Buben, přítel a pomocník

07.03.2019 12:57

Na konci února pozvali Putující Sama Modrého medvěda, úžasného tvořitele bubnů a průvodce jejich světem, na seminář o práci s bubnem.  Bubnovali jsme na konkrétní témata, podpořili Českého lva, Gaiu a zkusili otevřít svá srdíčka.  Tarot nesměl chybět, aby doplnil atmosféru a energii obrazy.

23.2. 2019, Praha-Suchdol, Cheimonette Tarot

PŘED

Kruh a místo před bubnováním: 5 pentaklů

Na začátku dne tu byl každý sám za sebe. V sobě pevně ukotvený, sám se sebou spjatý, otevřený a vnímající druhého, ale držící si odstup a své nastavení. Kolem létající entity, shluky a energie, se volně pohybovaly, couraly a klábosily o počasí.

PO

Kruh a místo po bubnování: Síla

Všechno je spojeno. Nikdo se nikde nepoflakuje, každý má svou roli a úkol a plní ho s vervou, silou a odhodláním. Vše se spojilo, aby to vytvořilo jednolitý útvar, který možná míří různými směry, ale opírá se o sebe navzájem a koná a koná a koná…

RITUÁL ČESKÝ LEV

2 mečů, Viselec, Síla

Kdejaká díra, kdejaká propast,

dá se zas vyplnit, jen to nepropást.

Naše zem má pevnou hráz,

a náš lev je v každém z nás!

RITUÁL GAIA

Smrt, Eso holí, 5 mečů

Země je vše, život i smrt,

nahoru, dolů, úlet, i vrt.

Postav se za sebe, postav se za ni,

otevři své srdce, vlož ho do dlaní.

Opři se o matku, najdi ji v sobě,

Země tě zrodí jak nové robě.

RITUÁL NA HARMONIZACI VNITŘNÍHO MUŽE A ŽENY

Eso holí, Královna holí, 5 pentaklů

Dej ať mozek nepřekáží,

nedej na to, co ti káží.

Uvnitř cítíš správný směr,

ženě, muži v sobě přej.

Oba spolu dohromady,

popřejí ti správné rady.

Nedej mysli tolik volna,

srdce vždycky více slov má.

RITUÁL S VLOŽENÍM ENERGIE DO KAMÍNKU

Eso mečů, 6 mečů a Rytíř holí

Ohlížej se na sebe,

než tě život zazebe.

Raduj se a volně tanči,

sepsala a padla Ančí! :)