Aleister Crowely

07.02.2011 09:50

Kontroverzní mág a tarotář, který se společně zasloužil o obnovu tarotu a i přes svou rozporuplnou pověst se zapsal do tarotových dějin. Jedni v něm vidí úchylnou bestii a jiní vzor. V první polovině dvacátého století vydal tarotovou sadu Thovt tarot, který je velmi populární do současné doby.

VÝKLAD NA OSOBNOST OSOBNOSTI

Datum: 6.2. 2011, Použité karty: Morgan Greer tarot

Vytažené karty:

1, 2 = Osobnost, jaký člověk byl/je – Eso pentaklů a 6 pohárů

3 = Jeho temperament – Rytíř mečů

4 = Jeho duše, pravá podstata - 9 mečů

5 = Jeho slabiny – Královna mečů

6 = Odkud přišel, z čeho vzešel – 10 pentaklů

7 = Jaký měl život – 2 pentaklů

8 = Čeho dosáhl/ještě dosáhne – 5.Velekněz

9 = Jeho poselství, životní role, význam – 9 pentaklů

Výklad:

O Aleisterovi Crowleym toho bylo už hodně napsáno, ale faktických informací už tolik není. Jdou s ním spíše legendy a pověsti než skutečná fakta, ale tak je to u velikánů asi běžné. Podle karet byl Crowley velmi plodnou a bohatou osobností, která se ale nemohla rozvinout tím správným směrem a proto zůstal ve svém životě jaksi na začátku, nebo chcete-li pořád dítětem. Nápady zřejmě neuměl úplně dobře převést do praxe a tak zůstal někde zamrzlý a nemohl se úplně rozvinout. Navíc jeho nápady často hraničily s tím, že nebyly schopné realizace a tak zůstalo jen u slov. Bylo to zkrátka takové velké dítě.

Jeho temperament byl sice nezdolný, ale ne moc energický. Často se prosazoval na úkor ostatních a šel přes mrtvoly, proto možná jeho temperament občas působil chladně. Jeho duše hodně trpěla a nemohla se pustit tam, kam by chtěla. Těžko říct, zda to způsobovaly okolnosti nebo často on sám, ale v nitru skutečně trpěl a nebyl svobodný. Jeho slabinou bylo, že to nedokázal projevit, vyventilovat nebo se toho zbavit. Byl spíše chladný a strohý a zachovával si svou image, i když občas ne vždycky chtěl.

Crowley vzešel z poměrně bohatých a stabilních poměrů, kde se možná dbalo více na peníze a materiální hodnoty než na city a emoce. Neměl asi nedostatek, ale toto konvenční prostředí jeho volné povaze nemohlo vyhovovat. Jeho život byl zkrátka nenaplněný, měl zřejmě ještě mnoho cílů a plánů, na které nezbyl čas nebo prostředky. Neustále balancoval mezi dvěma světy, mezi několika možnostmi a nemohl se věnovat ani jedné pořádně. Zůstaly po něm výsledky, ale těch mohlo být zřejmě ještě mnohem víc. I přesto dosáhl úctyhodného postavení, stal se pro mnohé vzorem a příkladem a získal si i v dnešní době mnoho následovníků a vyznavačů. Jeho dílo a přístup se stalo učením a novou formou náboženství, která má ve světě své místo.

Jeho odkazem je lehkost a volnost v přístupu k věcem duchovním i materiálním. Ukázal nám, jak propojit obě sféry, jak si vychutnat duševno i hmatatelné věci a jak si užít života plnými doušky, např. i po sexuální stránce. Pro jeho svobodomyslný přístup a nadhled by měl zůstat v mysli všech konzervatistů.