29.9. Michael

29.08.2013 18:47

Dnes má svátek Michal a je proto vhodné vzpomenout i na archanděla Michaela a chcete-li, o něco ho požádat. Kdo je archanděl MIchael?

www.nakridlechandelu.cz/archandele-bohove/archandel-michael

"Jméno Michael znamená „ten, kdo je jako Bůh" nebo „ten, kdo vypadá jako Bůh." Archanděl Michael je vůdcem archandělů. Vede řád andělů, který je znám jako „Ctnostní", a dohlíží na ži­vot nositelů světla. Jeho hlavním úkolem je zbavovat zemi a její obyvatele toxinů spojených se strachem. Lidé, kteří si zajistí jeho spolupráci, se nazývají „nositelé světla," a Michael po nich žádá, aby se zabývali duchovním vyučováním nebo léčbou, a to profe­sionálně nebo příležitostně. Archanděl Michael je neobyčejně vysoký a hezký a obvykle nosí meč, který používá k tomu, aby nás osvobodil od nástrah strachu. Když je nám nablízku, můžete vidět jiskry nebo záble­sky světle modrého nebo nafialovělého světla. Michael je ohnivá energie a v jeho přítomnosti se začnete potit. Michael je rovněž neuvěřitelně dovedný při opravách elektri­ckých a mechanických přístrojů, včetně počítačů. Častokrát jsem ho přivolala, aby mně pomohl s nefunkčními telefony, faxy a vše­mi typy elektroniky, a vždy se dostavil. Michael vede a řídí ty, kteří mají pocit, že bloudí nebo si neumí poradit se smyslem života či kariérou v práci. Dokáže stimulovat nemotivované nebo bázlivé, aby začali jednat. Michael vám rov­něž řekne, jaký další krok byste měli učinit."

Pokud právě teď řešíte něco, co spadá do kompetence archanděla Michaela, nebojte se požádat ho o radu a pomoc. Můžete na tom jen vydělat.

                                                          

Nebo vezměte do ruky karty a vyložte si právě dnes speciální Rozklad od archanděla Michaela:

                                                                 

1 = S čím potřebuji poradit právě teď?

2 = Kde bloudím?

3 = Jak najdu správnou cestu?

4 = Jak se osvobodím od strachu na této cesty?

5 = Jaký další krok mám učinit?