Štědrý 2019

02.05.2019 11:54

Kopec Štědrý máme od naší chalupy co by kamenem dohodil, kdyby tedy onen uměl házet. Koukám na něj z okna, jak tam tak sedí a hlídá a dává mi sílu i na tu dálku. Vylezli jsme na něj už několikrát, např. v roce 2012, text najdete tu, kdy jsme nejen zdolali kopec, ale hledali na něm i mohyly a obětní kámen. Karty už tehdy ukázaly, že jsme ho nenašli, ukázal se až letos, 20.4.2019, kdy jsem nahoru lezla sama a výkon to byl omamný a zážitky silné. Našla jsem onen kámen s miskou, který na mě silně zapůsobil, a dobyla vrchol, kde přibylo sezení a informační cedule. Mohyla posledního Kelta, kterého klepla válečkem na nudle jeho žena, jak stojí psáno na popisku, snad ale ani nemusela být. Jak se změny na kopci podepsaly a co nám moudrý stařec vzkazuje tento rok?

OBĚTNÍ KÁMEN

Kopec Štědrý byl prokazatelně osídlen Kelty a měl pro ně zřejmě velký význam. Dohady mluví o akropoli na vrcholu kopce, možná i věštírně. Důkazem je přítomnost Obětního kamene s velkou miskou, o němž jsem léta neměla ani tušení. Ukázal se mi sám, včetně dvou strážců a berly svatého Vojtěcha, který mě na cestě zřejmě tiše provázel.

MerryDay Tarot, 20.4.2019  

Minulost: Páže mečů, Spravedlnost, Věž 

Přítomnost: 6 mečů

Budoucnost: Měsíc

Rada: 8 pentaklů

Varování: Rytíř holí

Energie místa: 3 mečů a Hvězda

Duch místa: Poustevník

Účel místa: 8 holí

Většinou se černá, čertova a obětní místa takto jmenují z důvodu silné energie, kterou církev potřebovala svým ovečkám očernit, aby ji náhodou neměly více než ona. Taková místa jsou sice silná, ale pozitivní a otevřená. Ne však tento kámen. Ačkoliv, tak jednoznačné to zase nebude. O jeho síle se vědělo široko daleko, informace se předávala z generace na generaci a už jen jeho přítomnost dávala zdejšímu kopci lesk a dobrou image. Podle Věže a 3 mečů je pravděpodobné, že zde k obětování opravdu docházelo, a asi ne právě příjemným způsobem. Ona taková oběť se ani příjemně vykonat nedá. Podle karet Svět, Poustevník a Hvězda je však nutno dodat, že to bylo celé ještě trochu jinak. Pro naše předky mělo obětování úplně jiný význam, než má pro nás dnes, alespoň tak jak si představujeme, že to kdysi bylo. Oběť, akt i všichni okolo dobře věděli, proč je to nutné a k čemu to ve skutečnosti slouží. Přesah, který tento čin měl, byl nesmírný a pro oběť samotnou se tak její smrt mohla stát zdrojem síly pro její duši i rodinu, která necítila vztek nebo křivdu, ale hrdost, že tato pocta byla dána právě jí. Kámen po provedení oběti, jistě jste si všimli, že nenápadně naznačuji, že patrně lidské, koneckonců o popravách na tomto kameni se zmiňuji i Pavel Kozák v knize Tajemná místa Plzeňska, pomohl nejen přítomným, ale celému kmeni napojit se nahoru. Získat tak potřebné informace, spojení s božstvy, propojit naši zem s tou nahoře a opřít se o sílu, kterou tato cesta má. I dnes je kámen místem ke spojení s vesmírem, vystřeluje naši mysl jako prak a vrací ji vypranou, uvolněnou a znovu zrozenou. Lidských obětí už není zapotřebí, ale ukočírovat v sobě neklidnou energii a najít potřebnou pokoru je nutností. Můžeme se tak dostat do jiných světů a poznat ty kouty naší duše, které potřebují naši pozornost.

Vedle Obětního kamene s miskou jsem našla ještě jeden větší shluk kamenů, který na mě taky mrknul.

MerryDay Tarot

Co je kámen zač: Hvězda, 6 holí, Kolo osudu

Tento velký ležící balvan vypadající jako lůžko, neleží vedle Obětního jen tak. Je s ním spojen nejen stejnou kartou, ale i silou, která je sice jiného ražení, ale propojuje je navzájem. Tento kámen je podstatnou součástí toho vedle, dodává sílu a slouží jako opěradlo všem, kteří na něj usednou či ulehnou. Mohou na něm získat jiný pohled na svůj život a také odvahu a sílu učinit zásadní rozhodnutí a krok správným směrem. Zde je možné, dozvědět se, co mám dělat dál, nahlédnout na sebe jako do zrcadla a zjistit, co přesně se po mě chce a jak to mám vykonat. Z kamene pak vyskočíte čilí jako rybičky a vydáte se vzhůru k tomu, co pro vás život připravil.

