Beskydy 2019

07.03.2019 12:56

Stejně jako vloni jsme i letos s Putujícími navštívili Janin krásný sroubek v Dolní Lomné v Beskydech. Sněhu bylo Vladčinými slovy „až po Jůlinku“, ale to nám nezabránilo obejít pár míst a oslavit Imbolc na břehu šumící říčky.

DEN PRVNÍ

31.1.2019, Hrádek, Jablůnkov, peřej Belko

IMBOLC

„Svátek světel“, který se pojí k živlu ohně. O tomto svátku mladý bůh dosahuje dospělosti a společně s Bohyní se vrací z podsvětí, kde zůstává jen starý bůh, jehož moc (projevená jako zima) už mizí.  

Maat Tarot: Viselec

Co jiného mohlo vyjít na probouzející se přírodu, pukající ledy a kořínky deroucí se na povrch než rodící se dítě v klasu? Plné očekávání, slibů a nadějí, že vše, co děláme má smysl a že naše konání bude korunováno přesně tím, čím být má. Rodí se vše nové, ať už naším přičiněním nebo bez a koloběh je stále v běhu. Víc se říct nedá, veškeré další pokusy o to zastavila prázdná karta, protože řečeno už bylo vše.

RUNOVÝ KÁMEN

Kousek od peřeje Belko nedávno Putující objevili kámen, na kterém jsou podivné znaky připomínající runy.

Maat Tarot: 3 holí, Blázen, 9 holí

Znaky, které jsou na tomto kameni, měly pro naše předky velký význam. Podle karet jakoby pro ně představovaly návod, cestu, označení místa, které bylo podstatné k rituálu, posunu a růstu. Zde někde mohl být kdysi vykonáván přechodový rituál, prosba o posun a cestu vpřed, jednotlivce i skupiny. Odevzdání se, a získání opory pro další kroky. „Zdes přišel o matku, synu, a získals vlastní nohy, které už samy dojdou tam, kam vede tvá cesta.“ A právě tento kámen na tomto místě byl středem takové práce, kterou bylo třeba v konkrétním čase vykonat.

DEN DRUHÝ

1.2.2019, Hrčava

STUDÁNKA PANNY MARIE LURDSKÉ

Studánka z roku 1937 se stala každoročně poutním místem k oslavě Cyrila a Metoděje. Traduje se, že voda z této studánky je zázračná, leckdy stačí, že se člověk vodou pouze omyje.

Ancestral Path Tarot: Ďábel, 9 pentaklů, 7 mečů

Pramen: 2 pentaklů

Zvláště lidé ve stavu nedobrém, podléhající nemocem a těžkostem, mohou sem přijít, požádat všechny pomocníky, své i místní a dostat sílu na zvednutí se, odhodlání se postavit svým protivníkům, ať už jsou z masa a kostí nebo nehmotně v duši či srdci sídlí.

Pramen je plný poznání, informací, které nás mohou mnohé naučit. Ne náhodou se studánka pojít se svátkem Cyrila a Metoděje, kteří přinesli písmo a jazyk, aby informací mohlo být víc a lidé měli o čem přemýšlet. Voda jako by z hloubi země sbírala cestou na povrch vše dole ukryté a vynášela to na světlo, kde i my můžeme trochu ochutnat. Její léčivost je v novém odhalení souvislostí, jiném pohledu na svět a pokoře, že i když obsah nevidíme, může nám mnohé dát.

TROJMEZÍ, OBELISK

Místo setkání tří států, spojení a sjednocení.

Wildwood Tarot: 3 holí, Král holí a Královna holí

Na křižovatce strážce stojí,

a hlídá, hlídá cestu trojí.

Kdo odevzdá vše, může projít,

bez zášti, křivd se rány hojí.

Propojení je hlavním smyslem místa i výpovědí karet. Je jedno, zda sem dorazí král či královna, tady padají koruny nebo hlavy.

STUDÁNKA U POTOKU

Ancestral Path Tarot: 10 mečů, Blázen, 9 holí

Velice očistný pramen, schopný poslat do věčných vod vše zatížené, nepravé a zbytečné, a přinést nový proud, plný síly a slov, která jsou potřeba k pochopení. Pramínek se pak může zvětšit, nabrat další a další a vytvořit řeku, z níž budou živy celé další generace po nás. Jejich i naše životy nese síla tohoto pramínku jen zdánlivě malého v sobě.

