Boží Strakonicko

10.08.2019 22:16

Až na Edu dámská jízda nás letos v červenci zavedla na pár krásných míst na Strakonicku. Hlavním cílem byly zdejší Boží kameny, ale přidali jsme si ještě pár krásných zastavení, abychom nepřišli zkrátka.

BOŽÍ KAMENY, TAŽOVICE 

Skalisko je přirozeným mrazovým srubem rozpadajících se žulových bloků. Místo se opravdu nedá nazvat jinak, než Boží. Nejenom svým hmotným projevem, ale i přímou energií z nejvyššího Zdroje. Účinek místa je okamžitý. Nejenom znaveným poutníkům poskytuje odpočinek, snadné odhození všedních, mnohdy zbytečných starostí a načerpání energie.

10.7. 2019, Circle of Life Tarot

Minulost: 10 pentaklů, 3 mečů, 2 holí

Přítomnost:  Věž

Budoucnost: 9 holí

Rada: Rytíř holí

Varování: 6 pentaklů

Energie místa: Král mečů a Páže pentaklů

Duch místa:  Páže mečů

Účel místa:  2 mečů

Velký dar byl dán do vínku tomuto místu. Nezměrné bohatství, o něž se možná v minulosti pralo, nebo se s ním vždy nejednalo správně. Ale o jeho účincích se vždy vědělo a ty byly hojně k dispozici. I dnes nabízí útěchu a možnost spočinutí, ale nemůžu si pomoct, místo je tak trochu naštvané. Vlivem příchodu množství turistů, kteří zkouší, co to ta esoterika vlastně je, sem zřejmě podle kamenů courá kde kdo a místu už pomalu dochází trpělivost. Zdá se, že nám vyvstává nový fenomén. S lehkým předáváním informací a popularizací esoteriky se z některých míst státá turistické centrum a moc to neprospívá. Přitom asi nejde o množství lidí, ale spíše o to, že jejich ne právě košer přístupy se znásobily. Je třeba skutečně zůstat v pokoře a bez očekávání přistoupit i na boží místa. Nebo se unaví a zavřou a nezbyde nic než skalka vhodná pro trvalky. Nejen zde to vylézá a nejen zde to platí. Miřme sem tedy nejen za dobrodružstvím, ale také za potěchou, opravdovým zájmem a mírumilovností, které můžeme předat. A nejen sem.

NEJSILNĚJŠÍ KÁMEN

Podle informací na místě i podle knihy Pavla Kozáka má nejmenší ze tří vrcholových kamenů nejsilnější energii.

10.7. 2019, Circle of Life Tarot: 8 mečů, Věž, 9 holí

Vše výše popsané platí nejen o celých kamenech, ale především o tom, který je vypíchnut v textu na stromě. O tom nejsilnějším, který se vzteká, volá o pomoc a jestli honem nepocítí alespoň trochu skutečné pokory, pukne. A s ním i to, co mu příroda dala. Ne nadarmo naši předci uctívali vše tajemné a silné neustále, ale využívali jen několikrát v roce nebo jen v případě opravdové potřeby. Čím dostupnější tato místa a síly jsou, tím více bychom s nimi měli šetřit.

HŮRKA, ZVOTOKY

Podle Pavla Kozáka místo, kde se scházeli výlučně druidi, konali tu ve svatyni obřady a používali vrch jako observatoř k určování rovnodennosti a slunovratu.

10.7. 2019, Green Witch Tarot

Minulost: Mág, Král pentaklů a Královna pentaklů  

Přítomnost:  Smrt

Budoucnost: 3 pentaklů  

Rada: Král pohárů  

Varování: Eso pohárů  

Energie místa: Eso mečů a 8 pohárů  

Duch místa: Rytíř mečů

Účel místa: 2 mečů

Oproti populárním Božím kamenům je místo, které jsem našla v Kozákově knize, úplně jiná káva. Snad proto, že se sem tolik nechodí, není tu pořádně, co k vidění a ani to není na turistické trase, vládne zde úplně jiná atmosféra. Dávná mocná magie naplnila místo bohatstvím a silou, která je tu pevně zakořeněná. Posvátnost a napojení nahoru, divokost a surová čistota dává návštěvníkům Hůrky možnost propojit se se sebou, sjednotit rozbouřené části života i osobnosti a přijmout dary, které můžeme použít i mimo tento vrch. Místo je otevřené, ale přesto bychom s ním neměli plýtvat, přestože jeho hloubky jsou nezměrné. Energie jakoby sem byla stažena uměle někým, kdo moc dobře věděl, co dělá a tak nainstaloval i klapku, která vše včas uzavře. Moudré opatření působí tak, že sem přijde opravdu jen ten, kdo potřebuje a udělá s tím jen to, co je nutné. Inu, Druidi!

SVATYNĚ

Svatyně byla v knize Pavla Kozáka ledabyle popsaná, ale pomocí vylosované karty jsme ji celkem spolehlivě lokalizovali.

Green Witch Tarot: Spravedlnost

Místo to bylo silné, krásné a čisťounké. Oproti stavbě na vrcholu s děsivou lebkou jednorožce, přímo lákalo ke vstupu.

