Břežanské pochozeníčko

01.06.2019 11:14

Téměř po dvaceti letech se sešla naše okultní skupina BDI, která stála u mého kartářského zrodu. Kromě výjezdního zasedání, tarotových výkladů a vaření jsme také prolezli okolí Břežan u Pačejova, kde jsme našli vyčtený Obětní kámen a poděkovali u kostela sv. Anny stojícím na mnohem starším místě se zázračnou studánkou.

JEZÍRKO U AMFITEÁTRU V BŘEŽANECH

Cestou ke kameni najdete v lese přírodní amfiteátr a za ním jezírko jako z pohádky.

Merry Day Tarot, 21.5.2019

Královna pohárů, Hvězda, Velekněz

Zdejší jezírko je nejen sídlem mocné a krásné vodní paní, ale také zrcadlen. Její síla a úmysly nám mohou předat víc, než si myslíme i mnohdy i víc, než chceme. Pohled do vodné hladiny je jako pohled do jejích očí, slibuje velké poznání a mnoho darů, pokud se jim otevřeme a prokážeme dostatek pokory a úcty nejen ke kráse zdejší královny. Pokud jsme na to připraveni, můžeme se zde touto zkouškou očistit a pokračovat na cestě dál.

STRÁŽCI U KAMENE: 2 pentaklů

Silné kameny, místa nabitá energií a využívaná předky k rituálům a prosbám měla vždy své ochránce. Většinou je prostě nějak poznáme, je třeba je pozdravit a zeptat se, zda smíme vstoupit. A teprve pak podle toho můžeme jít kupředu. Místní ochránce stojí mezi dvěma kamennými hlídači, je silný a pevný a nenechá nikoho na pochybách, že on je tady ten, kdo rozhoduje a jeho volbě je nutné se podvolit. Není to žádný malichera, víc, co dělá a když se ho optáme se skutečnou úctou, pustí nás dál. Hned druhá zkouška krátce po sobě, což? Obětní kámen je zkrátka dobře pojištěn i dnes, vstoupit smí jen ten, kdo sám něco ukáže či obětuje.  

OBĚTNÍ KÁMEN

Úředně je potvrzeno, že místní obřadní kámen keltů je skutečný. Tři na sobě poskládané velké ploché kameny s výraznou jamkou a stružkou jsou totiž zaneseny v oficiálním památkovém katalogu České republiky pod názvem Megalitický kamenný oltář. Figuruje i v místních pověstech. V době knížete Břetislava, kdy se v Čechách šířilo křesťanství, byly některé z použitých kamenů násilně rozpůleny, aby se tak zabránilo šíření a udržování pohanských zvyků. O keltských kamenech se většinou traduje hrozivá legenda. Pokud se pokusíte s kameny hnout, do roka tragicky zemřete. V případě oltáře u Břežan to ale nehrozí. S několikatunovými kameny by totiž možná hnul bagr, ale určitě ne sám člověk.

Minulost: 4 holí, Vůz, 3 pohárů

Přítomnost: Mág

Budoucnost: 3 pentaklů

Rada: Císař

Varování: 9 mečů

Energie místa: Kolo života a Blázen

Duch místa: Poslední soud

Účel místa: Rytíř holí

Že tady kdysi stružkou netekla krev nás napadlo už podle toho, jak Eda celou cestu ke kameni i u něj běhal, štěkal a šílel. Probudil se v něm pud, nikoliv však strachuplný, ale ten nejpudovější, který může být. Také tvar kamene připomínající ženské lůno, nabádal k úplně jiným činnostem, než podřezávání nevinných tvorů. A nakonec karty jasně ukázaly, že se sem odjakživa chodilo spíše slavit, plodit a čerpat energie ze vzájemných radovánek, jistě posvátných. Možná se zde odehrávaly přechodové rituály spojené se sexualitou, možná se sem chodilo žádat Matku Zemi o hojnost a plodnost, a možná sem jen chodili párečky do remízků společně svačit. I dnes je to místo podstatné pro naši energii, je možné se tu opřít a svou sílu a otevřít spodní čakry. Hlavně sem netahat myšlení, meditování a nesnažit se tu jakkoliv uklidnit mysl, to by bylo kontraproduktivní. Účelem je tu spojit protiklady a probudit novou energii, silnou jako kůň vycházející přímo z nás, z toho kým jsme a co je naše nejhlubší přirozenost. Vezměme si tedy odsud přesně to, co právě teď potřebujeme, poděkujme a zapomeňme na bludy o krvelačných Keltech, kteří zde popravovali odsouzené a hltali jejich krev. To zřejmě dělali jinde.

KAPLE SV. ANNY

Kaplička svaté Anny stojí od 18. století na místě údajně zázračné studánky. Od doby výstavby kapličky u ní také roste dnes památný strom, konkrétně lípa srdčitá.

Revival Art Tarot, 21.5.2019

Minulost: Rytíř pohárů, Blázen, Král pohárů

Přítomnost: Rytíř holí

Budoucnost: Svět

Rada: 5 mečů

Varování: 2 holí

Energie místa: 4 mečů a 8 mečů

Duch místa: Slunce

Po místě, kde jsme rozvibrovali ty spodní čakry, jsme se vydali nasytit také ty horní. Kaplička stojící na místě zázračné studánky je to pravé místo, kdo můžeme spočinout, zklidnit bujnou fantazii a spatřit jiné hodnoty, které jsou stejně důležité jako ty první. Pravda, původní ženská energie je zde stále ještě trochu potlačená, byť je kaple zasvěcená svaté Anně, tak o uvolnění ženských sil se nám tu může jen zdát, ale mužská, která tu vládne, není zlá, ani útočná. Nabízí nám klid, povznesení a víru, kterou si máme udržet v srdcích především v těžkých dobách.  Toto místo nabízí útěchu a možnost podumat si nad tím, co nás tíží a porovnat si myšlenky a zbavit se zvláště těch nepěkných. Jakoby pramen, který zde kdysi byl, pořád smýval nánosy tíhy a viny ze všech, kteří sem zavítají a s pokorou požádají o pomoc.

Břežany jsou nenápadnou vesničkou na kraji Šumavy, ale jejich lesy nabízí mnohem víc, než se na první pohled může zdát. Navštívili jsme tři různá místa, různější snad už ani nemohla být, ale přesto je jedno spojuje. Úcta, pokora a čistota, kterou, když nabídneme, dostaneme dary, které si poneseme v našich srdcích ještě hodně dlouho. Milá, láskyplná a obohacující výprava.

ZDROJ:

https://regiony.rozhlas.cz/u-brezan-lezi-skutecny-keltsky-obradni-kamen-pritahuje-milovniky-tajemna-i-7410248