Bečov nad Teplou

25.09.2016 18:09

10.9.2016 jsem se celým Mystique účastnila Svatebního veletrhu v Bečově nad Teplou. Vykládali jsme budoucím novomanželům i návštěvníkům této ojedinělé západočeské památky a nemohla jsem vynechat také výklad na hrad samotný.

HRAD

Hrad Bečov nad Teplou byl založen na počátku čtrnáctého století rodem pánů z Oseka, jimž náležel spolu s panstvím téměř dvě století. K největšímu rozvoji hradu došlo koncem patnáctého století a v první polovině šestnáctého století, kdy hrad patřil rodu Pluhů z Rabštejna.

https://www.zamek-becov.cz/cs/o-arealu

Infinite Visions tarot, 10.9.2016

Minulost: Rytíř pentaklů, Síla, Páže pohárů

Přítomnost: 10 mečů

Budoucnost: Král mečů

Rada: 2 pentaklů

Varování: Měsíc

Energie místa: Král holí a Královna holí

Duch místa: Král pentaklů

V minulosti hradu hodně záleženo na tom, kdo a jak ho obýval. Podle toho, v kterých byl rukou a co ty ruce zamýšlely, se s hradem nakládalo. V úplných začátcích, když tu ještě nic nestálo, bylo místo čisté, plné pokory a klidu. Možná sem chodili lidé přemýšlet a meditovat, možná se zde mohlo nacházet poutní místo, jen malý křížek, který byl čistou láskou a vděčností uctíván těmi nejchudšími. Pak místo ovládl mocný rod  a vytvořil zde velké množství energie, kterou ale ničím nezkazil, ani neovládl. Bylo to krásné místo na žití, a zdejší zdi jistě pamatují hodně krásných osudů. Původní síly se dnes zabíjí, zřejmě touhou po výdělku nebo přívalem turistů toužících vidět relikviář svatého Maura. Cenná památka tak trochu zazdila původní lásku místa a udělala z něj výstavní síň.  Hrad sám a jeho příběh ustoupil do pozadí a je z toho cítit trochu smutek.  Za tichých nocí je možná slyšet, jak hrad vzdychá, protože o něj není takový zájem. Na jeho podobě a energii se především postarali lidé, kteří zde žili a z hradu vytvořili místo plné lásky a radosti. Na ty se zde možná i díky slavné památce zapomíná. Díky všem, kdo se postarali o to, že hrad stál, stojí a bude stát ještě dlouhá léta. S relikviářem nebo bez.

ZÁMEK

Pod hradem stojí zámek z osmnáctého století, který má původní renesanční jádro. Za držení bečovského panství belgickým rodem Beaufort-Spontin navrhli významní architekti Josef Zítek a Josef Mocker rozsáhlou přestavbu areálu v romantickém stylu.

https://www.zamek-becov.cz/cs/o-arealu

Infinite Visions tarot, 10.9.2016

Minulost: 5 holí, 9 pohárů, Spravedlnost

Přítomnost: 10 mečů

Budoucnost: Temná Velekněžka

Rada: Rytíř holí

Varování: Páže pohárů

Energie místa: Rytíř pentaklů a 5 pohárů

Duch místa: Viselec

Je-li hrad původně poklidným místem, pak zámek má historii trochu více bujarou. I tady je však ve výkladu množství dvorních karet a tím důraz na lidi, kteří zde žili a vytvářeli zde energii. Zdá se, že areál hradu i zámku sám o sobě žádnou velkou energii nemá, že nestojí na energetickém nebo nějak přírodně významném bodě, ale že teprve s příchodem silných osobností, energii a sílu získal. Není to časté, většinou to bývá tak, že si lidé záměrně vybrali místo, které už něco vyzařuje, a tuto energii využili. Zde je to tak trochu naopak. Zámek se musel hodně prosadit, než vzniknul, možná, že spory, které kvůli tomu nastaly, byly hodně vyhrocené a někdo je zaplatil i svým životem. Zároveň jako by se to vše konalo tak trochu z rozmaru jednoho starce. Romantická přestavba možná byla na truc a jen proto, aby působila okázale, bez patřičné hloubky a energie. Spravedlnost zasáhla, rozmařilý stařec byl asi ztrestán, nicméně zámek stojí dál a je zase jen na lidech, jak bude využit. Desítka mečů už vyšla na přítomnost hradu, o kterém jsem psala výše.  Nutí mě to k zamyšlení, jak je s celým areálem Bečova v současné době nakládáno a zda někde neunikají nějaké důležité vlivy nebo příležitosti. Ani budoucnost totiž nevypadá právě růžově.  Zámek sám přitom chce energii, boj a válku.  Zlobí se na to, co se s ním dělá, a varuje nás před romantickými představami a zavřenýma očima. Je tak trochu ubit a vyčerpán, nemůže se dál rozvíjet, jak by chtěl. Je v rukou, které se mu nelíbí a které jen čerpají a nedávají. Bečov je vlastně smutný zámek, protože jeho skutečný potenciál zůstává jen na povrchu. Je nám nabízeno pozlátko, které je dobře využito, ale je zde ještě mnoho neprozkoumaných hloubek a otazníků, které nebyly zodpovězeny. Nezůstaňme na povrchu, ptejme se a vracejme se k původu tohoto místa a ke všem, kteří jej pomohli vytvořit.

BERGFRIT

Hradní jádro střežila okrouhlá věž – bergfrit, poslední útočiště majitelů hradu. V roce 1623 však pro špatný stavební stav musela být z větší části snesena. Dodnes z ní zůstala zachována pouze šestimetrová část, upravená v 19. století jako vyhlídková terasa. 

https://www.zamek-becov.cz/cs/o-arealu

Infinite Visions tarot, 10.9.2016

Rytíř pentaklů, Vůz, 8 pohárů

Pokoru, pokoru a ještě jednou pokoru. Ve všech třech výkladech jsme mohli najít Rytíře pentaklů. Není to však tradiční oráč a pracant. Je to smutný, ale pokorný rytíř, chudý a vděčný za vše, co dostává. Možná je to někdo, kdo měl jen svou lásku k hradu, komu na něm moc záleželo, a kdo se teď trápí nad tím, co se z něj stalo. Čas od času se sem vrací, aby se podíval, zda je to pořád stejné a vždy se svěšenou hlavou a smutkem v srdci odjíždí. Navštěvuje všechna místa zde, celý areál a nenachází nic z toho, co znal a miloval. Můžeme mu nějak pomoct? Mohli bychom pátrat v minulosti a najít jména těch, který s hradem měli něco společného. Možná už jen tahle snaha způsobí nepatrnou změnu a přinese o trochu víc radosti než tu nyní je.

Podíváme-li se na karty podruhé, aby nám řekly něco o věži, na kterou byly vytaženy, spatříme místo velkého rozhledu, odkud se patrně pozoroval sebemenší pohyb kolem hradu. Věž tedy asi hrála roli v obraně a přinášela rozhled po kraji, aby tak strážci mohli upozornit na blížící se nebezpečí.