28.9. Svatý Václav

29.08.2013 18:38

Dnes je svátek Václava, Den české státnosti. Kdo to vlastně svatý Václav byl? Co o něm říká wikipedie.cz?

Svatý Václav (asi 90728. září 935, německy Wenzel von Böhmen) byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti. Byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se v Písmu (svatém) a v písmu (psaném) na Budči. Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic a model ap.) a posmrtné zázraky. Později se stal symbolem českého státu, např. v Kodexu vyšehradském, na mincích nebo na Myslbekově pomníku. Více se o něm můžete dozvědět zde:   www.pravoslavbrno.cz/svvaclav.htm

Vzpomeňte si i vy na velkou osobnost a nechte se jí inspirovat:

  • Najděte svatého Václava v tarotu. Která karta by mu odpovídala?
  • Vyložte si karty na otázky: Jak mi může svatý Václav inspirovat v životě? Jaký byl člověk? Co by mi v mé situaci poradil? Jaký je jeho odkaz pro současnou situaci?
  • Vyložte si na Českou republiku: Co by právě teď potřebovala? Jak je na tom? Co by si pomyslel sv. Václav, kdyby to tu dnes viděl?