Celý výklad

16.03.2011 14:36

Základní informace: tazatelka, středního věku, vdaná a zaměstnaná jako účetní ve velkém podniku.

Postup:

  1. BDI rozklad
  2. obecně o vztahu – zaměření na partnera a důvody současné situace
  3. práce – zaměření na radu ve stávající a nové práci
  4. závěr – výklad zaměřený na pasivitu tazatelky – Odtud se bere…

 BDI rozklad:

1 – signifikátor = 16

2 - negativní rys osobnosti = 4 pentaklů

3 – pozitivní rys osobnosti = eso pohárů 

4 – současná situace = 6 pohárů

5 – vztahy = 8 pohárů

6 – fyzické zdraví = 5 pentaklů

7 – hmota = 3 pentaklů

8 – psychické zdraví = 10 pentaklů

9 – rada = královna holí

10 – varování = 2 pohárů

Tazatelka v současné chvíli napjatě očekává nějaký zvrat. Touží po změně, která ji osvobodí ze současné situace, protože ta se jí zdá již neudržitelná (16. Věž). To, co jí ale v téhle situaci vadí a co ji možná do téhle situace dostalo, je její přehnaná opatrnost a pasivita. Ze strachu riskovat raději sedí a čeká, až ji všechno spadne do klína samo, což není možné (4 pentaklů). To, co jí často pomáhá, je její citovost a láska k ostatním lidem. Je otevřená a vnímavá vůči druhým lidem, kteří toho mohou ale často zneužívat (eso pohárů). V současné situaci je hlavní neprozkoumávat svou minulost, nešťourat se v ní a nehledat v ní problémy, které už tam dávno nejsou (6 pohárů). Jako problematická se ukazuje oblast vztahů, která naznačuje nutnost opustit současný stav a okamžitě z něho odejít, i když to může být velice bolestivé. Je zde naznačena nutnost rozhodnutí tazatele, které musí učinit sám, a přitom nesmí zůstat pouze u rozhodnutí, ale musí se dostat také k činu (8 pohárů). Tuto oblast bych doporučovala po skončení výkladu blíže rozepsat, podrobněji prozkoumat současný stav a především to, co vedlo k této nutnosti odchodu. Také fyzické zdraví je narušená oblast. Fyzická nemoc často upozorňuje na špatné podmínky a na chybu v nějaké oblasti života. Takové problémy se projeví především na psychickém zdraví, ale tuto oblast má člověk přirozený sklon potlačovat. Proto, když se psychika zdá v pořádku a fyzické zdraví je velmi ohroženo, můžete usuzovat spíše než na těžkou a dlouhodobou nemoc, na určitý vzorec chování nebo stále se opakující chybu. Zaměřte se proto v téhle chvíli, kdy je na pozici fyzického zdraví velmi negativní karta 5 pentaklů, na ostatní karty a najděte v nich chybu a tu potom do detailu prozkoumejte a popište. Dalším problémovým místem je podle tazatelky její zaměstnání. Podle karet se ovšem tato oblast jeví docela pozitivně. 3 pentaklů naznačuje, že tazatelka má možnost rozvoje sama sebe a možnost pokroku v pracovní oblasti. Tuto možnost zřejmě z nějakého důvodu nevyužívá nebo dokonce potlačuje. Může to souviset s velmi špatnými vztahy, které byly popsány výše. Problém je tedy pravděpodobně jinde, než si tazatelka umí a chce vědomě připustit. Psychické zdraví se ale jeví také celkem v pořádku (10 pentaklů). Je zde naznačena spíše celková spokojenost se svým životem i se sebou samým. To, že má všechny předpoklady k tomu, aby byla spokojená, ale tazatelka pravděpodobně nevidí. Musí udělat jen jednu změnu ve vztazích. To jí radí také karta na místě doporučení: královna holí. Tazatelka musí být hrdá, sebevědomá, musí si jít za svým a dokázat všem, že je silná a že když chce, může mít všechno. Figura ve výkladu většinou nabádá k následování nějakých vlastností nebo vyhýbání se jiným. Varování na závěr naznačuje, že by se nyní neměla spoléhat na ostatní a důvěřovat jen jim (2 pohárů), ale měla by se soustředit především na sebe a na své vlastní schopnosti. Jedině těmi si může vydobýt, co chce. Z karet jednoznačně vyplývá, že její citová stránka je zde, v téhle situaci, poměrně na škodu. Na začátku výkladu byla sice zobrazena jako její kladná vlastnost, ale nic se nesmí přehánět. Vše musí být vyvážené a proto není možné se na základě své citlivé povahy opírat pouze o ostatní a bezmezně jim důvěřovat. V téhle fázi života je nutné, aby se začala opírat také sama o sebe a šla si za tím, co chce. To, co se po ní teď chce je aktivita a boj za sebe samu. Musí začít něco dělat. Z první karty je patrné, že to tak cítí, ale pravděpodobně to nechce realizovat. Možná je to pro ní obtížné, ale momentálně jinou možnost nemá. To, co musí změnit v první řadě, ačkoliv si stěžuje na práci, je její oblast vztahů. Tam se ten nejdůležitější krok očekává pouze od ní.

