Andělská hora

23.03.2014 18:04

ZŘÍCENINA HRADU ANDĚLSKÁ HORA

Mezi Vánocemi a Silvestrem jsme oblezli Andělskou horu. Hrad Andělská Hora stával na kuželovitém vrchu těsně nad stejnojmenným městečkem. Přesné okolnosti jeho založení nejsou známé; je však nepochybné, že vznikl až na přelomu 14.a 15. století na bečovském panství pánů z Rýzmburka. Andělská Hora měla spolu se starším hradem Bečovem patrně zabezpečovat zdejší rozsáhlé rýzmburské zboží, obklopující z jihu, východu i severu královské Karlovy Vary. Po dobytí Švédy v roce 1635 byl již udržován pouze nouzově. Andělská Hora byla definitivně opuštěna po požáru roku 1718. K hradu se váže pověst o nešťastné lásce a alchymistovi, který zde pobýval a tvořil.

http://www.hrady.cz/index.php?OID=101

29.12.2014, Andělský tarot

Minulost: 9 pentaklů, 7 pentaklů, Smrt, 9 holí

Přítomnost: Král holí

Budoucnost: Císař

Rada: 6 holí

Varování: 4 holí

Energie místa: Císařovna a 7 pohárů

Duch místa: 5 mečů

Tragickou lásku hodnou Romea a Julie skutečně líčí karty ukazující minulost. Na první kartě je smutná žena sedící na břehu moře, která možná čeká na svého milého. Ten není s ní, ale je také sám na druhé kartě a čeká, až bude moci něco udělat. Třetí kartou vjíždí do naše příběhu Smrt. Rozvíří události, něco se pohne. Ale průběh nekončí happy endem. Tak jako Andělská hora později vyhoří, požár na čtvrté kartě symbolizuje násilný konec jejich velké lásky. Ta se však nikam neztratila, zůstává ve zdech hradu napořád a připomíná nám sílu lásky, kterou nic nezničí. Byť andělská, tak prožitek nešťastné lásky odsud ještě nevyprchal. Čert na kartě, která označuje ducha místa, nám připomíná, že my jsme dál a můžeme porážet své smutky jinak než jedy. Že naše vztahy máme ve svých rukou a že nemusí dopadnout špatně, pokud si svou sílu uvědomíme.

Jak s tím vším souvisí alchymista, který zde pobýval? Jeho čas ještě přijde. Císař v budoucnu slibuje oživení tajných sil a možná konečné očištění smutku, který je v některých částech hradu stále cítit.

KOSTEL SVATÉHO MICHALA ARCHANDĚLA  (pod zříceninou)

Původně pozdně gotický farní kostel sv. Michaela Archanděla byl postaven v letech 1487-1490 chebským stavitelem Erhartem Bauerem na náměstí nově založeného městečka Andělská Hora (Engelhaus) pod stejnojmenným hradem pánů z Plavna. Po velkém požáru městečka v roce 1718 byl kostel barokně obnoven. Do dnešní podoby byl kostel po dalším požáru městečka v roce 1885. V letech 2010-2011 proběhla celková obnova vnější fasády zchátralého kostela.

http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/andelska-hora-kostel-sv-michaela-archandela/

29.12.2014, Daniloff tarot

Minulost: Mírnost, Ďábel, 9 pohárů 

Přítomnost: Král pentaklů

Budoucnost: Páže pentaklů, Páže holí

Rada: Rytíř pohárů 

Varování: 4 pentaklů

Energie místa: Páže pohárů, 2 holí 

Duch místa: 9 mečů

Tento kostel zasvěcený dokonce archandělovi je klasickou ukázkou vlivu křesťanství na čistá pohanská místa. Původně zde vládla krásná atmosféra, andělé se sem slétali a místo bylo plné krásné a něžné energie. Příchod Ďábla obrátil tuto čistotu naruby a přesměroval jej od lásky k lidem, k lásce k hmotě, materialismu a bezuzdnému užívání. Zdejší mniši nebo farář tak zřejmě kázali vodu a pili víno a to podle 9 pohárů doslova. Síla této přeměny byla tak velká, že stále není zapomenutá a ač je to už hodně dávno a jistě zde mnohokrát došlo k pokusu o nápravu. Jediné, co můžeme udělat, je dávat tomuto kostelu lásku a ne hmotu, posilovat ho a přispívat k tomu, aby nabral v budoucnu nový dech.

