Adina Mandlová

07.02.2011 09:46

Další oblíbená prvorepubliková herečka, která za války zažila velké úspěchy a po válce velká neštěstí. Byla silnou a charismatickou osobností a kromě své krásy a šarmu měla také velké sebevědomí a chuti se prosadit.

VÝKLAD NA OSOBNOST OSOBNOSTI

Datum: 6.2. 2011, Použité karty: Morgan Greer tarot

Vytažené karty:

1, 2 = Osobnost, jaký člověk byl/je – 2 holí a Král pohárů

3 = Jeho temperament – 3 pohárů  

4 = Jeho duše, pravá podstata - 6 holí  

5 = Jeho slabiny – 2.Velekněžka

6 = Odkud přišel, z čeho vzešel – 11.Síla

7 = Jaký měl život – 0.Blázen

8 = Čeho dosáhl/ještě dosáhne – 8 pohárů

9 = Jeho poselství, životní role, význam – Král holí

Výklad:

Osobnost Adiny Mandlové byla velmi rozporuplná. Na jedné straně jakási pohodlnost a neangažovanost, pokud z toho nebudu něco mít a na straně druhé obrovské srdce a laskavost pro každého, kdo to potřeboval. Dalo by se to vyložit také tak, že své city velmi dobře znala, uvědomovala si jejich sílu a dovedla je využít ve svůj i jiný prospěch.

Její temperament byl spíše laxní, uměla se bavit a užívat si, dopřávala si luxus a obklopovala se věcmi, které měla ráda a ty pak hýčkala stejně jako sebe samu. Její duše byla založená na egu a na jejím velkém sebevědomí. Vždy velmi dobře věděla, proč dělá některé věci a kam ty věci vedou. Často mířila vysoko, až k vrcholu a často tam také došla, protože si byla jistá sama sebou. Její slabinou mohl být nedostatek vyšších zájmů nebo nemateriálních součástí života. Byla vysazená na úspěchy a hmotné věci a vlastní spokojenost, nikoliv na duchovní podstatu a význam života.

Přišla z prostředí, které jí dodalo potřebné sebevědomí a hrdost. Nejdříve byla tatínkův mazlíček a byla rozmazlená a i po jeho smrti se musela protloukat životem, což jí přidalo na sebevědomí a zvýšení svých schopností. Její život byl plný zvratů a nových začátků a i když byly často nepříjemné, uměla je přijmout s nadhledem a využít je pro další počínání. I když občas to, co zažívala, bylo nepříjemné, smála se a netrápila příliš. Dosáhla hodně vysoko, ale bohužel od toho musela odejít a na své úspěchy zapomenout a začít je budova znovu, což se jí asi nikdy v této míře nepovedlo.

Jejím odkazem by měla být vůle k vítězství, s níž jde všechno zvládnout a se vším se poprat. Překážky na cestě jako zdroj zkušeností a nespokojenost v životě jako příležitost zvyšování sebevědomí je poselstvím Adiny Mandlové.