Po tomto odhalení je těžké říct, co by mělo následovat. Můžete vykládat karty dále s tím, že se jí budete snažit vysvětlit, že dokud něco sama neudělá, nebude mít nic. Nebo výklad okamžitě přerušíte s tím, že jeho cílem není jí předpovědět růžovou budoucnost, ale poradit ji s řešením problému. Záleží jen na vás.

My zvolíme první možnost. Budeme se snažit vykládat dál s jemnými náznaky, že všechno závisí na ní a ne na výkladu.

To, co jsem doporučila jako další téma, bylo i to, co nejvíc zajímalo tazatelku. Z hovoru vyplynulo, že vztah, který vznikl na pracovišti, je to, co tazatelku nejvíce znehybňuje. Protože ale si nepřipustí zklamání na citové rovině, city jsou pro ní to nejdůležitější, přesouvá největší problémy na práci obecně. Musí si uvědomit, že problém není práce, ale vztah, který jí nedovoluje se v práci dostatečně projevit, aby získala, co se jí skutečně nabízí. Další téma tedy muselo být zaměřeno na konkrétní vztah, který jí ubližuje.

Tazatelka si balíček karet znovu zamíchala, protože následující výklad bude zaměřen na něco jiného než byl výklad minulý, a vytáhla jich 5.

Obecně o vztahu:

Ona: páže pohárů a 6 pohárů

Mezi nimi: eso mečů

On: 6. Milenci a 6 mečů

Na první pohled je patrné, že každý cítí vztah úplně jinak. Ona, protože je nesmírně citově založená, ho také tak prožívá. Chtěla by lásku s velkým L, prince na bílém koni, kterým asi tento partner kdysi byl, ale už není. Chtěla by se vrátit do dob, kdy vztah fungoval a to bez ohledu na to, že potom takhle už fungovat nebude. Touží se vrátit a prožívat to, co už prožila, a nechce si připustit, že to není možné. Proto je její touha po tomto vztahu tolik nenaplněná.

On tento vztah možná prožíval podobně. Je zde vidět hluboké pouto a provázanost s tazatelkou. Rozhodně jí miloval, ale tento vztah je již pryč. On jej vědomě opustil a začal jinde a jinak, těžko už říct, z jakého důvodu. Teď už je to v každém případě jinak a tazatelka už pro něj nemá význam, který kdysi měla. Konflikt způsobuje to, že ona se s tím nechce smířit, zatímco pro něj je to už uzavřená kapitola.

Mezi nimi je nutnost rozumu a rozumového jednání. On musí pochopit, že možná tento vztah uzavřel, aniž by si byl jist, že to jeho partnerka pochopila. Ona musí použít rozum, aby zjistila, že tento vztah je již ukončený a ona ho chtě nechtě musí ukončit také. Nejlepší by byla rozumná a chladná, racionální rozmluva, v níž by si všechno vyjasnili. Musí to jít ale bez emocí, čehož asi není tazatelka úplně schopna. Nicméně, dokud se o to alespoň nepokusí, bude bohužel stále ve stejném bludném kruhu. A podle 16. Věže, která vyšla na začátku výkladu tato situace, tak, jak je teď, dlouho nevydrží a tazatelka bude ke konfrontaci nakonec stejně donucena jen mnohem horším způsobem.

S tímto závěrem se tazatelka nechtěla smířit. Proto se dožadovala dalšího výkladu. V této chvíli je nutné, zaměřit sena její motivaci, která je celkem jednoznačná. Tazatelka opět chtěla slyšet něco jiného, chtěla naději, že to tak nebude, že se k ní přeci jen vrátí.

Otázka: Jaká je perspektiva vztahu?

                                  21

                            4Po a EH

21.Svět ukazuje, že od vztahu se už nic jiného nedá očekávat a že tohle, co je teď je maximum, co jí tento vztah může nabídnout. Všechny možnosti jsou prakticky vyčerpány a je nanejvýš nutné jej opustit. Partner tazatelky to již udělal, tazatelka ještě ne. Další karty zobrazují na další fakt, který tazatelku mučí. Jedná se o střídání dvou fází chování, těžko říct, z jaké strany. 4 pohárů ukazuje stav, kdy jeden z partnerů je rozmrzelý, protivný, partnera pravděpodobně ignoruje a nesnaží se na něj ani mluvit. Druhá fáze, symbolizovaná esem holí, je snaha o nový začátek, na nové úrovni a s novými ideály. Tento měnící se stav jednoho z tazatelů rozčiluje, a je patrné, je že to tazatelka, protože možná i díky tomuto měnivému chování si není schopná vypěstovat od partnera odstup. Otázkou zůstává, proč se tedy partner tazatelky takto chová. Což je další otázka zaměřená na karty.