ŠTICHLŮV MLÝN

Lesní usedlost s mnoha staveními byla odedávna částí Andělské hory. Mlýn dostal jméno podle svého prvního majitele, stojí zde už od roku 1660. V roce 1932 vyhořel a již nebyl obnoven, ruiny jsou zde zachovány dodnes. Na rozdíl od Andělské hory plné světla, se v údolí válela zlověstná mlha a mlýn vůbec nepůsobil hezky. Karty pak vše potvrdily.

Zdroj: Informační cedule na místě

29.12.2014, Daniloff tarot

Minulost: Svět, 6 holí, Páže pohárů, 5 pentaklů  

Přítomnost: Velekněz

Budoucnost: Páže pentaklů

Rada: 6 pohárů 

Varování: 9 pohárů 

Energie místa: 8 holí a Vůz

Duch místa: Závěs

S vylosovanými kartami se nám otevírá příběh silného a rozhodného muže, který se s ničím nepáral. Vidím před sebou zlého mlynáře, který nešetří lidi kolem a přivádí do neštěstí nejen děvečky, ale také všechny lidi okolo sebe. Jeho duch se zde po svém mlýně pořád prochází a nenechá nikoho na pochybách o tom, že tohle je jeho mlýn a že my s tím nic nezmůžeme. Nepustí nás dokonce ani k tomu, abychom ho příliš odhalili. Poslední vylosovaná karta je závěs, za který se nevidí. A tak ani my nemůžeme zjistit víc. Zlý mlynář zde tak stále vládne pevnou rukou a ani nově opravená kaplička nepříjemný pocit nezmírní.

KAPLE PANNY MARIE

Kaple Panny Marie byla postavena v roce 1851 mlynářem ze Stichlova mlýna Johannem Schöttnerem. Osada byla zbořena, kaple jediná zůstala a nedávno byla místními dobrovolníky opravena.

29.12.2014, Daniloff tarot

Minulost: 8 pohárů, 4 pohárů, 9 mečů, Královna mečů   

Přítomnost: Páže mečů

Budoucnost: 5 mečů 

Rada: Rytíř pentaklů 

Varování: 10 holí  

Energie místa: Král holí a Závěs

Duch místa: Císař

Přestože se jedná a náboženskou stavbu, která je nově opravená a krásná, její energie a příběh už tak hezký není. Vypadá to, že byla postavena, aby si někdo vykoupil své svědomí, jako odpustek za velké viny někoho, kdo se bál o své místo v nebi. Jako by i sem prolínal duch mlynáře z blízkého mlýna. Jakoby nakonec přece jen pochopil, jak špatně se choval a chtěl to napravit. Pravděpodobnější ale je, že se začal bát posledního soudu a chtěl si tak koupit své místo v ráji. Zda se mu to povedlo je asi jasné.

Štichlův mlýn a zaniklá osada je tak velmi záhadné místo, které ostře kontrastuje s Andělskou horou. Asi bychom se tu neměli dlouho zdržovat a raději půjdeme vykládat dál.

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (proti hradu)

Je původně poutní, později hřbitovní kostel postavený na konci 17. století. Poblíž stávala dřevěná mariánská kaple a poustevna. Kostel i hřbitov jsou postaveny na symbolickém půdorysu trojúhelníka, unikátní je i trojboký oltář. V současné době je kostel využíván jako obřadní místnost, koncertní a výstavní prostor.

29.12.2014, Daniloff tarot

Minulost: 2 pentaklů, Páže mečů, 8 holí

Přítomnost: Milenci

Budoucnost: 10 pohárů  

Rada: Král pentaklů 

Varování: Císařovna  

Energie místa: 5 holí a Věž

Duch místa: Král holí

Kostel nejsvětější trojice vznikal zřejmě velmi pomalu a rozporuplně. Jakoby na jeho počátku stály konflikty a nejistota, kterou pak ale rozčíslo jasné rozhodnutí. Věci se daly do pohybu a veškerá nejistota se roztříštila. Zřejmě zasáhla nějaká autorita a ukončila dohady. Nyní kostel kvete, září a je otevřený návštěvám. Na to, že je to kostel je ale místo velmi energeticky nabité, a jeho síla může i zranit. Kostel je ryze mužské místo, a možná právě proto se snadno může stát, že nás jeho energie zaskočí. Karty vylosované na kostel jsou velmi zvláštní, nesou v sobě divokost a dravost, mužskou sílu a sexuální energii. Proto je možné, že na tomto místě stávalo něco jiného, co by této síle odpovídalo více. Na kostel se pak tato zvláštní energie přenesla a my se zde můžeme nabíjet, ale přeci jen raději opatrně.