Blíženecký výklad

08.09.2010 15:48

BLÍŽENECKÝ VÝKLAD 

Pro blížence o blížencích

 - pozice + příklad výkladu

1 - Siginifikátor tohoto znamení = 6 HOLÍ

2 - Talent tohoto znamení = 2 PENTAKLŮ

3 - Zápor tohoto znamení = ESO POHÁRŮ

 Blíženci jsou znamením, které směřuje vzhůru, nebo o to alespoň usiluje. Jejich živel je vzduch a proto jsou často povznášeni a to zejména svými úspěchy, pochvalou a zadostiučiněním. Rádi jsou středem pozornosti, a rádi vítězí.

To je ale jen jedna polovina blíženců. Toto znamená je totiž ono známé dva v jednom. Umí být takoví i makoví, což může být i trochu problematické ve chvíli, kdy jedna polovina chce zvítězit a druhá nemá žádné ambice. Obojakost tohoto znamení se dá však považovat i za talent. Dobře umí vyvažovat, rozvažovat a nacházet mnoho různých řešení jednoho problému.

Protože blíženci většinou nejsou vyhranění pro jednu nebo více zásadních věcí, snadno se jim stane, že se rozplynou ve svých přání a touhách a že to, že vlastně neví, co si přejí, může mít velký a negativní vliv na vztahy v jejich okolí. Své city umí dát najevo, ale stane-li se, že se jeden z blíženců v osobnosti zapře, tak můžou své partnery často střídat a nevydržet dlouho u žádného.

Blíženci jsou tedy cílevědomí, ale jen v případě, že vědí, co dělají a kam jdou. A tomu by se měli v životě převážně věnovat, aby na to později nenarazily ve vztazích.

Slavnou blíženkyní je např. Martina Sáblíková, u níž se dá krásně vypozorovat, že když Blíženec ví, co chce, tak toto obvykle dosáhne.

O BLÍŽENCÍCH

http://enoyka.blog.cz/0611/blizenci-linda-goodman

Blíženec při výkladu karet většinou vše dobře chápe a všemu rozumí, ale často se závěrem stane, že k tomu pustí svou druhou polovinu a s přesvědčováním a vysvětlováním se začíná od začátku. Blíženci jsou vlastně dva v jednom, a proto mají život většinou trochu složitější. Na druhou stranu, co nezvládne jedna polovina, zvládne druhá a proto se nakonec se vším vypořádají.

Osobní zkušenost s blíženci mám skrze své prarodiče, věčně ustaranou, melancholickou a pochybující babičku, která se stará o všechny, jen ne o sebe a která o svého blížence kdysi přišla a skrze svého věčně mladého a tak trochu do větru dědečka, který nám neváhal v sedmdesáti letech přijet představit novou babičku. J

Jejich obdobu bychom v tarotu nalezli na kartě 6.Milenci, kde jsou také dva lidé tvořící jeden celek. Vyjadřují tím jednak jednotu a jednat dvojakost a nutnost rozhodování, které jednotě předchází.

Jakou zkušenost máte s blíženci? Podělte se o ní.