Otázka: Proč se takto partner chová? – 9. Poustevník

Zřejmě proto, že to tak cítí, že je to tak správné. Dojde k tomuto závěru pokaždé, když nad vztahem přemýšlí. Jednou je závěrem ignorace, podruhé snaha začít znovu. Důležité je, že je to vždy jeho kritické rozhodnutí a že to takhle prostě chce dělat. Neuvědomuje si ale už, jak to cítí tazatelka.

Dál už nebylo v oblasti vztahů, na co se ptát. Tazatelka se snažila o to, najít nějakou vhodnou otázku, z níž by získala kladnou předpověď, ale karta 21. Svět ji ujistila, že to tak už zůstane a žádná změna ve vztahu nenastane.

Zaměřila se tedy na pracovní oblast. Až teď byla potřeba karty znovu zamíchat, protože do té doby se mluvilo o jednom tématu.

Otázka: Co dělat v nynější práci? – 6 mečů

Začít znovu na jiném místě, ale se zkušenostmi, které máte z toho předchozího. Jinými slovy odejít a začít hledat něco jiného.

Otázka: Jaká je perspektiva nové nabídky? Přijde? – 1. Mág

Tazatel musí sám hledat a sám se snažit. Musí zapojit všechny své síly a schopnosti a hledat sám. Do klína, samo od sebe, mu nic nespadne.

Během celého výkladu jsme spolu s tazatelkou došly k závěru, že za vším stojí její nečinnost a neschopnost udělat pro sebe něco aktivního. Proto jsme závěrečný výklad zaměřily na tuto skutečnost.

Závěr výkladu: Odkud se bere má pasivita?

1 = odtud – 5 pentaklů

2 = i odtud – 2 holí

3 = a zejména odtud – 21. Svět

Neschopnost pro sebe něco udělat pramení ze strachu tazatelky. Zdá se stísněná možným ohrožením, které ji obklopuje, a především svým strachem z toho, že bude mít nedostatek čehokoliv, co kdy může potřebovat. Je možné, že tato obava pramení z dětství nebo z minulých zkušeností, které ji negativně poznamenaly.

Další možný pramen její pasivity je její vrozený povahový rys, který jí nedopřeje aktivity. Je pro ní přirozené stát opodál a čekat, co se stane, než se drát dopředu a bojovat za své touhy. Tato vlastnost se dá sice změnit, ale společně s jejími zkušenostmi to půjde ztěžka. 

Hlavní kořen této skutečnosti je potom v jejím přesvědčení. Na základě svých vlastností a zkušeností došla k závěru, že se světem, jaký je, a jejím životem, jaký je, se už nedá nic dělat. To, co teď má, už nelze překonat a nelze to změnit. Tím popírá vlastní snahu a raději to ani nezkouší. Vyvrátit jí toto všechno bude velmi těžký úkol. Protože jediné, co ji z tohoto kruhu vyvede je právě její vlastní snaha a aktivita. Když se o něco pokusí sama od sebe, podaří se to. Když bude čekat, co se stane, nestane se nic.

Na závěr výkladu je nutné shrnout hlavní myšlenky a tazatele povzbudit a dát mu sílu do budoucna.

To nejdůležitější pro naši tazatelku je, aby se bez ohledu na své zkušenosti, konečně začala podílet na svém životě a konečně o něj začala bojovat. První, co musí udělat, začít hledat jinou práci, která ji pomůže se rozvinout a především přestat myslet na svého partnera, který jím již dávno přestal být. Svou vlastní pílí a aktivitou se musí dopracovat ke konečnému zbavení se svého nepovedeného vztahu a tím se dostat dál a blíž k sobě. Když se k tomu všemu odváží, bude mít ze sebe mnohem lepší pocit a bude se na sebe a na svět kolem sebe dívat jinýma očima. To je právě význam karty 21. Svět, která jí provázela celým výkladem. Ona v něm ale viděla uzavřenost a konec jednoho. Za koncem jednoho je ale vždy začátek jiného. Jen co se tazatelka začne dívat na svět jinýma očima, pochopí i tento význam, načerpá nové zkušenosti a bude šťastnější. To bude ta správná konstruktivní změna, kterou slibuje 16. Věž, která byla na celém začátku našeho výkladu.