Green Witch Tarot: Páže pohárů, Císařovna, Rytíř holí

Do této svatyně doporučuji vstup především těm, kteří neví, kudy jít dál. Potřebují dát svému životu správný směr a najít cíl, kterého je třeba dosáhnout. Stačí jen zavřít oči, zadívat se do dálky a objevit tu pravou cestu pro náš život. Tak jako kdysi Druidi před námi sledovali slunovrat, aby dali pokyn zemědělcům a bylo celý rok, co jíst, i my zde můžeme dostat ten pravý pokyn pro naše duševní políčka. Stačí jen vejít s prosbou do svatyně a na chvíli pokorně zavřít oči. To potřebné už samo přijde.

UMĚLÉ STAVBY

Na vrcholu hůrky jsou z kamenů sestavené stěny a pyramidy, s majestátní lebkou jednorožce. Působí poněkud zlověstně, a nás zajímalo, kde se tam vzaly a jaký je jejich účel.

Green Witch Tarot

Co je to za stavby: 4 pohárů, Eso holí, 2 holí

Kdo je vytvořil: 8 holí a 10 pentaklů

Jejich účel: 6 holí

Vypadá to jako čistý záměr. Cíl setkávání stalé skupiny lidí, kteří mají k místu úctu a scházejí se tu, aniž by něčím škodili. Nápad asi přišel najednou a se stejnou rychlostí byl naplněn a slouží především ke spojení a hledání odpovědí a cest. Budiž tomu přáno!

PODSRP

Právě na Podsrpu je poutní kostel Navštívení Panny Marie Bolestné. Byl postaven v roce 1770. Podnětem pro vznik poutního místa byl nález sochy Panny Marie. Ta stávala na mostě přes Otavu nedaleko hradu, ale při velké povodni roku 1718 byl most zničen a ji voda odnesla na pole místního rolníka. Ten ji umístil nad studánku u svého pole pod lesem a zbudoval pro ni přístřešek. Začali sem putovat věřící z širokého okolí, kteří u sochy Panny Marie hledali přímluvu.

KOSTEL PANNY MARIE BOLESTNÉ

10.7.2019, Influence of Angels Tarot

Minulost: 6 pentaklů, Královna pohárů, Rytíř pohárů 

Přítomnost:  Smrt

Budoucnost: Kolo života

Rada: Páže pentaklů  

Varování: 2 pentaklů  

Energie místa: Hvězda a Blázen  

Duch místa: Král pentaklů

Účel místa: 2 holí

Na počátku stály především pentakly. Tedy nutnost staré zvyky podrobit novým pravidlům a vytřískat z nich pro pány co nejvíce. Cíle zpočátku bohulibé se proměnily na ziskuchtivost, a proto dnes kostel působí vytrženě a neradostně. Nemá péči ani místo, které by si zasloužil a každé projíždějící auto těsně kolem něj ho ničí ještě víc. Původní čistota je poškozena a pozornost, kterou kostelu věnujeme už asi ničemu nepomůže. Škoda tak pěkného příběhu.

STUDÁNKA DOBRÉ VODY NA PODSRPU A KAPLIČKA PANNY MARIE LURDSKÉ

Voda ze studánky byla léčivá. Roku 1749 zde Johanité vystavěli kamennou kapli, ale ani ta nestačila náporu poutníků. Roku 1774 uvítal sochu na svém oltáři barokní kostel s trojkřídlým ambitem, který slouží dodnes věřícím. Také ke studánce si chodí lidé pro vodu. Je čistá, chladná a chutná, mírně radioaktivní. A kaplička nad studánkou je vzorně udržovaná.

10.7. 2019, Green Witch Tarot

Minulost: 10 pentaklů, Královna pentaklů, Kolo života

Přítomnost: Královna holí

Budoucnost: 5 pentaklů 

Rada: 8 pohárů 

Varování: 2 mečů  

Energie místa: Blázen a Měsíc  

Duch místa: 5 holí

Účel místa: Císařovna

To studánka opodál je jiná káva. Je to místo bohaté a pořád plodné, voda je lahodná a snadno se tu věří na zázraky tak, jako kdysi. Novou cestu a odpovědi na své otázky tu může najít každý, kdo přijde s otevřeným srdcem, očima hledajícíma přírodní bytosti a pokorou a úctou k tomu, co nás přesahuje a dojímá.

Smiřme spory, spojme sváry,

stejně na nás čekaj máry!

Prošli jsme čtyři místa a spojovacím prvkem kromě okresního města byl kontrast. Boží kameny X Hůrka. Kostel X Studánka. Kontrast míst původně stejných, ale lidskou nohou a myslí změněných. Vlivem příchodů a odchodů lidí a toho, co kde zanechávají, se mění i přístup bytostí na místech a energii jako takové. Přitom nejde o to necourat se sem, ale nezapomínat na čtyři základní ezoturistická slovíčka: „Dobrý den, Nashledanou, Prosím a Děkuji.“ Berme to jako to nejmenší, co můžeme udělat a jako smazání zablácené stopy, kterou jsme tu zanechali.

Tak děkuji a nashledanou!

(Na co? Na co? Aha! Na shledanou!)

ZDROJ:

www.putujici.cz

Pavel Kozák, Od Blaníku k Sušici

Informační cedule na místě