DEN TŘETÍ

2.2.2019, JESTŘEBÍ VODOPÁD, DOLNÍ LOMNÁ

Jeho výška odpovídá 3 metrům, průměrný průtok vody 10 l/s a mohutnost ve své střední části potom 30 m.l/s. Celkový sklon vytváří skoro pravý úhel, tedy 80 stupňů. Vodopád se nachází na menším přítoku, tedy důležité zdrojnici Jestřebího potoka v nadmořské výšce 720 m n. m. uprostřed lesnaté přírody Moravskoslezských Beskyd.

Místo, Shapeshifter Tarot: Kolo, Páže pentaklů, Měsíc

Energie, Wildwood Tarot: Páže mečů, 9 pohárů, Poustevník

Tekoucí voda je obvykle nositelem silné energie, ale to, co teče tady předčí zřejmě i Niagaru. Lítá to tu sem a tam, přináší, odnáší, léčí, čistí, otáčí se. Jsme ve víru, agonii a zmítáme se z jedné strany na druhou. Probouzí se tu všechno nepojmenované, zahrabané a potlačované v nás, aby se tu vybouřilo, vydovádělo a vykřičelo.

Rys, silové zvíře tohoto místa, se přitom dívá, co tu blbnem a nenápadně naznačuje, že za touto bouří je vchod přímo tam, kam se bojíme jen nakouknout. Otevírá nám tyto dveře, ale rozhodnutí už je na nás. Cestu k nim známe, a když se řvaním dostaneme k momentu, kdy není, co dál křičet, uslyšíme, pochopíme i proč. A pak někde v dálce slyším šeptat Jirkova slova: Za obrovskou práci se změnou, nepatrný úsměv je odměnou.“

ÚKOL

Úkol zde, Shapeshifter Tarot: Velekněžka, 8 pentaklů, Eso pohárů

Výsledek, Shapeshifter Tarot: Král pentaklů

Do kotle vhoď tři žabí nohy, dvě muší vejce a z komára chlup, vař to při úplňku až do svítání. Naber to do dlaní a napoj tím prvního ptáčka, kterého ten den spatříš a umyj si ruce.

Dobře, to není ten úkol, který jsme tu dostali, i když by to bylo asi dobrodružné. Jestřebí vodopády tečou a míchají v sobě tu správnou kombinaci k propojení. Naším úkolem je pomáhat a nepřekážet tomuto procesu, který teče všude kolem nás. Spojme všechno, co patří k nám, co je v nás i co je okolo. Naberme si z kotle, ve kterém se to míchá, a podělme se se vším, co se nám nabízí. Spojení, celek, kombinace, smíchání nesmíchatelného. To je ten úkol, na kterém můžeme pracovat, nejen tady. A to nás dovede k větší jistotě uvnitř našich těl, a jasnějšímu spojování s tím, co nám přijde do života. Tak jako na poslední kartě je napůl žena a napůl králík i my můžeme vytvářet kombinace, které se zdají bláznivé a nemožné. Ale když odevzdáme běžné myšlení, náhledy a vzorce, které nám dávají falešnou jistotu nad naším životem, pustíme všechno, co nás brzdí, objevíme celý život v jednom prameni, celý svět v jedné skále a naše srdce v každém stromě.

Jestli jste si všimli, ve výkladech nás během těchto dnů hojně provázel Blázen a jeho energie vůbec. Vyšel i mě, když jsem se před odjezdem ptala, o čem to vlastně tentokrát bude. Blázen i Beskydy nás letos učily odevzdání. Věcí, pocitů, hodnocení i sebe. Místa, která jsme prošli, přesahují naše běžné životy. Jsou a budou tu mnohem déle než my a z jejich pohledu to, co je pro nás důležité, nehraje žádnou roli. Připomíná nám to nadhled a lehkost, protože pomíjivost je tu všude znát. Každý náš nádech, naše slovo a naše síla je v porovnání s tím, kudy chodíme a čím tu procházíme, maličkost. Příroda kolem prostě je, a vždy bude, nezáleží na tom, jak my jí zhodnotíme a pojmenujeme. Protože až se stromy, prameny a skály rozhodnou nadechnout se příště, tak my, už tady nebudeme. :)

ZDROJ:

https://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/severni-morava/moravskoslezske-beskydy/7544-jestrabi-vodopad/

http://www.estudanky.eu/3871-studanka-lurdska-jeskyne

http://www.putujici.cz/index.php?p=p_516&sName=Rys