Bzíííííííí

03.12.2019 12:54

Odpolední vyjížďka do Bzí ukázala, že nemusíme dobývat známé a pojmenované cíle, ale že v nenápadných vesničkách se může skrývat pravé bohatství.

HORA BZÍ

 

11.10.2019, Forest of Echantment Tarot

Minulost: Smrt, 5 pohárů, Viselec

Přítomnost: 10 holí

Budoucnost: Rytíř pohárů

Rada: 7 holí

Varování: 7 pentaklů

Energie místa: Mírnost a 4 pohárů

Duch místa: 6 holí

Zdá se, že tu kdysi nebylo úplně bezpečno a osídlení na této hoře, ani poblíž, krajina její přirození obyvatelé moc nepřáli. Lidé, kteří se tu usídlili, se asi často měnili a odcházeli, necítili se vítáni ani přijati, až odsud odešli na dobro. Hora s muším názvem neláká ke spočinutí, nutí člověka více k práci se sebou, k zamyšlení a překonání sebe sama. Jako bychom tu byli pořád obklopeni duchy, entitami a energiemi, které sem na rozdíl od nás přirozeně patří. Bytosti, které tu žijí, možná v mnoha jiných světech najednou, nás pozorují a hlídají. Žádný krok vedle, žádný projev neúcty. Energie je tu hodně křehká a my jsme zranitelní stejně jako tvorové, kteří mají na místo větší právo než my. A tak se tu můžeme v tichosti projít a s pokorou vyjádřit úctu ke světům, které zatím neumíme spatřit, a když, tak jen někdy.

BOD NAHOŘE: 5 pentaklů, Král mečů, Královna mečů

Na vrcholu hory jsou zřejmě bytosti vyšší. Ne výškou, ale důležitostí. Shlíží shora na ty, kteří chodí kolem a třídí je na ty, kdo neublíží a ty, kteří potřebují pomoct. A těm rádi pomoc poskytnou, ať už přijetím, zázemím, zajímavou informací nebo inspirací, kudy se vydat na životní cestě dál.

BOD U PAMÁTNÍKU

Eso pentaklů, Páže pentaklů, Král pohárů

SPOJENÍ S OKOLNÍMI BODY

6 pohárů, 2 holí Rytíř mečů

Bod, který tu nedávno objevila Mel, je středobodem zdejšího kraje. Vede dál své linie, protíná a nabízí i nám možnost podívat se do svého středu a zůstat v něm za podpory sil, které jsou tu kolem. Hora je místem jen pro někoho, pláň před ní jako by byla pro širokou veřejnost, která pohledem vpřed může klidem a mírem naplnit svou duši a jistotou v zádech dostat sílu a moc kurážného bojovníka. Je možné, že oba směry vedou ke konkrétním bodům, které se třeba ještě časem vyjeví.

 

KAPLE SV. ROZALIE

Svět, Ďábeů, 4 mečů

Před nějakou dobou jsem na jiném místě u kaple zasvěcené stejné světici, dostala pořádnou ránu do hlavy, abych v životě změnila směr. I tady tato dáma nabádá příchozí, aby se zamysleli, kam vlastně jdou. „Jakým směrem se ubírají vaše kroky? Nemíříte náhodou vstříc nějaké pohromě a katastrofě? Jsem patronkou pomoci a ochrany v nečekaných, tíživých situacích, mohu vás varovat včas, dáte-li se. Zastavte tedy zde vaše kroky a zeptejte se sami sebe: Jdu dobře?“

KRUH STROMŮ

2 pentaklů, 8 pentaklů, Rytíř mečů

Cestou k hoře nás zdravili dva havrani, kteří se nehli z místa na poli. Vědomi si jejich důležitosti, jsme se cestou zpět podívali jejich směrem. Kruh stromů s překrásnou energií ticha a klidu mě vtáhnul dovnitř. Přiměl mě obrátit se do sebe, podívat se kolem a pracovat s tím, co právě teď mám k dispozici. Budiž to návodem na nalezení vnitřního míru a spočinutí v sobě, které tak málo kdy děláme.

 

Cesta do Bzí a po Bzí ukázala podporu. A to především v té chvíli, je-li jí člověk otevřený a je-li mu potřebná. Protože v tom okamžiku se celý les semkne, všechny bytosti v něm spojí, aby pomohli a ukázali správný směr a podrželi člověka tam, kde má být. Velké kouzlo na jedno bzííí. :)