit mnoha útokům a ranám. Dnes se zase pracuje na tom, aby klášter vzkvétal a byl přístupný, a i když je to hodně náročné, ale do budoucna se to podaří. Přesto místo samo volá po pomalé změně, trpělivosti a objevení skutečné hodnoty a opravdových pokladů, které ukrývá.

Chotětovský klášter je velmi nabitý a plný velké síly, jejíž skutečná podstata asi ještě nebyla pojmenována. Klášter v sobě ukrývá mnohem víc, než víme, a co možná bude ještě odhaleno. Jeho velká síla a tajuplná energie nás ještě možná hodně překvapí.

 

KOSTEL SRDCE PÁNĚ

Byl vystavěný roku 1901 v pseudobarokním slohu u severního křídla kláštera.

Modern Medieaval, 8.3. 2014

Minulost: Královna pentaklů, Měsíc, Ďábel, Mág

Přítomnost: 3 pohárů

Budoucnost: Eso mečů

Rada: Rytíř mečů

Varování: 8 pohárů

Energie místa: 6 mečů a 7 holí

Duch místa: Mírnost

Tento kostel jako mnoho jiných skrývá velmi častý přechod z původních ženských a přirozených sil v ty tvrdé, mužské. Původní místo bylo krásné a otevřené, plodné a připravené se dále rozvíjet. Pak však přišel tvrdý, naplánovaný zásah a všechny ženské energie doslova zabil. Možná i proto sem po založení kláštera přišly jeptišky a ne mniši. Možná, že Hroznata věděl o ženské podstatě tohoto místa a chtěl ho rozvíjet, což se bohužel vlivem historických událostí, nepovedlo. Momentálně se začíná tato energie trochu projevovat, ale dlouho to asi nevydrží. V kostele zavládla mužská energie a vládne tam tvrdou rukou a nepustí k sobě nic nového a krásného, i když se o to pokouší. Kostel srdce páně je místem, kde spolu soupeří dobro a zlo, ženské a mužské a i když zpočátku to ženské vládlo, mužská síla se nakonec prosadila až do teď. Vypovídá o tom i jméno tohoto kostela. Když tak o tom přemýšlím, i jméno kláštera Chotěšov, souvisí s původní ženskou silou. Choť to však nevyhrála.