Vztah mezi nimi: 3 holí, 6 pentaklů, Král holí

Obětní kámen vystřeluje své oběti rovnou do nebe, ukazuje jim velikost a sílu vesmíru a dovoluje jim, aby si z ní část vzali pro sebe. To by ale nešlo bez opory a zázemí. A to právě představuje tento ležák. Mohla zde být taková keltská kuchyň, přípravna, kde se shromáždily dary a zásoby připravené pro obětování. Možná zde stál muž, který spouštěl celou akci a dohlížel, aby všichni stáli tam, kde mají a dělo se, co se dít má. Vstupem na toto místo upozornil příslušné vyšší síly, že se bude něco dít a že odhodlání je velké.

Obětní kámen pod Štědrým má velkou sílu, umí mnohé, ale dlouho byl v kontaktu se smrtí, a tak není radno si s ním zahrávat. Přistupujme k němu s úctou, respektem a pokorou, pak můžeme dostat darem to, co nejvíc potřebujeme.

KOPEC ŠTĚDRÝ

Old Path Tarot: Poselství: Páže pohárů, Hvězda, 5 holí

Se změnami na svém vrcholu se kopec ještě trochu pere, ale v podstatě chápe, že my lidé si potřebujeme uzpůsobit to, čemu nerozumíme, abychom se v tom necítili ztracení a zoufalí. Blahosklonně přijímá naše pošetilé skutky s moudrostí tisíců let, které mu propůjčují nadhled a dobro v srdci. „Kéž byste snahu, kterou zaháníte své pochybnosti a činy, které děláte proti, dělali spíše pro. Pomůžete nejen sobě, ale i všem okolo, o kopcích a přírodě nemluvě.“

PRAMEN SV. VOJTĚCHA

Na cestě na vrchol najdete pramen sv. Vojtěcha v místě, kde stávaly ještě před svým vyhořením v 19. století lázně, kde se léčilo pohybové ústrojí. Ke studánce se vztahuje pověst o tom, jak svatý Vojtěch, aby napojil žíznivého uhlíře, uhodil svou berlou do země a vytryskl pramen. Ten jsem lehce pročistila a odměnou mi byl zvuk proudící vody, která odnáší pryč všechno zlé a nečisté.

MerryDay Tarot: 8 pohárů, Královna holí, Spravedlnost

Je trochu škoda, že toto místo slouží jen jako zastávka po cestě nahoru. Přitom i tady je vrchol, vrchol sil, energie, napojení a síly, kterou nahoře nenajdeme. Poutník, který se tu zastaví, směřuje výš a výš, ale když by prožil to, co má zde, silněji by vnímal i to, co je nahoře. „Spáči, jak dlouho hodláte ještě spáti? Kdy si začnete všímat všeho, co je kolem, ne jen toho zajímavého a popsaného?“

KAPLE SV. VOJTĚCHA

Naproti kopci je na mýtince nikoliv hospoda, ale osmiboká kaple sv. Vojtěcha s pramenem vyvěrajícím do mísy se sochou světce. Nádherné místo už jsem tarotem lokalizovala, číst můžete zde, poslechněte si, co nám letos sv. Vojtěch vzkazuje, závěrečné slovo krásného dne patří právě jemu.

MerryDay Tarot: Císařovna, Rytíř mečů, Hvězda

Už v roce 2012 karty mluvily o silném, ženském místě, kterému byl tento prostor zasvěcen, ještě předtím, než Vojtěch uchopil svou pověstnou berlu. A tyto energie zde dnes proudí ještě víc, než kdysi, právě proto, že jsou dnes tolik zapotřebí. Dáme slovo tajemné dámě, které místo kdysi patřilo, která s vlídností a laskavostí sobě vlastní pohlíží na Vojtěcha, jako na kolegu a hřeje se v jeho něze a klidu.

Dámy moje drahý,

překročte ty prahy.

Nebojte se kroků,

není už moc roků,

není už moc času,

jen, co máte vlasů.

Pohlédněte na své tváře,

spatříte v nich mnohé záře,

muži ti je vidí hned,

buďte na ně jako med.

Všechno je to v naší síle,

v královně i něžné víle,

i v rytířích ve zbroji,

vystupme už z údolí.

PS: Taky by vás zajímalo, kdo je ta žena, která tu odpočívá už staletí? Měla jsem sebou Cult of Wisdom Tarot se slovanskými božstvy, ale do tašky se mi vylilo trochu vody a tato sada se mírně omočila. Zvládla to, po vylovení, odbahnění a vysušení, už je zase v pořádku, ale na místě použitelná nebyla. Dáma chce zřejmě zůstat v utajení, a tak jí to právo dopřejme.