Astrologické domy

30.07.2009 11:30

 

    OBRAZ ROZKLADU

 

KARTA
VÝZNAM
1
IDENTITA, OSOBNOST TAZATELE
2
MAJETEK, PENÍZE, ZISKY
3
KOMUNIKACE, VZTAH K LIDEM
4
RODINA, DOMOV
5
TVŮRČÍ SCHOPNOSTI, POTĚŠENÍ
6
PRÁCE, SPOLEČNOST
7
PARTNERSKÉ VZTAHY
8
TOUHY
9
CESTY, VÍRA, IDEÁLY
10
AMBICE, ÚSPĚCHY, POSTAVENÍ
11
ZDRAVÍ
12
PŘEKÁŽKY, OMEZENÍ

 
MODELOVÁ SITUACE
Mladá žena chce podat celkový přehled o své současné situaci. Připadá si apatická a smutná a chce vědět, z čeho to pochází.
 
O ROZKLADU
Celkový, obecný,  komplexní rozklad, který nabízí především přehled současné situace a možností, které tazatel v jednotlivých možnostech má. Většinou z něj vyplynou různá úskalí, která je potřeba řešit.
 
KDY ROZKLAD POUŽÍT
Na začátku výkladu jako obecný popis toho, co se děje. Když chce mít tazatel přehled nebo nemá konkrétní otázku.
 
TÉMA VÝKLADU
Celkový popis situace.
Otázky bez tématu.
 
MOŽNÉ OTÁZKY
Jak vypadá moje současná situace?
Co je v mém životě v pořádku a co ne?
Kde může být nějaký problém?